در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

تبليغات

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(درس 1 الی 9)

انگلیسی اول دبیرستان درس 1 

آموزش تفاوت و فرق بین  can و could 

 

فعلکمکی can یعنی ( توانستن، اجازه داشتن) حال است و گذشته آن could     میباشد.

مثال

 

گذشته

حال

could 

 

can

 

مثال:

من امروز میتوانم فوتبال بازی کنم.(حال) .I can play football today

دوستم پارسال میتوانست دوچرخه سواری کند (گذشته) .My friend could ride the bicycle last year 

 

 


طرز و روش سوالی و منفی کردنcan و could :

can و could چون هر دو از افعال کمکی هستند برای سوالی کردن جای آنها را با فاعل عوض میکنیم و برای منفی کردن پس از آنها کلمه not را می آوریم.

به مثالهای زیر در مورد طریقه سوالی و منفی کردن can و could توجه فرمایید.

 

مثبت .I can speak English now

 سوالی ?Can I speak English now

منفی .I can not speak English now

 

مثبت .I could speak English last year 

سوالی ?Could I speak English last year

منفی .I could not speak English last year

 

 

توجه :


مخفف can not را بصورت can't و مخفف could not را بصورت couldn't می نویسیم.

 


فرق بین have tو has to و must  

 

Have to و has to به معنی مجبور بودن و must به معنی باید، حال هستند و گذشته آنها had to یعنی می بایست است.


مثال 

 

 

گذشته

حال

 

میبایست

Had to

مجبور بودن

Have to

میبایست

میبایست

Had to

Had to

مجبور بودن

باید

Has to

must

 

 

طرز و روش سوال و منفی کردن have to:

برای سوالی کردن have to     به اول جمله Do     اضافه می کنیم وبرای منفی کردن آن به اول فعلdo not     یا don’t     اضافه میکنیم.

مثال:

.I have to clean my room every day

?Do have to clean my room every day

.I don’t have to clean my room every day

 

 


طرز و روش سوال و منفی کردن has to

برای سوالی کردن has to  به اول جمله does  اضافه می کنیم و , has to را بصورت مصدر بدون to یعنی have to  می نویسیم و برای منفی کردن آن به اول فعلdoes not یا doesn't اضافه میکنیم. و , has to را بصورت مصدر بدون to  یعنی have to  می نویسیم.

مثال:

.He have to clean his room every day

.Does he have to clean his room every day

.He doesn't have to clean his room every day

 

 

طرز و روش سوال و منفی کردن had to

برای سوالی کردن had to  به اول جمله did  اضافه می کنیم و , had to را بصورت مصدر بدون to یعنی have to   می نویسیم و برای منفی کردن آن به اول فعلdid not  یا didn't اضافه میکنیم. وhad to را بصورت مصدر بدون to یعنیhave to  می نویسیم.

مثال:

.He had to clean his room every day

?Did he have to clean his room every day

.He didn't have to clean his room every day

 

 

طرز سوالی و منفی کردن must:

برای سوالی کردن must جای آن را با فاعل عوض میکنیم.و برای منفی کردن پس از آنها کلمه not را میآورم.

مثال:

.We must pay pay the tax every year

?Must we pay the tax every year

.We must not pay the tax every year

 


فرق should ( باید و میبایست) و must ( باید )


should ( باید ، بایست ) را وقتی بکار میبریم که انجام کاری وظیفه اخلاقی ما یا درخواست از طرف کسی باشد و به عبارت دیگر اگر انجام گیرد بهتر است و در آن اجباری قانونی نیست.اما must اجبار زیادتری را بیان می کند.

مثال:

.I should sleep on my bed every night

She should help his brother

اما ما نمی توانیم بگییم:

Every driver should obey the traffic laws

پس باید بگوییم.

Every driver must obey traffic laws

چون وظیفه قانونی ما هست که از قانون اطاعت کنیم.

 

 

توجه:


پس از must و should فعل بصورت مصدر بدون to  می اید.

مثال

.I should wash all the dishes

.She must pay my salary

 

طرز و روش سوالی و منفی کردن must و should

برای سوالی کردن must  و should  جای آنها را با فاعل عوض میکنیم و برای منی کردن آنها پس از آنها کلمه not  را میآورم.

مثال:

.I should clean my room

?Sould Iclean my room

.I should not clean my room

 

.We must register every year

?Must we register every year

.We must not register every year

 

  تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال  اول دبیرستان درس ا ,new words 

 

     

آدرس

دوباره

درتمام طول روز

سرتاسر

به تنهایی

الفبا

شدن

صدا زدن تلفن زدن نامیدن

توانست

آیا من می توانم؟

مردن

زود

همه کس

نام

سرگرمی تفریح

کشور آلمان

از دیدن شما خوشبختم

رشد کردن گیاه

رشد کردن انسان

مجبور بود

سخت ، بسختی

باید

مایلم 

یک لحظه لطفاً.

کودکستان ، مهد کودک

نام خانوادگی

آگاه شدن از

مقدار کمی ، کوچک

دوست داشتن زیاد

معنا دادن

بیشتر

موتور گازی

مقدار زیاد

باید

از دیدار شما خوشحالم

به موقع ، سر وقت

توجه کردن به

پرداختن( پول )برای خرید چیزی

گیاه

زیبا ، قشنگ

به خاطر آوردن

ریال

سالاد

بنابراین

جهان

شروع کردن

دوست داشتن - مانند

بزودی

 ادرس

اگین

ال دی لانگ

ال او ور

الون

ال ف بت

بیکام

کال

کود

کود آی

دای

ارلی

اوری بادی

نیم

فان

جرمنی

گلد تو میت یو

گرو

گرو آپ

هد تو

هارد

هو تو

آید لایک

جاست ای مومنت

کندرگارتن

لست نیم

لرن ابات سامسینگ

لیتل

لاو

مین

مور

موتور سایکل

ماچ

ماست

نایس تو میت یو

آن تایم

پی اتنشن تو

پی فر

پلنت

پریتی

ری مم بر

ریال

س لاد

سو

ورلد

استارت

لایک

سون

 

 address

again

all day long

all over

alone

alphabet

become

call

could

could I ...?

die

early

everybody

first name 

fun

Germany

Glad to meet you

grow

grow up

had to  have to گذشت

hard 

have to

I'd like 

Just a moment.

kindergarten

last name

Learn about sth

little

love  

mean

more

motor bicycle

much

must

Nice to meet you

on time

pay attention to 

pay for

plant 

pretty

remember

rial 

salad

so 

world

start

like

soon

 

تمرين :

پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد .1- I can write English now. I ….write English 2 years ago.
1) can't
2) couldn't
3) have to
4) didn't have to

2 – Please …… to what I say.
1)grow up
2) grow
3)pay for
4) pay attention

3 – When I ….., I will buy a motor-bicycle.
1) become
2) pay attention
3)grow up
4) grow

4 – We need some …..for the salad.
1) milk
2) tomatoes
3) flowers
4) water

5 – She…… pay for the dinner last night.
1) has to
2) have to
3) had to
4) must

6 – The old man was sick. He ….see a doctor.
1) had to
2) must
3) should
4) has to

7 – They didn’t have a car. They had to … a taxi.
1) take
2) taking
3) took
4) taken

8 – Ali is very tired. He ….rest at home.
1) have to
2) could
3) has to
4) shouldn't

9 – I can play ping-pong now. I ….play ping-pong before.
1) can't
2) shouldn't
3) couldn't
4)mustn't

10 – They didn't have enough money to buy a new car. So they … buy that old car.
1) have to
2) can't
3) mustn't
4) couldn't  

 

  پاسخ :

پاسخ

سوال

2

1

4

2

3

3

2

4

3

5

1

6

1

7

3

8

3

9

4

10

 منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۲

آموزش فرق بین there is   و   it is

 

 فرق بین there is   و   it is


There is  یعنی وجود دارد ولی it is  یعنی آن هست.

مثلا اگر کسی بخواهد بگوید توی کلاس درس یک تخته سیاه هست باید بگوید:

.There is a black board in the classroom

اما اگر کسی بخواهد بگوید آن یک تخته سیاه است می گوید:

It is a black board

 

طریق و روش سؤالی کردن there is :

برای سؤالی کردن there is  جای  there  و  is  را با هم عوض می کنیم .

یک کتاب روی میز وجود دارد. .There is a book on the table 

آیا یک کتاب روی میز وجود دارد؟ ?Is there a book on the table

 

طرز و روش سؤالی کردن there are :

برای سؤالی کردن there are  جای  there  و  are  را با هم عوض می کنیم .

.There are two books on the table

?Are there two books on the table

 

جواب کوتاه yes به سؤالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود

برای جواب کوتاه دادن به سوالی که با Is there   و یا are there  شروع میشود ابتدا Yes را مینویسیم و سپس جای ThereIS ویا There را با is یا are  عوض میکنیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.Yes, there is

?Are there two teachers in the classroom

.Yes, there are

 

 طرز منفی کردن there is   و   there are

برای منفی کردن there is   و   there are  به آخر is   و  are  کلمه  not اضافه می کنیم.

.There is a book on the table

.There is not a book on the table


.There are two books on the table

.There are not two books on the table

 

 

جواب کوتاه No به سوالی که با Is there  و یا are there  شروع میشود.


ابتدا No را مینویسیم و سپس شکل منفی There  is و یا There are را مینویسیم.

مثال:

?Is there a book on the table

.No, there isnt

?Are there two teachers in the classroom

.No, there arent

 

 

چگونه جمله ای را که با there is  و  there are  شروع شده اند را با what (چی) شروع کنیم؟


برای با what سوالی کردن جمله ای که there is و یاthere are شروع شده است.ابتدا what را مینویسیم و کلمه مورد پرسش what را حذف می کنیم و بقیه جمله را به شکل سوالی در جلوی what مینویسیم.

 

.There is a pen on the book

?What is there on the book

 

?There are two pens on the book

.What are there on the book

 

 

کاربرد های دیگر it is

 

علاوه بر آنچه گفته شد it is   برای نشان دادن وقت، هوا، فاصله ،نیرو ، نشان دادن اشیاء مفرد و نیز به جای شخص وقتی که جنسیتش را نمی دانیم ،همچنین فرمول مصدر با    It is + ….+to بکار می رود.

 


معنی it در جملات زیر شما را گیج نکند.چون باید توجه داشته باشیم که در این جمله ها it معنی واقعی ندارد و تنها برای اینکه جای فاعل جمله را پر کند بکار می رود.

 

مثال در مورد کاربرد  it:

 

 1-برای وقت:

 ساعت 10 است   .It is ten o’clock


 

2- برای هوا:

 هوا امروز ابری است .It is cloudy today 3- برای فاصله:

It is 300 kilometers to that city            تا آن شهر 300 کیلومتر فاصله است
4- برای نیرو:

   دو کیلو است.It is two kilo 


 

5- گاهی بجای شخص: مثلا کسی زنگ می زند و شما می پرسید کی هستی؟ چون نمی دانید مرد هست یا زن باید از it   استفاده کنید.

کی هستی؟  ?Who is it
6- گاهی بصورت الگوی زیر می آید.

  فعل بصورت مصدر باto  +صفت+It is

مثال:

.It is time to eat lunch

.It is easy to learn English

 

  

تمرین:

در جملات زیر از کلمات داده شده استفاده کنید.

It , to learn , Is , there

(1) ?Are........... many students in the clkassroom

(2) .It..........time to answer my question

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult …………….Chinese language

 

جواب:

 

(1) ?Are there many students in the clkassroom

(1) .It is time to answer my question

 

(1) .is 500 kilometers from hear to that city.........

(1) .It is difficult to learn Chinese language

 

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 2


 

           

هم،همچنین

آسیا(قاره آسیا

بیدار

پشت

بهتر

باهوش

بالا رفتن

ابری

نارگیل

سرد

correctly

گاو ماده

تاریكی ، تاریك ، تیره

مكالمه،گفتگو

پایین انداختن

اروپا(قاره اروپا

آزمون ، امتحان

دور(مسافت

مزرعه

كارگر مزرعه

مزرعه ، زمین كشاورزی

تعمیر كردن ، ثابت كردن

لبریز ، پر

خنده دار ، جالب ، سرگرم كننده ، مفرّح

دیر شدن

بالا رفتن

چمن ، علف

سبز ، كال ، نارَس،نرسیده

سرما خوردن

او اهل .... است......

چقدر فاصله دارد؟.....?

مهم

منم. ، من هستم

ژاپن (كشور ژاپن

جنگل

نگه داشتن

كیلومتر

سرزمین

خندیدن

دراز ، بلند

درست كردن،ساختن،وادار كردن

متر(100 سانتیمتر

میمون

ضروری

شمال

بالا

چیدن(گل) ،كندن(میوه از درخت

تكه

اداره پست

كاملا ،به طوركامل

پرورش دادن ،بزرگ كردن

رسیده

برف ، برف باریدن

چیزی

بهار

در صف ایستادن

ماندن

امتحان دادن

تشنه

سفر کردن

  (کشور)  ترکیه

فهمیدن

روستا

آب و هوا

شغل شما چیست؟

اهل کجا هستی؟

او اهل کجاست؟

کدام؟

چه کسی صحبت می کند؟

چه کسی پشت خط است؟

آن مرد کیست؟

زمستان 

ال سو 

ای شی یا

ا ویک

بک

بتر

ک ل ور

کلایم

کلاودی

ک ک نات

کولد

کارکتلی

ک ا و

دارک

دایلاگ

دراپ داون

یو روپ

اگ زم

فار

فارم

فارم هند

فیلد

فیکس

فول

فانی

گت لیت

گو آپ

گرس

گرین

هو ای کولد

هیز فرام

ها فار

ایم پر تنت

ایتس می

ج پن

جان گل

کیپ

کیلا میتر

لند

لاف

لنگ

میک

می تر

مان کی 

ن س سری

نورث

تاپ

پیک

پیس

پوست آفیس

ک آیت

ریز

رایپ

اس نو 

سام ثینک

اشپرینگ

استند این لاین

اس تی

تیک ان اگزم

ثرث تی

تراول

  ترکی

آندرس تند

وی لج

وذر

?هو ایز ایت آن ذ فون

ور دو یو کام فرام

ور ایز هی فرام

ویچ

هو ایز اسپیکینگ آن ذ فون

      ?هو ایز ایت آن ذ فون

?هوز ذت من

وینتر

also

Asia

awake

back

better

clever

climb

cloudy

coconut

cold

correctly

cow

dark

dialog

drop down

Europe

Exam

far

farm

farmhand

field

fix

full

funny

get late

go up

grass

green

have a cold

He's from

how far

important

It's me

Japan

jungle

keep

kilometer

land

laugh

long

make

meter

monkey

necessary

north

top

pick

piece

post office

quite

raise

ripe

snow

something

spring

stand in line

stay

take an exam

thirsty

travel

  Turkey

understand

village

weather

?What do you do

?Where do you come from

?Where 's he from

which

Who is speaking on the phone

      ?Who is it on the phone

?Who's that man

زمستانwinter

 

تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – What time is it ?"……… is 10 o'clock.
1) this
2) that
3) it
4) the

2 – What day is today?" ……..is Sunday."
1) this
2) that
3) it
4) _

3 – How far is …….from here to your school?
1) it
2) this
3) these
4) that

4 – Who is on the phone? "………is me ".
1) it
2) she
3) he
4) that

5 – It is ………….today.
1) rain
2)cloudy
3)snow
4)wind

6- They should …….early this morning.
1) get up
2) to get up
3) got up
4) getting up

7– She has a test tomorrow. She should …. hard tonight.
1) to study
2) study
3) studied
4) have studied

8 – "……….."? I'm a doctor.
1) where are you form?
2) what's your name?
3) where do you come from?
4) what do you do ?

9 – Where …..? I come from Tehran.
1) are you come from.
2) do you come from
3) are you come.
4) do you come.

10 – Is it raining or snowing? It ……….

1) is cloudy
2) is windy
3) is snowing
4) raining  

 

  پاسخ :

پاسخ

سوال

3

1

3

2

1

3

1

4

2

5

1

6

2

7

4

8

2

9

4

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۳

تعداد بخش در یک صفت :


نکته :

قبل از شناختن تعداد بخش در یک کلمه باید حروف صدا دار را بشناسیم.

حروف صدا دار عبارتند از  a – o – I – e – u  که می توان آنرا به صورت این طرح ( که اسم را با صدا کله گذاشتم ) نوشت:

؟؟؟؟

 

 طریقه و روش شناخت تعداد بخش در کلمات زبان انگلیسی:

در انگلیسی تعداد بخش در کلمه را از تعداد حروف صدادار آن متوجه می شویم. یعنی اگر یک حرف صدادار داشتیم یک بخشی ، دو حرف صدادار داشتیم دو بخشی، سه حرف صدادار داشتیم سه بخشی و الی آخر.

 

اما در این روش چند استثناء وجود دارد که به چند مورد اشاره  می کنیم:

 

استثنا 1 : e غیر ملفوظ (یعنی تلفظ نمی شود) آخر صفات به حساب نمی آیند. مانند: large

چون این کلمه e  آخرش تلفظ نمی شود پس با وجود داشتن دو حرف صدادار یک بخشی به حساب می آید.

 

استثنا 2 : دو حرف صدادار در کنار هم. عمدتا یکی به حساب می آیند. مانند: famous

در این کلمه چون حروف o  و  u  در یک بخش هستند یکی بحساب می آیند. پس کلمه famous با داشتن سه حرف صدادار 2 بخشی به حساب می آید.

بر طبق قوانین بالا به تعداد بخش در کلمات زیر توجه بفرمایید:

Bad =1           fail =1            famous = 2          important = 3

 

 قواعد مربوط به تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

  طرز و روش تفضیلی کردن صفات در زبان انگلیسی:

صفت تفضیلی یعنی چه؟

صفت تفضیلی نشان می دهد کسی یا چیزی در داشتن آن صفت از یک کس یا چیز دیگر برتری دارد. به عبارت دیگر بیشتر دارد.

Ali is taller than Reza.                    علی از رضا قد بلندتر است.

 

در زبان انگلیسی صفت تفضیلی چگونه درست می شود؟

برای تفضیلی کردن یک صفت باید توجه داشت اگر آن صفت یک بخشی باشد به آخر آن er  اضافه می کنید و اگر چند بخشی باشند به آنها more  اضافه می کنیم. که در  هر دو حال پس از آنها کلمه than  یعنی از را اضافه می کنیم.

 

Smallکوچک    =   smaller thanکوچکتر از

Interestingجالب    =  more interesting than


 

 

قواعد مربوط به صفات تساوی در زبان انگلیسی

صفات تساوی در زبان انگلیسی

 

تعریف صفات تساوی در زبان انگلیسی :

هرگاه دو نفر یا دو چیز صفتی را به یک اندازه داشته باشند برای آنها آن صفت صفت تساوی به حساب می آید.

I am as old as Ali                        من هم سن علی هستم.

توجه: صفات تساوی بین as ……………… as می آیند و آنها در بین as ……………… as بصورت ساده می آیند و چیزی به آنها اضافه یا کم نمی شود.

 

طریقه و روش درست کردن صفات تساوی در زبان انگلیسی

As+ صفت ساده + as = فرمول و روش درست کردن صفات تساوی


As fat asبه یک انازه چاق

As tall asهم قد

 

 

نشانه های های صفات ساده ، تفضیلی ،و تساوی در جمله هایی که بجای صفت نقطه چین هست.

1- صفت ساده در صورتی استفاده میشود که هیچ مقایسه ای صورت نگرفته باشد.

2- صفت تفصیلی در صورتی بکار میرود که یا در جمله پس از نقطه چین than داشته باشیم ویا مقاسه بین برتری یک کس یا یک چیز از یک شخص یا یک چیز دیگر باشد.

3- صفت تساوی زمانی در جمله استفاده می شود که طرفین نقطه چین as…..as داشته باشیم و یا از معنی جمله متوجه شویم که هدف تساوی آن صفت است.

 

 

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

1 (My friend is a………. boy.(fat

  2   (My car is ………. than your car.(small

3   (Our village is ………. than your village.(big

4   (Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as ………. as Mina.(old

5   (Nader and I are 170 cm. tall.So I am ………. Nader.(tall

 

جواب:

1 .My friend is a fat boy

2  .My car is smaller than your car

3   .Our village is bigger  than your village

4   .Roya and Mina are 15 years old.So Roya is as old as Mina

5  .Nader and I are 170 cm. tall.So I am as tall as Nader.

 

 

 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 3 new words, 

angryعصبانی

anybody هر كسی ، هرشخصی

as...asمانند،نشانه صفت برابری

be afraid ofترسیدن از چیزی

boil جوشاندن

boiling.جوش

byكنار،نزدیك،بوسیله ی ، با

clean تمیز

coat كت ، پالتو

Englishmanمرد انگلیسی

fewكم

find.      پیدا كردن

fireآتش

foot پا ، واحد اندازه گیری طول

forget فراموش كردن

great عالی،با عظمت،بسیار بزرگ،مهم

high school دبیرستان

if اگر

later بعدا

leaveترك كردن،جا گذاشتن

London لندن

might ممكن بودن

move حركت دادن

number عدد

out ofreachدور از دسترس

outsideبیرون

page صفحه

pan ماهی تابه

pocket جیب

return بازگشتن،برگرداندن

servant خدمتكار

size اندازه

sleepy خواب آلود

solve    حل كردن(مسئله ،مشكل)

story داستان

telephone number شماره تلفن

than از

therefore بنابراین

time زمان ، دفعه ، مرتبه ، بار

tomato گوجه فرنگی

until تا

whatever هر آنچه

where جایی كه ، كجا(ضمیر موصولی)

who كسی كه ،چه كسی

wise عاقل

would برای درخواست و تقاضا درابتدای جمله می آید.

 

تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد .

1 – Reza is six feet tall. Javad is six feet tall. Reza is …. Javad.
1) older than
2) taller than
3) as old as
4) as tall as

2- Ali is 10 years old. Reza is 15 years old. Ali is ….. Reza.
1) as old as
2) as young as
3) older than
4) younger than

3 – A bus is ……..a car.
1) as large as
2) as fast as
3) larger than
4) faster

4 – A train is …….a bus.
1) as heavy as
2) as long as
3) longer than
4) heavier

5 – Winter is ….. Spring.
1) longer than
2) colder than
3) busier than
4) faster than

6 – Boiling water is …..
1) hot
2) cold
3)warm
4)cool

7 – I ………her name. I can’t remember her name.
1) returned
2) forgot
3) left
4) found

8 – This problem is not difficult. I can…. it easily.
1) move
2) solve
3) forget
4) return

9 – In this big store, you can find……you need.
1) whenever
2) whatever
3) wherever
4) thing

10 – You can boil water in a …….
1) cup
2) plate
3) pan
4) fork  

 

  پاسخ :

پاسخ

سوال

4

1

4

2

3

3

3

4

2

5

1

6

2

7

2

8

2

9

3

10

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۴

آموزش طرز تفضیلی و عال کردن صفات

 

قواعد مربوط به روش تفضیلی و عالی کردن صفات در زبان انگلیسی

 

تعرف صفات عالی

تعریف صفات عالی: هرگاه مقایسه صفت بین یک نفر یا یک چیز با چند نفر یا چند چیز دیگر باشد آن صفت عالی محسوب می شود.یعنی یک نفر یا یک چیز صفتی را در بین بیش از یک نفر یا بیش از یک چیز بیشتر دارد.

 علی بلند قد ترین پسر در کلاسش است.  .Ali is the tallest boy in his class 

 

طرز و روش درست کردن صفات عالی در زبان انگلیسی:

برای عالی کردن صفات باید توجه داشت اگر آن صفت یک بخشی باشد به اول آنها the  و به آخر آنها est  اضافه می کنیم. و اما اگر چند بخشی باشند به اول آنها the most   اضافه می کنیم..

Small =  the smallest

Important =  the most important

 

تعریف صفات بی قاعده در زبان انگلیسی

 

تعریف صفات بی قاعده: صفات بی قاعده به آندسته از صفاتی گفته می شوند که شکل تفصیلی و عالی کردن آنها بر اساس قواعد نیست و باید آنها را حفظ کرد.

 

صفات بی قاعده کدامند؟

 

تعداد آنها زیاد است اما در زیر در حد اول نظری چند تای آنها را نام می بریم.

 

 

صفت عالی

صفت تفضیلی

صفت ساده

The bestخوبترین  بهترین

Betterخوبتر  بهتر

Goodخوب  به

The worstبدترین

Worstبدتر

Badبد

The mostزیادترین  بیشترین

Moreزیادتر  بیشتر

manyزیاد  بیش

 

 

نشانه ها و کاربرد صفت ساده ، صفت تفضیلی ، صفات عالی در زبان انگلیسی :

 

نشانه های صفات ساده ، تفضیلی ، عالی ، تساوی در جمله هایی که بجای صفت نقطه چین هست.

1- صفت ساده در صورتی استفاده میشود که هیچ مقایسه ای صورت نگرفته باشد.

2- صفت تفضیلی در صورتی بکار میرود که یا در جمله پس از نقطه چین than داشته باشیم ویا مقاسه بین برتری یک کس یا یک چیز از یک شخص یا یک چیز دیگر باشد.

3- صفت عالی زمانی بکار میرود که در جمله قبل از نقطه چین the داشته باشیم و یا مقایسه بین یک شخص یا یک چیز با چند شخص یا چند چیز دیگر باشد.

4- صفت تساوی زمانی در جمله استفاده می شود که طرفین نقطه چین as…..as داشته باشیم و یا از معنی جمله متوجه شویم که هدف تساوی آن صفت است.

 

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

  1  (My brother is a……………….boy.(clever

2  (This car is the most ……………..car in the world.  (expensive

3  (My friend is 180 cm tall .I am 180 cm  tall too. So I am as ……… as my my friend. ( tall

4  (Mina is ……….than her sister. ( young

5  (My brother is at the ………. boy in his class. ( clever

جواب:

شکل صحیح صفات داخل پرانتز ها را بنویسید.

1  My brother is a clever boy

2  This car is the most expensive car in the world

3  My friend is 180 cm tall .I am 180 cm  tall too. So I am as old as my friend

4  Mina is younger than her sister

5  My brother is at the cleverest boy in his class

 

 new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 4

مدت طولانی/زیادیa long time

یكی دیگر،دیگریanother

صندلی راحتیarmchair

پاییزautumn

اتاق خوابbedroom

پهلو،كنارbeside

پوتین،چكمهboot

قرض گرفتن،قرض كردن   borrow

شاخه،شعبهbranch

زبان یا ملیت   چینیChinese

تمیزكردن،كنار زدنclear

بالا)پایین(رفتنclimb

راحتcomfortable

عمیقdeep

انگلستانEngland

صورت،چهرهface

اول،اولینfirst

جلوfront

ازجابرخواستن،بلند شدن،از رخت خواب بلند شدنget up

دست،عقربه ساعتhand

شنیدنhear

سنگین(برف سنگینheavy

از خودتان پذیرایی كنیدhelp yourself

جالبinteresting

)صدا)بلندloud

غرلند كردنmake a noise

آیا می توانم ... را قرضكنم؟May Iborrow

شاید،احتمالاmay be

بیشترینmost

مهم نیستNever mind

سر و صدا،پارازیت،قیل و قالnose

فقطonly

خارج ،بیرون(از)out

هل دادنpush

همین الانright now

جادهroad

دوم،دومین،ثانیهsecond

كنار ،پهلوside

اتاق نشیمنsitting room

برفsnow

  (ماشین) برف روبsnowplow

متاسف،متاثرsorry

راننده تاكسیtaxi driver

سوم،سومینthird

نیز،همچنین،خیلی زیادtoo

دندان(جمع=دندانها)tooth

در حال خوردن  eating

صداvoice

گرم،گرم كردن/شدنwarm

چه جالب بود؟?What fun it was

چه می شود اگرwhat if

حیرت،تعجب كردن،تعجب wonder

وجه تفضیلیbad ) بدتر،وخیم تر،بدتریworse

  (صفت عالیbad  )،بدترین،بدتر از همهworst

حیاطyard 

  تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – The bank has several…….
1) teeth
2) butcher
3) branches
4) driver

2 – May I borrow your car? Yes , ……
1) sure
2) help yourself
3) sorry
4) never mind

3 – My handwriting is ……..than your handwriting.
1) bad
2) worse
3) worst
4)the worst

4- Tehran is ……city in Iran.
1) important
2) very important
3) the most important
4) more important

5 – I think learning English is …. learning Arabic.
1) easy than
2) easier than
3) easiest
4) the easiest

6 – My grandfather is ……. my father.
1) younger than
2) the youngest
3) older than
4) the oldest

7 – May I have another sandwich? Yes, of course. ……
1) Thanks
2) Never mind
3) What fun it is
4) Help yourself

8 – I usually have a dictionary ….. me when I'm studying English.
1) on top of
2) behind
3) inside
4) beside

9 – Mina's handwriting is ….. in our class.
1) better than
2) worse than
3) the most
4) the worst

10 – A : May I use your telephone ? B: Sorry, I'm using it right now.   A: ….
1) never mind
2) help yourself
3) here you are
4) sure  

 

  پاسخ

پاسخ

سوال

3

1

1

2

2

3

3

4

2

5

3

6

4

7

4

8

4

9

1

10

منبع: www.majazionline.ir

 

انگلیسی اول دبیرستان درس ۵

آموزش ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله انگلیسی

 

ترتیب کلمات در جمله و طرز ساختن جملات ساده در زبان انگلیسی


قبل از پرداختن به این موضوع ابتدا باید مواردزیر را بدانیم

فاعل

مفعول

فعل

قید حالت

قید مکان

قید زمان

 

تعریف فاعل چگونه است؟


جای فاعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

تعریف فاعل: به کسی یا چیزی میگویند که کاری از او سرزده باشدفاعل میگویند.

  .Ali opened the door

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله Ali و airplane چون  کاری را انجام داده اند فاعل بحساب میآیند.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله در اول جمله و به عبارت دیگر قبل از فعل می آید.

 

تعریف مفعول چگونه است؟


جای مفعول در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف مفعول::به کسی یا چیزی که کاربرروی او انجام شده مفعول میگویند

Ali opened the door.

.The airplane took many people to Shiraz

در این دو جمله.اما the door و many people کار بر روی آنها انجام شد مفعول بحساب می آیند

 

.همانطریکه ملاحظه می فرمایید جای آنها در جمله بعد از فعل است.

 

 

تعریف فعل چگونه است؟


جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 تعریف فعل :  فعل کلمه ای است که انجام گرفتن کاری یاانجام پذیرفتن یا روی دادن حالتی در زمان حال و گذشته و آینده را نشان می دهد.

 

.Ali washed the car yesterday

 

در جمله بالا washed فعل است چون شسته شدن اتومبیل را در زمان دیروز نشان میدهد. جای افعال در جمله بع از فاعل میباشد.

 

قید های حالت کدامند؟ 


جای فعل در جمله انگلیسی کجاست؟

 

تعریف قید حالتکلمه ای است که حالت انجام گرفتن فعل را نشان می دهد.مانند:

We washed the car carefully

در جمله بالا carefully  قید حالت است چون چگونگی انجام یافتن فعل را نشان می دهد. قیود حالت عموماً بعد از فعل و مفعول و قبل از قید مکان میباش.

 

طرز درست کردن قید حالت در جملات انگلیسی:

برخی از قیود حالت با اضافه کردن lyبه آخر برخی از صفات درست میشوند.مانند:

Slow        slowly

Happy                happily

برخی از قیود حالت بی قاعده هستند مانند

Good         well

Fast            fast

Hard                hard


قید های مکان کدامند؟


جای قیود مکان در جمله انگلیسی کجاست؟ 

 

تعریف قید مکان: کلمه ای است که مکان انجام یافتن فعل را نشان می دهد مانند.

.She put her bag in the classroom

در جله بالا classroom قید مکان است چون مکان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.جای آنها بعد از قیود حالت و قبل از قیود زمان می آیند.

 

قید های زمان کدامند؟


جای قیود زمان در جمله انگلیسی کجاست؟

 

 

تعریف قید زمان: کلمه ای است که زمان انجام یافتن فعل را نشان میدهد.

.Maryam played volleyball yesterday

در جمله بالا yesterday  یعنی دیروز قید زمان است چون زمان انجام یافتن فعل را نشان می دهد.جای آنها بعد از قیود مکان است.

 

 

سه قید حالت ، مکان و زمان را در جمله انگلیسی به چه ترتیب می نویسیم؟


به نکات زیر نیز  توجه فرمایید.

 

در جمله اول قید حالت دوم قید مکان و سوم قید زمان می آید.

قانون حمز(فرمولی برای حفظ شدن ترتیب قرار گرفتن قیود حالت ،مکان و زمان در جمله است):

 

اگر حرف اول  حالت ح ،مکان   و حرف اول زمان ز  را برداریم کلمه حمز بدست می آید.یعنی اول قید حالت دوم قید مکان سوم قید مکان می آید.

He wrote the letters fast at school yesterday

 

 

 

جای برخی از کلمات دیگر در جمل انگلیسی

 

 

جای قید های تکرار در جمله انگلیسی

 

2-قیود تکرار مانند ( usually,often,neverو....) قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی می آیند.

 

He usually writes the letters fast

He can usually write the letters fast


 

جای صفات در جمله انگلیسی

3-صفات قبل از اسم می آیند

 

I have a small bag

 

 

 

جای صفات ملکی در جمله انگلیسی

4- صفات ملکی مانند(my,our,your.his,her.its.their) قبل از اسم می آیند.

It is my bag

 

ادامه آموزش ترتیب کلمات در جمله انگلیسی و طرز ساختن جملات ساده در زبان انگلیسی


 روش قرار گرفتن کلمات در جمله انگلیسی؟


 

   3    2    1                
قید زمان +قید مکان +قید حالت +مفعول +فعل +فاعل =جمله ساده در زبان انگلیسی

 

مثال:

.Ali wahed the dishes in the kitchen carefully yesterday

  

1 – به ساختار جمله در انگليسي و محل قرار گرفتن اجزاء جمله دقت كنيد.

قيد زمان

قيد مكان

قيد حالت

مفعول مستقيم

فعل

فاعل

__

___

Hard

___

Work

He

__

___

carefully

His car

drives

He

Yesterday

In class

clearly

English

Spoke

He

 


  2 – اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد كه در آنها اجزاء جمله مشخص شده است. به ترتيب قرار گرفتن قيدها دقت كنيد ؛ ابتدا قيد حالت، و سپس قيد مكان و قيد زمان آمده است .

He

 studies his book carefully  in library every Saturday.
فاعل فعل   ‌مفعول  قيد حالت   قيدمكان   قيد زمان

 

My mother 

is cooking  lunch  in the kitchen  now.
فاعل فعل مفعول قيد مكان    قيدزمان

 

We

 eat

lunch

at school

on Tuesdays

فاعل فعل مفعول قيد مكان    قيدزمان
 


  3 – قيدهاي تكرار مانند usually, often, never, always و ... بعد از فاعل مي آيند. مانند :

They

 usually

 eat

lunch

 in a restaurant

on Fridays.

فاعل قيد تكرار فعل مفعول قيد مكان    قيدزمان
 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 5 new words, 

Americanامریکایی 

A short timeیک مدت کوتاه

Ask for تقاضا کردن برای

Bake پختن

Baker نانوا

Be able to قادر بودن به

Be away دور بودن از

Bull گاو نر

Bullfight گاو بازی 

Butcher قصاب 

Change تغییر دادن 

Draw رسم کردن

Drawing  رسم 

Fight جنگ 

Finally سر انجام 

Foreign خارجی    

Frenchman  مرد فرانسوی   

Get milk(from a cow)  از گاو شیر بست آوردن 

Glasses= عینک 

Go away  دور شدن 

Group  گروه 

Have got داشتن  

Language  زبان 

Loudly بلند بلند 

Mushroom قارچ 

Orderسفارش دادن 

Overcoat کت 

Repeat تکرار کردن 

Sell فروختن 

Sentence جمله 

Spain اسپانیا  

Spanish اسپانیایی

Time(the first time) دفعه وبارواولین بار

Travel

Tryسفر سفر کردن 

Understand فهمیدن  

United state امریکا  

Waiter  زمستان 

Wearپوشیدن  

While در حلیکه 

Best بهترین  

 

تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – I ……..go to school by bus.
1) every day
2) care fully
3) quickly
4) usually

2- A man who works in a restaurant is a ………..
1) driver
2) baker
3) waiter
4) butcher

3 – A butcher sells ……
1) milk
2) meat
3) bread
4) vegetables

4 – Mina's father travels a lot. He visits many ……countries.
1) foreign
2) expensive
3) comfortable
4) difficult

5 – My friend was spain last year. He watched a …. There.
1) bullfight
2) restaurant
3) change
4) waiter

6 – we eat lunch in a restaurant…….
1) usually
2) on Fridays
3) at school
4) happily

7 – she wrote the sentences ……in the classroom yesterday.
1) often
2) always
3) last night
4) quickly

8 – can you …….a picture of a mushroom?
1) understand
2) draw
3) order
4) wear

9 – He is not from this country. He speaks a …. Language.
1) drawing
2) finally
3 )loud
4) foreign

10 – He wanted to draw a picture. So, he …. A pencil and paper.
1) changed
2) repeated
3) asked for
4) understood    پاسخ :

پاسخ سوال
4 1
3 2
2 3
1 4
1 5
2 6
4 7
2 8
4 9
3 10
منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۶

یعن آنها را قبل از فعل مینویسم  ولی اگر جمله فعل کمکی نداشتیم برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه Do را قبل از فعل و برای سوم شخص مفرد ( یعنی وقتی که فاعل جمله he , she,it  یا اسم یکنفر  یا یک چیز باشد)کلمه Does را قبل از فعل می آوریم s ویا es  سوم شخص مفرد فعل را نیز حذف می کنیم .ینی فعل را بصورت ساده در می آوریم.مثل:

 

 

I can speak English.

Can I speak English?

They play volleyball.

Do they play volley ball?

She walks to school every day.

Does she walks to school everyday?

 

 

 

 

 

 

 

روش و قواعد سؤالی کردن زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی


طرز و طریقه سوالی کردن زمان گذشته ساده:برای سؤالی کردن زمان گذشته ابتدا did (یعنی آیا) را می نویسم . سپس جمله مربوطه را جلوی آن می نویسیم بطوریکه فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

یعنی اگر ed داشت ed   را حذف می کنیم و اگر بی قاعده بود فعل آنرا بصورت حال در می آوریم.

 


 

I washed the car. Did I wash the car?

I spoke English. Did I speak English? 

 

 

 

 

 

روش و قواعد سؤالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی

طرز و طریقه سوالی کردن زمان آینده ساده در زبان انگلیسی:برای سوالی کردن آینده ساده جای will را با فاعل عوض میکنیم.مثال:

 


I will play tennis tomorrow.

Will I play tennis tomorrow?

 

 

 


 

روش و قواعد نوشتن سوالی کوتاه در زبان انگلیسی

 

طرز نوشتن سوالی کوتاه

 


 

 فاعل جمله بصورت ضمیر فاعلی +not اگر آن جماه مثبت باشد فعل کمکی ای که جمله را سوالی میکند =فرمول و طرز نوشتن سوالی کوتاه در زبان انگلیسی

 

 

He opened the door,didn’t he?

She doesn’t go there today,does she?

 

چند نکته در مورد سوالی کوتاه

 

1- اگر جمله مورد نظر مثبت باشد سوالی کوتاه ما منفی ولی اگر جمله مورد نظر ما منفی باشد سوالی کوتاه ما مثبت میباشد. یعنی برعکس

مثال:


Reza walks fast,doesn't he?

Reza doesn’t walk fast,does he? 

 

 

 

2- در سوالی کوتاه not+فعل کمک را بصورت مخفف مینویسیم

Donot      don’t

Does not       doesn’t

Will not              won’t

مثال:


They clean their rooms.don’t   they?

She helps her mother,doesn’t she

They will travel,won’t they

 

 

 

2- در سوالی کوتاه بجای اسم از ضمیر فاعلی استفاده می کنیم

 

ابتدا باید بدانیم:

چگونه بجای اسامی مختلف ضمیر می آوریم؟


برای آوردن ضمیر بجای اسم از جدول زیر توجه فرمایید.

 

 

 

 

ضمایر فاعلی 

اسم 

 

ضمایر فاعلی 

اسم 

 

It 

Book 

 

He 

Father 

 

They 

Her books 

 

She 

Mother

 

She

Sister

 

He

My father

 

We

Ali and I

 

He

Her father

 

They

Reza and zahra

 

He

Their father

 

 

 

 


 

ادامه مطلب:

در سوالی کوتاه بجای اسم از ضمیر فاعلی استفاده میکنیم

مثال:

 

The teachers arrived,didn’t they? 

 

this و that در سوالی کوتاه

اگرجمله با this یا that شروع شود در دنبال سؤالی از ضمیر مربوط به آن یعنی It استفاده می شود. مانند : 

آن خانه شما است مگرنه


  That is your car, isn't it?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  new words, تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 6


At allابداً

At last سرانجام

Attractive جذاب

Be going to

Be wrong

Boatقایق 

Buildساختن

Burnسوزانیدن

But اما

Change into تبدیل کردن به

Dark تاریک

Else دیگر

Engine موتور 

Enough کافی

Fireplace اجاق

Good-looking خوش سیما 

Grandmother مادر بزرگ 

Hardly بسختی 

How odd چقدر عجیب 

Ice یخ 

In front of جلوی 

Kettle کتری 

Lid درپوش 

Light (brown) قهوهای روشن 

Look for جستجو کردن برای 

Man مرد 

Member عضو 

Once more یک بار دیگر 

Nothing هیج چیز 

Opposite of برعکس-متضاد 

Otherدیگر 

Really در حقیقت

Rise برخاستن – طلوع کردن

Scotland اسکاتلند 

Seat جا – صندلی 

Sing آواز خواندن

Smoke دود 

So many خیلی زیاد

Some more کمی بیشتر

Steam بخار 

Steam engine موتور بخار 

Succeedموفق شدن  

Team تیم  

Turn(intoتبدیل کردن به(

Wagon واگن 

Weigh وزن کردن 

Way راه طریق 

Close بستن 

 

تمرين پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.1 – Your father is a doctor , …..?
1) isn't he
2) don't he
3) doesn't he
4) didn't he

2 – You cant drive a car,………..?
1) don’t you
2) do you
3) can't you
4)can you

3- They play football at school on Fridays………?
1) do they
2) don't they
3) did they
4) can they

4-…………is some bread on the table, isn't there?
1) it
2) they
3) that
4) threre

5-she doesn't understand the sentences ,……?
1)did she
2) does she
3) can she
4) can it

6- They must speak English in class,…..?
1) couldn't they
2) shouldn't they
3) mustn't they
4) don't they

7 – you were very busy yesterday,……?
1) were you
2) did you
3) weren’t you
4) didn't you

8 – I can't see anything because the room is very………
1)dark
2)dirty
3) hot
4) nice

9 - ……….rises from fire.
1) could
2) hot water
3) smoke
4) steam

10 – If you want to ….. you must study hard.
1) member
2) succeed
3) chang into
4) get up    پاسخ:

پاسخ سوال
1 1
4 2
2 3
4 4
2 5
3 6
3 7
1 8
3 9
 2 10

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۷

آموزش That clause یا شبه جمله

 

I know( that) you can do it easily

در اين جمله حرف ربط that = كه و  عبارتي كه پس از آن آمد يك that clause مي گويند. به آن شبه جمله و غیره هم میگویند.شبه جمله نقش مفعمول جمله اصلی را بازی میکند.ضمناً that  را حرف ربط میگویند که شبه جمله مورد نظر را به جمه اصلی ربط میدهد که میتوان آنرا حذف کرد.به همین علت در کتاب درس آنرا توی پرانتز نوشتند.

 

  3 كلمه that= كه، معمولاً در محاوره و حالت غيررسمي به كار نمي رود. اما در فرم رسمي و مكاتبات ، حذف نمي شود.

 

نکته:

هنگام سوالی و منفی کردن ما به فعل شبه جمله کار نداریم بلکه عملیات بر روی فعل اصای انجام میشود.مثال:

 

این جمله را سوالی کنید.


.I know that winter is comminig

?Do I know that winter is coming

 

 

 

  تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 7 new words, 

Air هوا 

Art هنر 

Asleep خوابیده 

Believe باور داشتن 

Bright روشن 

Brightly بروشنایی 

Building ساختمان 

Certainly البته 

Coolخنک

Daylight نور روز 

Discover کشف کردن 

Distance فاصله 

Don’t worry نگران نباشید

During   در طی

Elephant فیل 

Find ones way back home راه بازگشت را یافتن

Fly پرواز کردن 

Fly back برگشتن 

Fly by

for certain

get lost گم شدن 

grow shorter کوته تر شدن 

happen اتفاق افتادن 

High بلند 

high way بزرگراه 

Hope امیدوار بودن 

Insect حشره 

Mechanic مکانیک 

Migrate مهاجرت کردن 

Migration مهاجرت 

Mile مایل 

Moon کره ماه 

Mystery راز 

Nobody هیچ کس 

not at all ابداً 

okey خوب 

Plan برنامه ریزی کرن 

Plenty زیاد 

Same یک- همان 

Season فصل 

Secretراز 

Seed فرستادن 

Shine درخشیدن 

some day

south جنوب 

Special مخصوص 

Star ستاره 

Still هنوز 

Tell گفتن 

Thousands هزار 

turn down کم کردن صدا 

turn off  خاموش کردن 

تمرين :
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – I hope ……they will arrive soon.
1) who
2) that
3) which
4) during

2 – I ……that they can do this easily.
1) guess
2) shine
3) draw
4) have

3 – would you take this book to the library? Yes,…..
1) not at all
2) of course
3) how odd
4)your welcome

4 – There is a special name for a birds travels between his summer and winter homes. It is …..
1)flying
2) flying back
3) distances
4) migration

5 – The … from my house to my office is one kilometer.
1) travel
2) distance
3) during
4) different

6 – Birds can find …….of insects, seeds and fruits to eat.
1) way back
2) bright
3) plenty
4) during

7 – If you don’t know your way, you may ………..
1) get lost
2) get up
3) forget
4) wake up

8 – will you bring me some water, please? Yes,…..
1)you're welcome
2) not at all
3) all right
4) help yourself

9 – cars can go faster in …..
1) sky
2) rivers
3)sea
4) highways

10 – I think that nobody knows the answer to this question for……
1) surely
2) mystery
3) certain
4) plenty of    پاسخ :

پاسخ سوال
2 1
1 2
2 3
4 4
2 5
3 6
1 7
3 8
4 9
3 10

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۸

آموزش معلوم و مجهول در زبان انگلیسی 

 

توجه: قبل از پرداختن به معلوم و مجهول چه خوب است .ابتدا صرف فعل to be  در زمانهایی که تا بحال خوانده ایم   و نیز  اسم مفعول را بدانیم.

 

ابتدا صرف فعل to be در زمانهای مختلف:

صرف فعل to be در حال ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در حال ساده عبارت است از:

 

جمع

مفرد

 

We are

 

I am

 

You are

 

You are

 

 

 

He is

 

They are

 

She is

 

 

 

It is

 

 

صرف فعل to be در گذشته ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در گذشته ساده عبارت است از: 

 

جمع 

مفرد 

ما بودیم 

we were 

من بودم 

I was 

شما بودید 

You were 

تو بودی 

You were 

   

اوبود 

He was 

انها  بودند 

They were 

او بود 

She was 

   

آن بود

It was 

 

 

صرف فعل to be در آینده ساده چگونه است؟


صرف فعل to be در آینده ساده عبارت است از:

 

 

جمع 

مفرد 

 

We will be

 

I wil be

 

You will be

 

You will be

 

      

 

He will be

 

They will be

 

She will be

      

      

 

It will be

 

 

قسمت سوم یا اسم مفعول در زبان انگلیسی  چیست؟


افعال یا با قاعده هستند و یا بی فاعده

 میگیرد.edاگر بی قاعده باشند گذشته و قسمت سوم شان

 

 (با قاعده)  Played   played   played

 

اما اگر بی قاعده باشند بای از جدول آخر کتاب حفظ کرد.

(بی قاعده)  See   saw    seen   

 

قواعد مربوط به معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی جمله معلوم چیست:تعریف جمله معلوم:اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم باشد آن جمله را معلوم میگویند.مثال:

 

.Ahmad washed the car yesterday

چون انجام دهنده کار است فاعل به حساب می آید.


جمله مجهول چیست:

تعریف جمله مجهول: اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم نباشد ویا نخواهیم به عللی فاعل را   بیاریم.by قبل از فعل ذکر کنبم  آن را مجهول میگویند حتی اگر فاعل را در آخر بعد از .مثال:

.Ahmad washed the car yesterdayمعلوم

.The car was washed yesterdayمجهول

.The car was washed by Ali yesterdayمجهول

جمله های دوم و سوم  مجهول هستند چون فاعل یا کننده کار قبل از فعل نیامد.

 

قواعد و روش نوشتن جمله مجهول در زبان انگلیسی

قسمت سوم فعل اصلی جمله  +

 

صرف فعلto be با توجه به زمان جمله معلوم  معلوم

 

+ مفعول جمله = طرز ساختن جمله مجهول در زبان انگلیسی

     

.Nader opened the door yesterday

.The door was opened yesterday

.The door was opened by Nader yesterday

 

 

 ترجمه،معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 8 new words, 


a.m قبل از ظهر

America امریکا 

Australia استرالیا 

Ausralian استرالیایی 

Be seated نشسته

Be surprised متعجب

Canada کاندا 

Canadian  کانادایی

Change تغییر

Cloth پارچه

Dress لباس پوشاندن 

Explain شرح دادن 

Feed غذا دادن

Host میزبان 

India هند 

Indian هندی 

Invite دعوت کردن 

Iranian ایرانی 

Italian ایتالیایی

Italy ایتالیا 

Japanese ژاپنی 

Kill کشتن 

Kindly با مهربانی 

Lose از دست دادن 

Nationality ملیت

No one هیچ کس

p.m. بعد از ظهر 

Paint رنگ 

Party مهمانی 

Pass دادن 

Person شخص 

Plan برنامه ریزی کردن

Poor فقیر 

put on پوشیدن 

Receive دریافت کردن 

Repaireتعمیر کردن 

Reply پاسخ دادن

Rich ثروتمند 

Share سهم 

Strange عجیب 

Sunset غروب آفتاب 

Treat رفتار کردن 

Trip سفر کوتاه 

Type تایپ کردن 

work clothes لباس کار 

spendصرف کردن 

Daughter دختر 

تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.


1 – The boby is hungry. I should ………her.
1) treat
2) like
3) change
4) feed

2 – He studies hard. I am sure that he will …..the exam.
1) change
2) receive
3) pass
4) plan

3 – what's Antonios nationality? He's an …..
1) America
2) Italian
3) Australia
4) Japanese

4 – Books are made of ……..
1) paper
2) bread
3) wood
4) vegetables

5 – A person who receives guest is called a ………
1) baker
2) police
3) host
4) mechanic

6 – Two men ….. in the accident yesterday.
1) killed
2)was killed
3) were killed
4)are killed

7 – How many guests did they invite to the party? Ten persons …. To the party.
1) invited
2) will be invited
3) was invited
4) were invited

8 – Lesson nine ……..tomorrow.
1) will practice
2) is practical
3) was practiced
4) will be practiced

9 – The coconuts………quickly yesterday by the monkey.
1) picked
2) are picked
3) was picked
4) were picked

10 – They teach English in high school. English…. In high school.
1) is taught
2) are taught
3) was taught
4 ) will be taught    پاسخ:

پاسخ سوال
4 1
2 2
2 3
1 4
3 5
3 6
4 7
4 8
4 9
1 10

 منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی اول دبیرستان درس ۹

آموزش ماضی نقلی


قواعد و روش های درست کردن ماضی نقلی در زبان انگلیسی

تعریف ماضی نقلی در زبان انگلیسی

تعریف ماضی نقلی: ماضی نقلی نشان میدهد که کاری د گذشته انجام شد اما اثرش تا به حال هست.مثال:

I have eaten my lunch.من ناهارم را خورده ام( یعنی هنوز هم سیرم )


قواعد و روش های مربوط به طرز درست کردن ماضی نقلی

 

ماضی نقلی را طبق فرمول زیر مینویسیم

 


   قسمت سوم فعل+have یاhas+فاعل=فرمول و روش درست کردن ماضی نقلی در زبن انگلیسی

I have eaten.                              .من خورده ام

She has  eaten.                                  .او  خورده است

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل مثبت

  

جمع 

مفرد 

 ما خورده ایم 

We have  eaten

من خورده ام

I have eaten

شما خورده اید

You have eaten

تو خورده ای

You have eaten

   

او خورده است

He has eaten

آنها خورده اند

They have eaten

او خورده است 

She has eaten

   

آن خورده است 

It has eaten

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل منفی

 

جمع 

مفرد 

 ما نخورده ایم 

We have not eaten

من نخورده ام

I have not eaten

شما نخورده اید

You have not eaten

تو نخورده ای

You have not eaten

   

او نخورده است

He has not eaten

آنها نخورده اند

They have not eaten

او نخورده است 

She has not eaten

   

آن نخورده است 

It has not eaten


 

 

صرف فعل to eat در ماضی نقلی شکل سوالی

 

جمع 

مفرد 

آیا ما خورده ایم؟ 

Have We eaten

آیا من خورده ام؟ 

Have I eaten

آیا شما خورده اید؟ 

Have You eaten

آیا تو خورده ای؟ 

Have You eaten

   

آیا او خورده است؟ 

Has He eaten

آیا آنها خورده اند؟ 

Have They eaten

آیا او خورده است؟ 

Has She eaten

   

آیا آن خورده است؟ 

Has It eaten

 

نشانه های ماضی نقلی در زبان انگلیسی کدامند؟


علاوه بر مفهوم با وجود

For   و Since

 به ماضی نقلی بودن زمان  پی میبریم

 

 

فرق بین

For و Since


For

طول مدت زمان را نشان میدهد.

 

since

 مبدا زمان را نشان میدهد اما


مثال:

 

I haven’t seen him since 1389.

We have worked here for five years.

 

تمرین:

شکل صحیح افعال داخل پرانتز ها را بنویسید.

1-He ………..to school everyday.(go)

2-They……….me to their party last week.(invite)

3-I ………a letter now.(write)

4-He…………English for two years.(study)

5-We ……….. here since 1331.(live)

 

جواب:

1-He goes to school everyday

2-They invited me to their party last week.

3-I am writing a letter now

4-He has studied English for two years.

5-We have lived here since 1331.

 

  new words, ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید لغات کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان درس 9

 

ADبعد از  میلاد

Accept  پذیرفتن

Acrossاز عرض

add upجمع بستن

Admireستایش کردن

Ageسن – سال – عصر –عهد

Allهمه

Among در میان

anything else ,madam چیز دیگری میخواهید خانم

be born متولد شدن

Brushمسواک زدن

Centuryقرن

Correctصحیح

Creatorخالق

Destroyخراب کردن

Dutyوظیفه

Emptyخالی

Entireکل

Followپیروی کردن

Follower پیرو

get sick مریض شدن

Godخدا

Guide راهنمایی کردن

Guidanceراهنمایی

Helpکمک

Highlyزیاد

Hometown زادگاه

Honestyتاریخ

How about this oneدر باره این یکی چی

Idol بت

Islam اسلام

Last آخرین

Look بنظر رسیدن

Mankindبشر

Meccaمکه

Medinaمدینه

Messageپیام

Muslimمسلمان

Okay.Ill take it خوب من آنرا بر میدارم

Own خود

Peace be upon himدرود بر او باد

Preachموعظه کردن

Prophetپیغمبر

Receive(sb)with open arms کسی را با آغوش باز پذیرفتن

Sendفرستادن

Senseحس

Sinceاز – از آنجاییکه

Sixشش

Titleعنوان

Trueراست –درست

Trustworthyامین

Trustfulامین

Trustfulness راستگویی

Turn againstدشمن شدن

Universeعالم

Welcome(sb)warmly

What size do you wear?چه انداره می پوشی

Worship پرستش کردن

 

تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد:

1 – They have lived in shiraz……..two years.
1) from
2) for
3) since
4) by

2 – she has bought many book……1358
1) since
2) by
3) for
4) with

3 – He …. To Europe for a few week.
1) traveling
2) travel
3)has traveled
4) have traveled

4 – My father is tired because he … hard.
1) has worked
2) have worked
3) had worked
4) working

5 – Is has rained here …..last month.
1) yet
2) by
3) for
4) since

6 – I have learnt English…..I was thirteen.
1) yet
2) by
3) for
4) since

7 – Onions, potatoes and tomatoes are …….
1) trees
2) flowers
3) vegetables
4) fruits

8 – Her glass is empty because she …. All the water.
1) drinks
2) will drink
3) has drunk
4) had drunk

9 – I am going to by a bicycle when I have … money.
1) busy
2) enough
3)dirty
4) beautiful

10 – I'm sure …..they have gone home.
1) that
2) which
3) where
4) who    پاسخ :

پاسخ سوال
2 1
1 2
3 3
1 4
4 5
4 6
3 7
3 8
2 9
1 10


منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

دانلود ویرایش سوم کتاب Techniques and Principles in Language Teaching
دانلود دیکشنری ورق زن OPD
دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی پایه نهم سال تحصیلی94-95
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هشتم
دانلود رایگان 600 داستان از مشهورترین داستان های انگلیسی -برای آیپد و آیفون
دانلود کتاب قواعد گرامری زبان انگلیسی
دانلود کتاب گرامر برای مکالمه ی زبان انگلیسی
دانلود رایگان کتاب 600 لغت ضروری آزمون TEOIC
دانلودکتاب Dive Into Danger همراه با فایلهای صوتی
دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی در قالب داستان-Can you believe it 1
دانلود کتاب انگلیسیEnglish Grammar for Dummies
دانلودکتاب 1500 واژه پرکاربرد در زبان انگلیسی‎
دانلودرایگان کتاب تست های ضروری زبان انگلیسی-بیش از1000تست-essential english teste
دانلودرایگان کتاب زبان انگلیسی خیلی سبزپایه هشتم
کتاب ۱۰۰ داستان تصویری عبرت انگیز انگلیسی
دانلود کتاب معلم انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) سال تحصیلی 94-93
دانلود کتاب آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب راهنمای معلم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود کتاب ترجمه فارسی 504
دانلود کتاب انگلیسی پایه هشتم(سال دوم دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی هشتم93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم (سال اول -دوره اول متوسطه)1393-1394(جدید)
دانلودکتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words
دانلود کتاب لغات 504 لغت کاربردی انگلیسی همراه با معنی فارسی
متن کامل انگلیسی مکالمات آموزش زبان انگلیسی نصرت 2
دانلود کتاب آزمون سازی -Language testing and assessment
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
دانلود تست کتاب فیس تو فیس-Face to face sample test
دانلود سری کتابهای آیلتس کمبریج
دانلود کتابهای مفید آموزش زبان انگلیسی
دانلود کتاب آمادگی برای آزمون جی ار ایی-GRE
دانلود کتاب تاچ استون 1-touchstone 1
دانلود کتاب گرامر تصویری برای کودکان
دانلودکتاب کارزبان انگلیسی پایه هفتم
دانلودراهنمای معلم -کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود فايل هاي صوتي كتاب زبان انگليسي پایه هفتم
دانلود کتاب فوق العاده زبای گرامر تصویری
دانلود کتاب راهنمای خواندن و درک مفاهیم ۱ دانشگاه پیام نور(این فایل pdf میباشد)
دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان(درس 1 الی 7)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان(درس 1 الی 6)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم راهنمایی (درس 1 الی 10)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 10)
دانلود کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان
دانلود بهترين كتاب يادگيري لغت انگليسي Verbal Advantage
دانلود کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی یکبار برای همیشه
دانلود فراگیری زبان با کتب دانشگاه کمبریج به نام Face2Face Cambridge English Course

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد

نگین ميگه :
نگین
خوب بود خیلی خوب توضیح داده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7387
کل نظرات : 1244
افراد آنلاين : 20
تعداد اعضا : 7676
بازديد کل سايت : 13,923,420

چت باکس

[My_Chat_Box]