در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان(درس 1 الی 6)

انگلیسی سوم دبیرستان درس 1 

عبارت هاي اسمي (Noun clauses)


1 – به يك گروه از كلمات مرتبط به هم كه يك فاعل و فعل دارد clause يا قضيه يا عبارت مي گويند.
2 – يك Noun clause در يك جمله مانند يك اسم عمل مي كند. به همين دليل به آن قضيه اسمي مي گويند.  

 

  اكنون به چند مثال از اين مورد توجه كنيد:

من نمي دانم او چه وقت منزل را ترك كرد.

I don’t know when she left home. (قضيه اسمي)Noun clause

من نمي دانم چه كسي نامه ها را تايپ مي كند.

I don’t know who types the letters.( Noun clause)

او مي داند من ديروز چه كسي را ملاقات كردم

She knows whom I met yesterday.( Noun clause)

آنها (ايشان) مي دانند من كجا زندگي مي كنم.

They know where I live. (Noun clause)

3 – همانطور كه در مثال هاي بالا مشاهده مي كنيد عبارت هاي اسمي با كلماتي مانند when (چه وقت)، who (چه كسي)، whom(چه كس را) و where(كجا) آغاز مي شوند. اين كلمات در اينجا نقش حرف ربط را دارند كه قضيه اسمي را به بقيه جمله وصل مي كنند.  

 

فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی:


به این سؤال و جواب توجه بفرمائید:

آنها چه خواهند گفت؟   ?What will they say 

من نمیدانم انها چه خواهد گفت؟   .I don’t know what they will say 

در جمله اول چون  what جمله را سؤالی کرده است و در اول جمله هم آمده است پس کلمه پرسشی است.

اما در جمله دوم what دیگر کلمه پرسشی نیست، بلکه حروف ربط است چون جمله دوم  یعنی they live که عبارت اسمی است را به جمله ماقبل خود یعنی I dont know ربط داد. لازم به ذکر است عبارت اسمی (مانند: they live) در این جمله مثل اسم است مثال:

?I don’t know what they will say

حتی می توانیم بجای آن از ضمیر it  استفاده کنیم مثال:

?I don’t know what they will say

.I don’t know it

 توجه 

باید بدانیم که عبارت اسمی ای که پس از حروف ربط می آید باید از حالت سؤالی خارج شود.

?Where do they live

.I don’t know where they live

اگر دقت کرده باشید do حذف شده و جمله به صورت they live یعنی مثبت در آمد.

 

فرق بین حروف ربط و کلمات پرسشی کدام است: با توجه به آنچه در بالا گفتیم گرچه شکل کلمات پرسشی و حروف ربط یکی است اما فرق آنها این است که اگر این کلمات در اول جمله بیایند و جمله را سوالی کنند کلمات پرسشی هستد اما اگر در بین جمله بیایند و قسمتی از جمله را به قسمت دیگر جمله ریط دهند حروف ربطی بحساب می آیند.

طرز سوالی کردن جملاتی که دارای حروف ربط هستند.


توجه :

اگر جمله ای که دارای حرف ربطی باشد را بخواهید سؤالی کنید نباید کاری به حروف ربط و جمله بعد از آن داشته باشید. بلکه باید جمله قبل از حروف ربط را سؤالی کنید.

مثال:

.I know where they lived

?Do you know where they lived

 بنابر این همانطوری که ملاحظه کردید ما برای سؤالی کردن این جمله کاری به حرف ربط where و عبارت اسمی they lived نداشتیم و فقط جمله قبل از آن یعنی I know که حال ساده است را با do سؤالی کردیم و در آخر جمله علامت سؤالی گذاشتیم.

 

 

 2) كاربرد be going to

1 – فعل be going to به معناي قصد داشتن يا خواستن مي باشد.
2 – فعل be going to معمولاً براي بيان اينكه كاري بخواهد در آينده انجام بگيرد به كار مي رود. اكنون به چند مثال توجه كنيد:
من قصد دارم امشب اينجا بمانم (من مي خواهم امشب اينجا بمانيم)

I am going to stay here tonight.

او قصد دارد فردا يك نامه بنويسيد.

She is going to write a letter tomorrow.

او قصد دارد اتومبيلش را بشويد.

He is going to wash his car.

ما قصد داريم در يك رستوران شام بخوريم.

We are going to have dinner in a restaurant tonight.

من معمولاً با اتوبوس به مدرسه مي روم اما امروز قصد دارم با تاكسي بروم.

I usually go to school by bus but today I am going to go by taxi.

3 – مشاهده مي كنيد كه بعد از فعل (am/is/ are going to) فعل به صورت ساده مي آيد و كاري را كه قصد داريم در آينده انجام دهيم، بيان مي كند.  

 

  تمرين
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – Do they know …..you live?
1) who
2) whom
3) when
4) Where

2 - I don’t remember …. Channel I watched last night.
1) When
2) Where
3) who
4) Which

3– I don’t remember……answered the telephone.
1)when
2) which
3) whom
4)who

4-She usually calls me on Sundays. This week she …. call me on Friday.
1) going to
2) goes to
3) is going to
4) is going

5 – I usually have dinner at home. Tonight I am going to … dinner in a restaurant.
1) have
2) having
3) had
4) have had

6 – They usually exercise in the morning. Today they are going to …. in the evening.
1) exercise
2) to exercise
3) exercised
4) exercising


7 – Your average was very low last month. I’m sure hard working will….…your average.
1) examine
2) improve
3) relax
4) Continue

8 – My brother is a very good swimmer, he has …..arms and legs.
1) Harmful
2) Careful
3) Powerful
4) Successful

9- These clouds in the sky show that we may have a … day.
1) sunny
2) rainy
3) shiny
4) hot

10- I don’t forget …..she told me last night.
1) what
2) where
3) when
4) who
 

 

  پاسخنامه

1

6

4

1

2

7

4

2

3

8

4

3

2

9

3

4

1

10

1

5

 

لغات درس اول 

Allow = اجازه دادن
At the end of = در پايان
At the front = جلوي ، در خط مقدم
Average = متوسط
(be) careful about = مراقب بودن
(be) interested in = علاقمند بودن
Behave = رفتار كردن
Case=مورد
Certain=مشخص – حتمي
Channel= كانال
Choice = انتخاب
Choose = انتخاب كردن
Colorful= رنگي
Continue= ادامه دادن
Daily= روزانه
Effect= تأثير
End= پايان
Except = بجز
Experiment = آزمايش – امتحان
Eyesight = بينايي
Future = آينده
Get …. Away from =      دور كردن
Harmful = مضر – زيان آور
Holiday = روز تعطيل
Housewife=  خانم خانه دار
How often …? = چند وقت به چند وقت
Improve = بهبودبخشيدن
Influence=تأثير گذاشتن,تاثير
Movie = فيلم سينمايي
Music = موزيك
Observation = مشاهده
Once(a week)= هفته اي يك بار
Out at work = بيرون سر كار
Period = دوره ، مدت
Powerful =قدرتمند، قوي
Practice= تمرين كردن
Pressure= فشار
Probably =‌احتمالاً
Recent =اخير، جدید ، تازه 

recently = اخیرآ
Relax = استراحت كردن
Relaxed= راحت، آسوده خاطر
Research = تحقيق كردن
Researcher= محقق
simply = به سادگی، به آسانی، (در جمله منفی) مطلقآ،ابدآ،اصلآ

Single = تنها
Skill= مهارت
Sport = ورزش
Stay= ماندن
Struggle = كشمكش،مشاجره كردن
Successfully= با موفقيت
Take a test = آزمايش كردن
Television set = دستگاه تلويزيون
Theater = تئاتر
Twice(a week) =‌هفته اي دو بار
Type = نوع
Unusual= غيرمعمول
Viewer= بيننده
Weak = ضعيف
Wonderful= عجيب – فوق العاده
Worry about= نگران درباره چيزي

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم دبیرستان درس ۲

کاربرد For در جمله

                 It + be+ adjective+( for+object) + infinitive (مصدربا+to(مفعول+(for+صفت+فعل It + be

به جملات زير توجه كنيد.

It is hard to believe this story.

باور كردن اين داستان سخت است

It is hard for me to believe this story.

باوركردن اين داستان براي من سخت است

It is necessary to have an end.

داشتن يك هدف ضروري است.

It is necessary for us to have an end.

داشتن يك هدف براي ما ضروري است.

It is not easy to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها آسان نيست.

It is not easy for him to answer these questions.

پاسخ دادن به اين سؤال ها براي او آسان نيست.

It is difficult to learn English.

يادگرفتن انگليسي مشكل است.

It is difficult for Mina to learn English.

يادگرفتن انگليسي براي مينا مشكل است.

همانطور كه ملاحظه مي كنيد در هر مورد، در جمله اول در مورد عملي يا كاري صحبت شده است در حالي كه جمله دوم در مورد كسي صحبت مي كند كه در كاري يا عملي شركت دارد.  

 

 

تعریف جراند یا اسم مصدر:

همانطوری که از اسمش پیداست این کلمه اسمی است که از مصدر فعل درست میشود و همه خواص اسم را هم دارد.

 

طرز درست کردن اسم مصدر یا جراند.


قواعد و روش درست کردن اسم مصدر یا جراند: اسم مصدر یا جراند را طبق الگوی زیر درست میکنیم.

ing + مصدر بدن to=جراند یا اسم مصدر

to learn = Learning                         یادگرفتن

to drive = driving                            رانندگی کردن

 

2) Gerund (verb +ing)     اسم مصدر

1 – در زبان انگليسي فرم ing دار فعل، gerund‌ ناميده مي شود. فرم ing دار فعل، مانند يك اسم عمل مي كند بنابراين در جمله مي تواند نقش فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه را داشته باشد.
اكنون به مثال هاي زير توجه كنيد:


پيدا كردن كار دراينجا مشكل است.

Finding a job is difficult here.

فاعل(finding)

من از كوهنوردي لذت مي برم

I enjoy climbing montains.

مفعول(climbing)

من از پياده روي خسته شدم.

I was tired of walking.

Of مفعول حرف اضافه(walking)  

 

  2 – بعضي از فعل ها كه فرم ing دار فعل را به عنوان مفعول مي گيرند عبارتند از:

Avoid =خودداري كردن
Enjoy= لذت بردن
Finish = تمام كردن
Imagine= تصور كردن
Keep = نگه داشتن
Mind = اهميت دادن
Miss = از دست دادن  
Go on = ادامه دادن
Dislike=تنفر داشتن
Risk =  خطر كردن
Stop = خاتمه دادن – متوقف كردن
Forget = فراموش كردن  

 

استرس (stress) در زبان انگليسي

در بيشتر ديکشنريها براي نشان دادن استرس (stress) از علامت  '  استفاده مي‌کنند. گاهي هم از حروف بزرگ استفاده مي‌شود. به عنوان مثال به کلمه‌هاي زير دقت کنيد:

magazine /,'/

letter /'/

در کلمه اول استرس روي سيلاب (يا بخش) سوم (-zine) و در کلمه دوم روي سيلاب اول (-let) قرار دارد.

هر کلمه انگليسي که داراي دو يا چند سيلاب باشد، حتماً داراي يک سيلاب استرس دار نيز مي‌باشد:

'yellow (= YEL + low)

sham'poo (= sham + POO)

com'puter (= com + PU + ter)

 

تغيير استرس کلمات

بسياري از کلمات در زبان انگليسي به دو صورت اسم و فعل (هر دو) به کار مي‌روند. تلفظ بسياري از اين نوع کلمات، چه به صورت اسم به کار روند و چه به صورت فعل هميشه يکسان است. مثلاً در کلمه sur'prise که هم به معني «غافلگيري» و هم به معني «غافلگير کردن» مي‌باشد، استرس همواره روي سيلاب دوم (-prise) قرار دارد.

اما بعضي از اين کلمات دو حالتي، اسم و فعل هر کدام - از لحاظ محل قرار گيري استرس - تلفظي متفاوت دارند. مهمترين اين کلمات در جدول زير آورده شده‌اند:

 

اسم

فعل

معني

'conduct

con'duct

رهبري - رهبري کردن

'conflict

con'flict

زد و خورد- زد و خورد کردن

'decrease

de'crease

کاهش - کاهش يافتن

'contest

con'test

رقابت - رقابت کردن

'contrast

con'trast

فرق - فرق داشتن

'escort

e'scort

نگهبان - نگهباني کردن

'export

ex'port

صدور - صادر کردن

'import

im'port

ورود - وارد کردن

'increase

in'crease

افزايش - افزايش يافتن

'insult

in'sult

توهين - توهين کردن

'permit

per'mit

اجازه - اجازه دادن

'present

pre'sent

هديه - هديه دادن

'progress

pro'gress

پيشرفت - پيشرفت کردن

'protest

pro'test

اعتراض - اعتراض کردن

'rebel

re'bel

شورش - شورش کردن

'record

re'cord

ثبت - ثبت کردن

'suspect

sus'pect

مظنون - مظنون بودن

'transfer

trans'fer

انتقال - انتقال دادن

'transport

trans'port

حمل و نقل - حمل کردن

'upset

up'set

واژگوني - واژگون کردن

 

 http://zabanamoozan.com

 

  تمرين :
پاسخ صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – It is not difficult for your English teacher…. English.
1) speak
2) to speak
3) speaking
4) spoke

2 - …. in this bus is forbidden.
1) smoke
2) smoked
3) to smoke
4) smoking

3 – I like…. in this river.
1) swim
2) to swim
3) swimming
4)swum4- I am tired of …. football.
1) play
2)to play
3) playing
4) played

5 – I dislike … lunch in a restaurant.
1) eat
2) eating
3) eaten
4) ate

6 – It is necessary for you… early to the class.
1) come
2) coming
3) to come
4) came

7 – It is …. for an elephant to go faster than a horse
1) impossible
2) possible
3) easy
4) necessary

8- Ali didn’t get a good mark in his English test. He is ashamed of …. that to his father.
1) showing
2) shown
3) show
4) showed

9 – It was not difficult for me to … that the man was lying
1) insist on
2) influence
3) choose
4) realize

10 – I can finish … this book today.
1) read
2)reading
3) to read
4) have read
 

 

  پاسخنامه

3

6

2

1

1

7

4

2

1

8

2

3

4

9

3

4

2

10

2

5

 

لغات درس

As soon as = به محض اينكه
Ashamed of =‌خجالت زده از
be on time = سر وقت بودن
blind = كور
Clerk = كارمند
Dangerous= خطرناك
Degree=درجه
Discussion=بحث
Dislike=تنفر داشتن
Driving test= امتحان رانندگي
Educate = تحصيل كردن
End=پايان
Examine=امتحان كردن – آزمودن
Fact= حقيقت
Fashionable=شيك – مد روز
Fill = پر كردن
Final= نهايي
Fit = مناسب – اندازه
Flight = پرواز
Forbid= ممنوع كردن
Free = آزاد – مجاني
Goal =‌هدف
Government= دولت – حكومت
Honest = درستكار
However = به هر حال
In fact = در حقيقت
In other words = به عبارت ديگر
Insist on =‌پافشاري كردن- اصرار كردن
Lie =‌دروغ گفتن – دراز كشيدن
Means = ابزار – وسيله
Modern = مدرن – جديد
Nation = ملت - قوم
Passenger = عابر - مسافر
Perfect = كامل
Possible= ممكن
Prepare = آماده كردن
Produce=‌توليد كردن
Rapidly=‌با سرعت – به سرعت
Realize=فهميدن

refuse = خودداری کردن، رد کردن، امتناع کردن از
Role =‌نقش
Rubbish=‌آشغال
Service =‌خدمت – سرويس
Show =نشان دادن   
Silly= احمق – كودن
Society= جامعه
Stupid=احمق – كودن
Take away from = دور نگه داشتن از
Useful = مفيد

value = ارزش
What time is the film on?‌فيلم چه ساعتي آغاز مي شود؟
Whether= ‌آيا – خواه

 

  منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم دبیرستان درس ۳

آموزش افعال دو کلمه ای

تعرف افعال کمکی


افعال دو کلمه ای فعل هایی هستند که از دو کلمه که عمدتا کلمه دوم به صورت حرف اضافه است تشکیل می شوند.

مانند:

روشن کردن Turn on

 

افعال دو کلمه ای چند نوع هستند

انواع افعال دو کلمه ای : افعال دو کلمه ای به دو گروه تقسیم می شوند که عبارتند از افعال دو کلمه ای گروه A و گروه B

 

تعریف افعال دو کلمه ای گروه A :


افعال دو کلمه ای گروه A جدا شونده هستند. یعنی مفعول اگر بصورت اسم باشد هم بین دو قسمت فعل و هم بعد از دو قسمت فعل می آید و اما اگر مفعول ضمیر مفعولی باشد فقط بین دو قسمت فعل می آید. مثال:

.Turn on the TV

.Turn the TV on

.Turn it on

 

 

افعال دو کلمه ای گروه A را نام ببرید

برخی از افعال دو کلمه ای گروه A:


روشن کردن  Turn on 

برداشتن  Pick up 

تلفن زدن  Call up

پس دادن  Give back

 در آوردن  Take off

 پوشیدن  Pun on 

خاموش کردن  Pun on 

 

یک مشکل که حل شدنی است :

تقریبا همین تعداد و یا بیشتر افعال دو کلمه ای گروه هم داریم که برای حل تمرینات  باید هر دو گروه را حفظ باشیم، چون این کار بسیار مشکل است. من به دانش آموزانم توصیه می کردم به یکی از سه روش زیر گروه A را حفظ کنند و هر فعلی که جزء گروه Aنبود پس حتما گروه B است.

راه اول: به همین ترتیبی که افعال دو کلمه ای را نوشتم برای هر فعل جمله ای گفتم که جمعاً یک واقعه داستان وار و با ربط را بیان می کند که حفظ کردن آن آسان است.


لطفاً چراغ را  (Turn on) روشن کن گوشی را  (Pick up) بردار  به حسن (Call up) تلفن بزن به او بگو پولت را  (Give back) پس می دهم حالا لباست را (Take off) در بیاور لباس خوابت را (Pun on) بپوش چراغ را هم (turn off) خاموش کن حالا برو بخواب .

 

 

راه دوم مورد بالا را به روش دیگری میگوییم. یعنی بجای تجمه فعل خود فعل را می گوییم.

لطفاً چراغ را (Turn on) کن گوشی را (Pick up) کن  حسن را (Call up) کن به او بگو پولت را (Give back) میکنم حالا لباست را (Take off) کن لباس خوابت را (Pun on) کن چراغ را هم (turn off) کن و حالا برو بخواب .

 

و یا خلاصه افعال دو کلمه ای  گروه A را بصورت شعر در آوردم که حفظ آن بسیار راحت است:

سه تا up در گروه A شدند جمع                            با دو  on و دو تا off و give back هم

هستند یک دنده و جدا شونده                               بسان حضرت عالی و بنده

توجه:طبق شعر بالا همه آنهایی که up  و on  دارند و نیز give back گروه  A و الباقی گروه B هستند و ضمناً جداشونده هم هستند.

 

تعریف افعال دو کلمه ای گروه B :

افعال دو کلمه ای گروه B  جدا نشونده هستند، یعنی مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر مفعولی فقط بعد از دو قسمت فعل می آید.

مثال :

I am waiting for Ali

I am waiting for him

 

افعال دو کلمه ای گروه B را نام ببرید

افعال دوکلمه ای گروه B کدامند؟


برخی از افعال دو کلمه ای گروه B عبارتند از :

نگاه کردن به  Look at

جستجو کردن برای  Look for 

گوش دادن به  Listen to 

با کسی حرف زدن  Talk to/with

صحبت کردن با  Speak to

صحبت کردن در باره  Talk about

 فکر کردن درباره  Think about

منتظر ماندن برای  Wait for

مراقبت کردن از  Look after 

 

 

حرف اضافه  + صفت  مانند افعال دو کلمه ای گروه B است 

برخی از صفات با حروف اضافه خاصی می آیند که اولاً باید آنها را همراه با حروف اضافه شان بخاطر سپرد و ثانیا این گونه صفات مانند افعال دو کلمه ای هستند یعنی مفعول چه اسم باشد و چه ضمیر بعد از آنها نمی آید. مانند:

 

I am sorry about Reza

I am sorry about him.

 

برخی از اینگونه صفات و حروف اضافه آنها عبارتند از:

Similar to                شبیه به

Sorry about             متاسف درباره

Interested in            علاقمند به

Responsible for                  مسئول

 

توجه: سعی کنید این صفات را همراه با حرف اضافه شان حفظ کنید

کلمات در هم زیر را مرتب کنید.

(1)  .Noise , for , he , responsible , is , the

(2)  .Car , for ,he , his ,is ,looking

(3)  .The , I , pencil , back , gave

جواب:

(1)  .He is responsible for  the noise

(2)  .He is looking for his car

(3)  .I gave back the pencil

لطفاً صفات بالا را با حرف اضافه شان حفظ کنید.

 

آموزش چند پسوند انگلیسی

 

برخی از پسوندهای اسم ساز :

برخی از پسوند ها اگر به فعل اضافه شوند، آن فعل را به اسم تبدیل می کنند. مانند:

 

 

 

 

 

راهنمایی

Guidance 

راهنمایی کردن

Guide

وجود

Existence 

وجود داشتن

Exist

دعوت

Invitation 

دعوت کردن

Invite

 

چند فرق بین اسم و فعل موقع حل تمرینات :

فعل بعد از فاعل می آید و تابع زمان های خوانده شده در سالهای گذشته است

در حالیکه اسم بعد از صفات،بعد از صفات ملکی ( مانندmy،our ،his،و.......) بعد از حروف اضافه ( on، in، for،و.........)بعد از حروف تعریف ( the، a،   an ) و بعد از فعل بعنوان مفعول بکار می رود.

 

مثال:

به کار برد فعل inform  یعنی اطلاع دادن در جملات زیر دقت کنید.

.I informed him about the accident

.I need your information about it

inform چون در جمله اول پس از فاعل ( I ) آمد.بصورت فعل بکاربرده شد.

inform در جمله دوم چون پس از صفت ملکی (your ) آمد  بصورت اسم بکار برده شد.

 

 تمرین:

شکل صحیح افعل زیر و یا اسم آنها را در جملات زیر بکار ببرید.

Migrate , invite , guide

(1)  .Your …………… was very helpful for me

(2)  .I…………. him to find his way in a short time

(3)  .They ………….. to another city in Iran last year

(4)  .I dont know anything about the ……………of birds

 

جواب:

(1)  Your guidance was very helpful for me

(2)  I guided him to find his way in a short time

(3)  They can migrate to another city in Iran next year

(4)  I dont know anything about the migration of birds

 

در جمله اول بر طبق مفهمم guidance آمد و بصورت  اسم است چون بعد از صفت ملکی Your آمد

در جمله دومی بر طبق مفهمم guide آمدو بصورت  اسم است چون بعد از فاعل آمد.

در جمله سومی بر طبق مفهمم migrate  آمدو بصورت  فعل است چون بعد از فعل کمکی can آمد.ساده است چون بعد از افعال کمک فعل بصورت ساده می آید.

در جمله چهارمی بر طبق مفهمم migration آمدو بصورت  اسم است چون بعد از حرف تعریفthe  غخعق آمد.

 

 

تعریف، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 3 ,new words 

 

Ability = توانايي
Afraid (of) = ترسيده از – نگران از
Amount= مقدار
Area = منطقه – ناحيه
Basis= اساس – پايه  
Brain = مغز
Briefly= بطور خلاصه
Call up = زنگ زدن به 
Chemical = شيميايي
Conscious= بهوش - هوشيار
Dead=مرده
Details=جزييات 
Emotional =- عاطفي  احساساتي
Enter = واردشدن
Even = حتي
Event = واقعه – رويداد
Exist = وجود داشتن
Feeling = احساس
Foreigner = بيگانه – خارجي
Forest = ‌جنگل
Hear about = شنيدن درباره 
Hobby= سرگرمي
Information= اطلاعات
Interest = علاقمندي
Jet = جت
Look after =از نگهداري كردن از – مراقبت كردن
Loss =  نقصان - زيان – ضرر
Memory = حافظه 
Mental =‌    روحي - رواني
Mind = ذهن 
Mistake = اشتباه
Object = مفعول- جسم
Occur = ‌اتفاق افتادن
Over and over =‌بارها و بارها
Over learning= با زياد خواندن ياد گرفتن 
Pace= سرعت - گام - قدم 
Painful = دردناك
Photographic = تصويري 
Physical= جسمي – فيزيكي
Poem=شعر
Psychologist= روانشناس
Question= سؤال – سؤال كردن 
Recall= به ياد آوردن 
Record = ضبط كردن – ثبت كردن 
Responsible=مسؤول
Scene=منظره -  صحنه  
Search for =كردن  جستجو 
Shopkeeper = مغازه دار 
Slow down= كم كردن 
Sorry about = متأسف از
Stick in one's mind = در حافظه كسي ماندن
Talk with = صحبت كردن با
Thus = بنابراين
Turn up =  صدا) بالا بردن)
Weekend = آخرهفته

 

زبان انگلیسی سوم دبیرستان         Lesson three           

               

مناسب ترين گزينه را انتخاب كنيد.

1. The boats and ships make a beautiful …………there.

    a. pace             b. amount              c. basis             d. scene

2. Most people know little about …………. health problems.

     a. brief               b. chemical               c. painful                d. mental

3. "Do you remember her?"     "Yes, but I don’t …………..where I met her."

    a. reply               b. review                c. recall                d. research

4. Can you …………? You are driving much too fast.

    a. pick up               b. slow down               c. run away                d. pass on

5. ……………the radio. I want to listen to the radio.

    a. Turn up               b. Make up               c. Call up                d. Pick up

6. Our …………..to think and speak separates us from other animals.

    a. ability               b. memory               c. research                d. activity

7. He became very ……………when we left him alone.

    a. brief               b. emotional               c. physical                d. mental

8. We have invited her to give a talk, and he …………….

    a. interested               b. existed               c. researched                d. accepted

9. If you …………..the radio, we can hear better.

    a. call up               b. make up               c. pass on                d. turn up

10. I have lost my keys. I am looking ……....them.

     a. at               b. for               c. about                d. after

11. "Did you take off your clothes?"    "Yes, I took …………..

   a. it off               b. off them               c. them off                 d. off it

12. "Who looks after your grandfather?"  "I myself look ………… ."

   a. after them               b. them after               c. after him                d. him after

13. Which one is grammatically wrong?

   a. I took them off        b. I took my shoes off        c. I took off my shoes      d. I took off them

14. "Can he call up the students?"    "Yes, he can call ………………. ."

   a. her up                b. them up               c. up them                d. up her

15. Order him to give back the bars of chocolate. Order him to …………….

   a. back them               b. them back               c. back it                d. it back

16. I didn’t like the film on TV, so I decided to …………..

   a. take it off               b. turn it on               c. turn it off                d. take it on

17. Your clothes are all over the floor. Please pick …………..

   a. it up               b. up it               c. up them                d. them up

18. Which item is wrong?

    I couldn’t read the letter because it was full from mistakes.

          a                   b                                 c             d

19. Your grand father is old and sick. He needs you to look ………..him.

   a. after               b. at               c. up                d. for

20. "Have you talked ………….the doctor?"    "No, he isn’t here. I am waiting ……… him."

   a. for - with               b. with - for               c. with - with                d. for – for

21. My little brother is interested ……....watching the cartoons.

   a. in               b. at               c. on                d. of

22. "Did she pick up the bars of chocolate?"       "Yes, she picked ………… ."

   a. them up               b. up them               c. up it                d. it up

23. "Reza has not come back from work yet."    "Why don’t you call ………..?"

   a. up him               b. him up               c. for him                d. him for

24. I want somebody to ………….my father while I am on holiday.

    a. look after               b. look up               c. look for                d. come up

 

25. The brain's ability to keep a record of past events is referred to…………

    a. thought                b. mind                c. forgetting                d. memory

 

 26. People used to have a kind of………….., but now they don’t because they are too busy.

     a. hobby               b. reward               c. mental               d. fortune

27. Who is going to…….your children while you are……..work?

     a. after - at               b. for - in               c. at - in                d. at – on

28. I think good students always think…….difficult problems carefully.

     a. with             b. about               c. for                d. at

29. Which sentence is grammatically wrong?

     a. It wasn’t difficult for him to climb the tree.                                                                                            b. She was surprised because the results were surprising                                                                      c. I didn’t like the film on TV. So I decided to turn off it.                                                                           d. We expect you to learn English quickly.

30. Without going into…………, I can tell you that we have had a very successful year.

     a. terms               b. effects               c. events                d. details

31. Police are…………..the man who has stolen a car.

     a. doing research into         b. searching for          c. taking action           d. looking after

32. Everyone needs to have both …………..and physical health.

    a. reasonable                       b. religious               c. conscious                d. mental

33. Have you………….traveling to Shiraz during your holidays?

    a. searched for                b. taken off               c. called out                d. thought about

34. The researchers are trying to find out what is …………the death of whales.

     a. responsible for                b. similar to              c. interested in              d. sorry about

35. After the accidents, he lost his ………..memory for some time.

      a. chemical                       b. emotional              c. physical                d. conscious

36. When the loss of large areas of memory occurs,……………..

      a. everything stick in the mind                         b. forgetting never takes place                                        c. one can be mentally or physically ill            d. painful things are recalled

37. Our ………….to think and speak makes us different from other animals.

      a. ability                     b. research              c. activity                d. memory

39. Most things are forgotten in the first hour or day after they are learned, but less is                      forgotten after a week or so.       

       We understand from this sentence that ………………

      a. after a week nothing is forgotten                b. forgetting is rapid at first, then slows down                   c. forgetting is what we don’t learn                 d. the pace of forgetting doesn’t change

40. Which one is different from the others in stress?

       a. before                     b. ago             c. program                d. another 

منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم دبیرستان درس ۴

مصدر با to :

1) بعد از بعضي از افعال، فعل به صورت مصدر با to مي آيد. بعضي از اين افعال عبارتند از :

Want – ask – tell – try – promise – forget – agree – decide – plan – like


مانند :

I want to go to the cinema this evening.
I forgot to turn off the TV last night.
I promised to get good marks this year.
I tried to learn fishing last year.

بعضي از اين افعال مي توانند قبل از مصدر با to، مفعول داشته باشند. اين فعل ها عبارتند از :

Want – ask – tell- promise – like – expect

به مثال هاي زير توجه كنيد:
من از او خواستم كه برايم يك راديو بخرد.

I wanted him to buy me a radio.

من از آنها خواستم كه به من كمك كنند.

I asked them to help me.

من به مري گفتم كه تكاليفش را با دقت انجام دهد.

I told Mary to do her homework carfully.

من به مادرم قول دادم كه امروز در خانه بمانم.

I promised my mother to stay at home today.

من دوست دارم كه جان انگليسي را ياد بگيريد.

I like John to learn English.

آنها از او انتظار داشتند كه سروقت بيايد.

They expected him to come on time.

ملاحظه مي كنيد كه در اين مثال ها،بعد از فعل، مفعول آمده است و بعد از آن مصدر با to آمده است.
 

 

آموزش نقل قول امری


نقل قول چیست؟

نقل کردن حرف کسی دیگر را نقل قول می گویند.مثال:

شخصی به دکتر میرود و دکتر به او میگوید :تو باید از پای راستت عکس بگیری.

و حالا آن مریض به خانه میرود و حرف دکتر را به خانواده اش یا کسی دیگر نقل میکند

او ممکن است بصورت نقل قول مستقیم نقل کند یعنی عین گفته دکتر را بگوید.یعنی اینطوری بیان کند.

دکتر به من گفت تو باید از پای راستت عکس بگیری

ویا حرف دکتر را بصورت غیر مستقیم میگوید.یعنی خودش بجای دکتر حرف میزند

دکتر بمن گفت من باید از پای راستم عکس بگیرم

 

نقل قول امری چند نوع است؟ 

نقل قول امری

نقل قول امری دو نوع است:

 1- نقل قول امری مثبت

 2- نقل قول امری منفی

 

نقل قول امری مثبت

 

I told Ali,”Open the door.”

 

نقل قول امری منفی

I told Ali,”Don’t open the door.”

 

 توجه: خود نقل قول های امری مثبت و منفی هر کدام دو شکال دارند:

1- نقل قول امری مثبت مستقیم


She told me,”Wash the car.”

نقل قول امری مثبت غیر مستقیم

She told me to wash the car.


2- نقل قول امری منفی مستقیم


She told me,”Don’t wash the car.”

نقل قول امری منفی غیر مستقیم

She told not me to wash the car.

 

طرز تبدیل نقل قول امری مثبت مستقیم به غیر مستقیم

مثال:

این نقل قول امری مثبت مستقیم را به غیر مستقیم تبیل کنید.

She told Reza,”Clean the room.”

ابتدا فل گزارش دهنده را می نویسیم

She told reza

 را مینویسیم to و سپس کلمه

She told reza to

مینویسیم.To آنگاه ویرگول و علامت نقل قول یعنی گیمه را حذف میکنیم و خود جمله را بعد از  

She told reza to clean the room.

 

طرز تبدیل نقل قول امری منفی مستقیم به غیر مستقیم

مثال:

این جمله امری منفی مستقیم را به غیر مستقیم تبیل کنید.

She told reza,”Don’t lean the room.”

ابتدا فعل گزارش دهنده را می نویسیم

She told reza

 را مینویسیمNot to  کلمه Don’t و سپس بجای

She told Reza not to

مینویسیم.not to آنگاه ویرگول و علامت نقل قول یعنی گیمه را حذف میکنیم و خود جمله امری را بعد از

She told reza not to clean the room.

 

 

ترجمه، معنی فارسی و تلفظ لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 4 ,new words

And so on   ‌و غیره 

Athlete ‌ورزشكار

Attract   جذب كردن

Award  تقدیم كردن

Basically   به طور ابتدایی – به طور اساسی

Bathroom   حمام 

Bottom  ته – آخر

Boxing   بوكس

Bronze   بزنز

Celebration  ‌مراسم – آیین

Committee   كمیته – هیئت

Competition   رقابت 

Consist of … تشكیل شده از – شامل

Control   كنترل 

Cycle دوره – چرخه – سیكل

Denmark   دانمارك 

Depth عمق

Encourage   تشویق كردن

Envelope پاكت نامه

Force اجبار كردن – زور

Fortune  بخت 

Friendship دوستی

Greece   یونان

Gymnastics  ژیمناستیك

Heat   گرما

Height   ارتفاع

Hold  نگه داشتن

Ice – hockey  هاكی روی یخ

Immediately   فوراً

Include  دربرگرفتن – شامل بودن

Individual شخص – فرد

Instruction  طریقه استفاده

International ‌ملی 

Lake  دریاچه – استخر

Length= طول

Measure  اندازه

Medal  مدال

Meeting   قرار ملاقات 

Olympic   المپیك

Organize سازمان دهی كردن

Pair   جفت

Permit   اجازه دادن

Place   مكان

Plain   مسطح – هموار

Play a part in   نقش داشتن در

Religious مذهبی

Serious   جدی

Shelf  طبقه – لایه

Silently   بی صدا

Silver   نقره

Site جا – مكان

Skating   اسكیت

Skiing  اسكی

Snow – covered   برف پوشیده

So far   تا اینجا – تاكنون

Take part in   شركت كردن در

Team  تیم – گروه

Together = با هم 

Weekly   هفتگی

Width  عرض

Win   برنده شدن

Winner برنده

Wrestle   كشتی گرفتن

Wrestling  كشتی

تمرين : گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1- I asked Mary ………..the room.
1) clean
2) to clean
3) cleaned
4) cleaning

2- My mother advised me …. an overcoat on rainy days.
1) wear
2) wearing
3) to wear
4) weared

3- I have a headache, so I …. you to turn the TV off.
1)expect
2)invite
3)try
4)forget

4 – I like my new job , so I try …. my best in the office.
1)doing
2)do
3)did
4)to do

5 – She was very tired. She asked me…. tea.
1) make
2) to make
3) making
4) made

6 – Some children are forced ….. that is not suitable for them and they don’t like it.
1) work
2) working
3) to work
4) worked

7 – The …. of the pool was so great that we could not touch the bottom.
1) long
2) deep
3)depth
4)width

8 – The room is three meters…. and four meters wide.
1)deep
2)death
3)long
4)length

9- A …… medal is awarded to the winner of every competition of Olympic games.
1) silver
2) cupper
3)bronze
4)gold

10- The teacher expected the students ….. the questions correctly.
1) answer
2) to answer
3)answered
4)answering
 

 

  پاسخنامه

3

6

2

1

3

7

3

2

3

8

1

3

4

9

4

4

2

10

2

5

 منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم دبیرستان درس ۵

صفت

1) بعضي از فعل ها با گرفتن ed مي تواند نقش صفت را نيز داشته باشند. همچنين بعضي از افعال با گرفتن ing  مي توانند نقش صفت داشته باشند. بعضي از اين افعال در زير آورده شده اند:

فعل

Surprise

Confuse

Amuse

Excite

Bore

Frighten

Shock

Surprised – surprising

Confused – confusing

Amused – amusing

Excited – exciting

Bored – boring

Frightened – frightening

Shocked – shocking

 

 

  به مثال هاي زير توجه كنيد.

I am surprised because the results are surprising.

من متعجب هستم چون نتايج متعجب كننده اند.

I am bored because my job is boring.

من خسته هستم چون كار من خسته كننده است.

We were shocked because the news were shocking.

من شوكه بودم چون اخبار شوكه كننده بودند.

كلماتي كه زير آنها خط كشيده شده است، صفت هستند. اين صفت ها را مي توان قبل از اسم نيز به كار برد.
من ديروز اخبار متعجب كننده اي شنيدم.

I heard surprising news yesterday.

من يك شغل خسته كننده دارم

I have a boring job.

آن يك داستان شوكه كننده بود.

It was a shocking story.  

 

  2) صفت ها درجمله چگونه به كار برده مي شوند؟

صفت ها در جمله ها به دو روش ممكن است به كار گرفته شوند.
الف) قبل از اسم ها
ب) بعد از  (افعال ربطي)Linking verbs  عبارتند از :

Appear, be, become, feel, look, smell, taste, get, grow  

 

  به اين مثالها توجه كنيد.

صفت (funny) قبل از اسم (film) به كار برده شده است.

This is a funny film.

صفت (nice) بعد از smell ) linking verb) به كار برده شده است.

The cake smells nice  

 

  3) گاهي اوقات بيش از يك صفت براي يك اسم آورده مي شود.در چنين مواردي الگوي معمول به صورت زير است:

Determiner + quality + size + color + nationality+ material + noun

اسم + جنس + مليت + رنگ + اندازه + چگونگي يا كيفيت + مشخص كننده تعداد
مانند :

A nice long red French cotton blouse
A new Large white Indian glass dish

هر تعداد صفت مورد نظر را مي توان قبل از اسم با الگوي داده شده آورد. 


صفات

صفات کلماتي هستند که کيفيت و چگونگي افراد، اشياء، مکانها و ... را بيان مي‌کنند. صفت تنها يک حالت دارد؛ يعني اينکه با اسم مفرد يا جمع، مذکر يا مؤنث بطور يکسان بکار مي‌رود:

a young man/woman

young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that مي‌باشند که پيش از اسامي جمع به these و those تبديل مي‌شوند:

this book - those books,  that boy - those boys

 

مکان صفات

صفت‌ها مي‌توانند در موقعيت‌ها و جاهاي مختلفي در يک جمله ظاهر شوند که در زير به مهمترين اين موقعيت‌ها اشاره مي‌شود:

1- قبل از يک اسم:

a good man, an old car, the green carpet

گاهي بيش از يک صفت، اسمي را توصيف مي‌کنند:

a good young man,  the beautiful green carpet

 

2- پس از فعل be:

  • You are beautiful.

  • She is fat.

  • The bus is late.

بجز فعل be، افعال ديگري نيز مانند seem، look، become و stay مي‌توانند قبل از صفت قرار بگيرند:

  • It looks interesting. (جالب به نظر مي‌رسد.)

  • It is becoming sunny. (هوا دارد آفتابي مي‌شود.)

3- پس از the، که در اين صورت کلمه اصلي يک عبارت اسمي محسوب مي‌شود:

the young جوانان

the old پيران

the dead مردگان

the English انگليسي‌ها

(براي کسب اطلاعات بيشتر به موارد کاربرد حرف تعريف معين (the) مراجعه کنيد.)

4-بعد از برخي افعال، يک صفت مي‌تواند به دنبال مفعول بيايد:

 

صفت

مفعول

فعل

فاعل

secret. her past kept She
mad. me is driving The noise
lucky. myself consider I
angry. him made Her behaviour

 

ترتيب صفات

مي‌دانيم که صفت‌ها معمولاً قبل از اسم مي‌آيند، اما اگر بيش از يک صفت اسمي را توصيف کنند، در اينصورت صفتها معمولاً به ترتيب خاصي قرار مي‌گيرند. هر چند ترتيب قرار گيري صفت‌ها پيش از يک اسم هميشه ثابت نيست، اما جدول زير به شما کمک مي‌کند تا نحوه‌ی جاگيري کلي آنها را ياد بگيريد:

 

 

6

جنس

5

مليت

4

رنگ

3

سن

2

اندازه

1

بيان عقيده يا احساس

 

flower     yellow     beautiful a
nurse   Indian   young   handsome that
tables wooden       big   those
cat   Persian white old     an

 http://zabanamoozan.com


  تمرين
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1 – I am sure this cartoon will …… the children very much.
1)amuse
2)amusing
3)amuses
4)amused

2 – The film was very …… . Every one liked to watch it again.
1) boring
2) bored
3) interesting
4) interested

3 – I was ….. because I saw wild animals in the jungle.
1) bored
2) amused
3)interested
4) frightened

4 – I am ……. . I can't solve the puzzle.
1) boring
2) good
3)interested
4) confused

5 –She is excited because the film is…..
1) interesting
2) amusing
3) confusing
4) exciting

6 –The dinner mother has made smells…..
1) good
2) bored
3) interested
4)shocked

7- The ….. students asked a lot of questions from the teacher.
1) interested
2) frightened
3) bored
4)tired

8 – The new……..cars will become cheaper.
1) Japanese red
2) large red
3) red large
4) Japanese large

9 –I have bought a ………shirt.
1) white cotton
2) cotton white
3) white large
4) French large cotton

10 – This …… carpet is very expensive.
1) small Persian
2) small beautiful
3) Persian small
4) Persian beautiful
 

 

  پاسخنامه

1

6

1

1

1

7

1

2

2

8

4

3

1

9

4

4

1

10

4

5

لغات درس 5

After a white = بعد از مدتي
Amused =‌سرگرم
Amusing= سرگرم كننده
Behind = پشت
Bored = كسل
Boring= كسل كننده
Call out= داد زدن – بلند صدا كردن
Carpet = فرش
Company = شركت – كمپاني
Confusing = گيج كننده
Cotton=‌كتان – پنبه
Egypt = مصر
Exciting = هيجان انگيز
Excited= هيجان زده
Far apart = دور از هم – فاصله دار
Fear = ترس
Fast = روزه گرفتن -روزه
Frightened = ترسيده
Habit = عادت
Hard working =    فعال
How do you do ?   حالت چطوره؟
Invent = اختراع كردن
Invention = اختراع
Involve=شدن   شامل
Iran air =‌هواپيمايي ايران
Instead (of) =  ‌بجاي
Keep accounts = حسابداري
Long ago= خيلي پيش
Make up = بهتر كردن – آرايش كردن
Manage = اداره كردن
Meal = غذا وعده
Moslem = مسلمان
Papyrus = پاپيروس
Report =‌گزارش دادن – گزارش
Sheet = ورق – لايه
Shocked =‌شوكه
Shocking =‌ كننده شوكه
Shout = فرياد زدن
Smell =ييدن بو
Surprised= متعجب
Taste =دادن  مزه
Up and down= بالا و پايين
Whenever= هر وقت – هر گاه
Wire = سيم

 

  منبع: www.majazionline.ir

انگلیسی سوم دبیرستان درس ۶

آموزش معلوم و مجهول  

تعریف جمله معلوم چیست؟


اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم باشد آن جمله را معلوم میگویند.مثال:

Ahmad washed the car yesterday.

چون انجام دهنده کار است فاعل به حساب می آید.


تعریف جمله مجهول :

اگر جمله ای انجام دهند کار فعل آن معلوم نباشد ویا نخواهیم به عللی فاعل را   بیاریم.by قبل از فعل ذکر کنبم  آن را مجهول میگویند حتی اگر فاعل را در آخر بعد از .مثال:

.Ahmad washed the car yesterday معلوم

.The car was washed yesterdayمجهول

.The car was washed by Ali yesterdayمجهول

جمله های دوم و سوم  مجهول هستند چون فاعل یا کننده کار قبل از فعل نیامد

 

قواعد و روش های ساختن جمله مجهول

 

قسمت سوم فعل اصلی جمله معلوم +مفعول جمله معلوم صرف فعل to be با توجه به زمان جمله معلوم + =فرمول و طرز ساختن جمله مجهول

 

 

مثال:

.Nader opened the door yesterday

.The door was opened yesterday

.The door was opened by Nader yesterday

 

طرز فرمول و روش ساختن جمله مجهول دارای فعل کمکی 

 

قسمت سوم فعل اصلی + be +فعل کمکی مورد نظر   +مفعول جمله معلوم  =فرمول جمله مجهول دارای فعل کمکی 

 

مثال:

.Nader could open the door yesterday

.The door could be open yesterday

 

 مثال های دیگر

  

 مجهول       معلوم   زمان      
A hen is killed by Ali Ali kills a hen حال ساده
A hen is being killed by Ali Ali is killing a hen حال استمراری
A hen was killed by Ali Ali killed a hen گذشته ساده
A hen was being killed by Ali Ali was  killing a hen گذشته استمراری
A hen has been killed by Ali Ali has killed a hen حال کامل یا ماضی نقلی
A hen had been killed by Ali Ali had killed a hen ماضی بعید
A hen will be killed by Ali Ali will kill a hen آینده ساده
A hen would be killed by Ali Ali would kill a hen آینده در گذشته ساده
A hen would have been killed by Ali Ali would have kill a hen آینده در کذشته کامل
to be killed  to kill  مصدر ساده
have been killed to have killed مصدر کامل
being killed killing وجه مصدری

 

تمرین:

کلمات در هم زیر را مرتب کنید.

.door-opened-that-be-can- easily-very

.in –forest-the -they-found-house-were-little-a- in

جواب

.That door can be opened very easily

.They were found in a little house in the forest

 

 new words, معنی فارسی لغات جدید کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان درس 6

Action    فعالیت – كار

Activity    فعالیت

Airline   خط هوایی

Aspect   نظر- جنبه – صورت

Available    در دسترس

By means of   توسط – به وسیله

Block    بلوك – ساختمان

Capacity    ظرفیت

Central    مركزی

Chemist   متخصص شیمی

Come in    داخل شدن

Constantly      پیوسته – همواره

Deny     انكار كردن

Design     طرح

Disabled    ناتوان

Drug         دارو

Endeavour كار

Entertainment     نمایش – سرگرم كردن – تفریح

Exactly       دقیقاً

Furthermore    به علاوه

Giant‌          خیلی بزرگ

Go straight on      مستقیم برو

Handleدستگیره

In addition to‌    علاوه بر

Influence     تأثیر گذاشتن

Inform     اطلاع دادن

On your left    سمت چپ شما

Orbit     ‌چرخیدن

Otherwise    در غیر این صورت

Perform    اجرا

Pocket sized     سایز جیبی

Process     پردازش

Programmable    قابل برنامه ریزی كردن

Project     پروژه – برنامه

Properly     كاملاً

Research     تحقیق كردن

Right – hand side      دست راست

Separate     جدا كردن

Series      سری ها – پشت سر هم – مجموعه

Spacecraft     سفینه فضایی

Success ‌   موفقیت

Superhuman     انسان فوق العاده – بالاتر از انسان

Switch     عوض كردن

Task ‌كا    

Tower     برج

Turn     عوض كردن – چرخیدن

Turning     تعویض – چرخش

Wind power    قدرت باد

Mars        مریخ

Human    انسان

زمان

معلوم

مجهول

حال ساده

keeps
نگه مي‌دارد

is kept
  
نگهداري مي‌شود

حال استمراري

is keeping
دارد نگه مي‌دارد

is being kept
در حال نگهداري شدن است

گذشته ساده

kept
نگه داشت

was kept
نگهداري شد

گذشته استمراري

was keeping
داشت نگه مي‌داشت

was being kept
در حال نگهداري شدن بود

حال کامل

has kept
نگه داشته است

has been kept
نگهداري شده است

گذشته کامل

had kept
نگه داشته بود

had been kept
نگهداري شده بود

آينده

will keep
نگه خواهد داشت

will be kept
نگهداري خواهد شد

شرطي

would keep
نگه مي‌داشت

would be kept
نگهداري مي‌شد

شرطي کامل

would have kept
نگه داشته بودند

would have been kept
نگهداري شده بود

مصدر

to keep
نگه داشتن

to be kept
نگهداري شدن

مصدر حال کامل

to have kept
نگه داشتن

to have been kept
نگهداري شدن

وجه مصدري اسم مصدر

keeping
نگهداري

being kept
نگهداري شدن

منبع جدول: کتاب آموزش و خودآموز گرامر انگليسي آکسفورد، ترجمه حسن اشرف‌الکتابي

  تمرين
گزينه صحيح را از ميان گزينه هاي داده شده انتخاب كنيد.

1- Very good cars…….in this factory.
1) make
2) made
3) are make
4) are made

2 –All the students …….the problem in a few minutes.
1) solved
2) are solved
3) had been solved
4)must solved

3 – That picture…….by Ali.
1) take
2) took
3) has been taken
4) had taken

4- This bicycle……for me by my parents.
1) was bought
2) has bought
3) had bought
4) must bought

5- The room……by Mary.
1) has cleaned
2) had cleaned
3)must be cleaned
4)can cleaned

6 – This lesson…..before.
1) is taught
2)has been taught
3) had taught
4) can be taught

7- These questions ………easily.
1) can answer
2) can be answered
3)must answered
4) could answer

8 – This engine………a lot of energy every day.
1) use
2) is used
3)uses
4) had used

9 – Computers and videos are …….things to have at school.
1) use
2) useless
3) useful
4) used

10 – Her success brought ……to her poor family.
1) happy
2)happiness
3) sad
4) sadness
  

  پاسخنامه

2

6

4

1

2

7

1

2

3

8

3

3

3

9

1

4

2

 منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد

مطالب مرتبط

دانلود ویرایش سوم کتاب Techniques and Principles in Language Teaching
دانلود دیکشنری ورق زن OPD
دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی پایه نهم سال تحصیلی94-95
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هشتم
دانلود رایگان 600 داستان از مشهورترین داستان های انگلیسی -برای آیپد و آیفون
دانلود کتاب قواعد گرامری زبان انگلیسی
دانلود کتاب گرامر برای مکالمه ی زبان انگلیسی
دانلود رایگان کتاب 600 لغت ضروری آزمون TEOIC
دانلودکتاب Dive Into Danger همراه با فایلهای صوتی
دانلود کتاب اصطلاحات انگلیسی در قالب داستان-Can you believe it 1
دانلود کتاب انگلیسیEnglish Grammar for Dummies
دانلودکتاب 1500 واژه پرکاربرد در زبان انگلیسی‎
دانلودرایگان کتاب تست های ضروری زبان انگلیسی-بیش از1000تست-essential english teste
دانلودرایگان کتاب زبان انگلیسی خیلی سبزپایه هشتم
کتاب ۱۰۰ داستان تصویری عبرت انگیز انگلیسی
دانلود کتاب معلم انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه) سال تحصیلی 94-93
دانلود کتاب آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود کتاب راهنمای معلم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود کتاب ترجمه فارسی 504
دانلود کتاب انگلیسی پایه هشتم(سال دوم دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی هشتم93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم (سال اول -دوره اول متوسطه)1393-1394(جدید)
دانلودکتاب صوتی ۴۰۰۰iEssential English Words
دانلود کتاب لغات 504 لغت کاربردی انگلیسی همراه با معنی فارسی
متن کامل انگلیسی مکالمات آموزش زبان انگلیسی نصرت 2
دانلود کتاب آزمون سازی -Language testing and assessment
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
دانلود تست کتاب فیس تو فیس-Face to face sample test
دانلود سری کتابهای آیلتس کمبریج
دانلود کتابهای مفید آموزش زبان انگلیسی
دانلود کتاب آمادگی برای آزمون جی ار ایی-GRE
دانلود کتاب تاچ استون 1-touchstone 1
دانلود کتاب گرامر تصویری برای کودکان
دانلودکتاب کارزبان انگلیسی پایه هفتم
دانلودراهنمای معلم -کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود فايل هاي صوتي كتاب زبان انگليسي پایه هفتم
دانلود کتاب فوق العاده زبای گرامر تصویری
دانلود کتاب راهنمای خواندن و درک مفاهیم ۱ دانشگاه پیام نور(این فایل pdf میباشد)
دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم دبیرستان(درس 1 الی 7)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 9)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی دوم راهنمایی (درس 1 الی 10)
آموزش درسهای کتاب زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس 1 الی 10)
دانلود کتاب های زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان
دانلود بهترين كتاب يادگيري لغت انگليسي Verbal Advantage
دانلود کتاب آموزش مکالمه زبان انگلیسی یکبار برای همیشه
دانلود فراگیری زبان با کتب دانشگاه کمبریج به نام Face2Face Cambridge English Course

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1206
افراد آنلاين : 8
تعداد اعضا : 7423
بازديد کل سايت : 14,717,374

چت باکس

[My_Chat_Box]