در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

آموزش کاربردی زبان انگلیسی(درس بیست و دوم)

www.majazionline.ir  مجازی آنلاین

درس بیست ودوم

هما:صبح بخیر.

پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟
هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید
پروین:خیلی خوبم؟
هما: حالا به کجا می روید؟
پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت ۸ است.
هما:آیا اغلب ساعت ۸ به مدرسه می روید؟
پروین:بله، من همیشه ساعت ۸ به مدرسه می روم.
هما:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟
پروین:بله، ما امروز درس زبان انگلیسی داریم.
هما:معلم انگلیسی شما چه کسی است.
پروین:دوشیزه تابان.

هما: لطفا اسمش را دوباره بگو.

پروین: دوشیزه تابان.
هما:آیا شما در کلاس انگلیسی صحبت می کنید؟
پروین:بله، ما همیشه با دوشیزه تابان انگلیسی صحبت می کنیم.
او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. آیا شما می توانید انگلیسی صحبت کنید.
هما:بله، من می توانم؛ ما یک معلم انگلیسی خوبی داریم.
پروین:این مدرسه من است. خداحافظ.
هما:خداحافظ.

Homa: good morning.
Parvin: good morning. How are you?
Homa: very well, thank you, and you?
Parvin: very well.

Homa: where are you going now?
Parvin: I’m going to school. It’s eight o’clock.
Homa: do you often go to school at eight o’clock?
Parvin: yes, I always go to school at eight.

Homa: is that your English book?
Parvin: yes, it is. We have an English lesson today.
Homa: who is your English teacher?
Parvin: Miss Taban.

Homa: please repeat her name.
Parvin: Miss Taban.
Homa: do you speak English in the classroom?
Parvin: yes, we always speak English with Miss Taban.
She speaks English very well. Can you speak English?

Homa: yes, I can. We have a good English teacher.
Parvin: this is my school. Good-bye.
Homa: good-bye.

الف- لطفاً به دیوار اشاره کنید:

A-Please point to the wall.

الف-لطفاً به جعبه اشاره کیند.
ب-من در حال اشاره کردن به جعبه هستم.
الف: لطفاً دانش آموزان را بشمارید.
ب- من در حال شمردن دانش آموزان هستم:یک، دو، سه…
الف-لطفاً یک صندلی رسم کنید(بکشید)
ب- من در حال کشیدن عکس یک صندلی هستم.
الف- آیا می توانید سئوال مرا جواب بدهید؟
ب- بله، من می توانم.
الف-آیا می توانید روی تخته سیاه بنویسید؟
ب:بله ، من می توانم.
الف-لطفاً بیایید اینجا.

A: please point to the box.
B: I am pointing to the box.
A: please count the students.
B: I am counting the students: one two three…
A: please draw a chair.
B: I am drawing a chair.
A: can you answer my question?
B: yes, I can.
A: can you write on the blackboard?
B: yes, I can.
A: come here, please.

تمرینات درس بیست و دوم

A-make sentences with these words:
Please-count-draw-point-come-repeat

1-please open the door.

2-please count the students.

3-he is drawing a picture.

4- Please point to the wall.
5-he is coming here.

6-please repeat after the teacher.

ب-سئوالات را پاسخ دهید:

B-Answer the questions:

Example:
Can you draw a picture? (Yes)
Yes, I can draw a picture.

1- Can you write your name? (Yes)
Yes, I can write my name.

2- Can the students close the windows? (No)
No, the students can not close the windows.

3- Can Mehri write her name? (Yes)
Yes, Mehri can write her name.

4- Can you answer the questions? (No)
No, I can not answer the questions.

5- Can you walk to school today? (Yes)
Yes. I can walk to school today.

6- Please come here. What are you doing?
I am coming there.

7- Count the pictures. What are you doing?
I am counting the pictures.

8- Please draw a box. What are you doing?
I am drawing a box.

9- What are we doing now?
We are speaking English now.

10- Who can speak English?

We can speak English.

ج- لغات را در جای صحیح بگذارید:

C-Put the words into the right places:

Example:
He counts the students. (Always)
He always counts the students.

1- She plays at five o’clock. (Usually)

She usually plays at five o’clock.

2- You get up before six o’clock. (Always)
You always get up before six o’clock.

3- They drink tea at twelve o’clock. (Never)
They never drink tea at twelve o’clock.

4- He reads the Koran in the morning. (Usually)
He usually reads the Koran in the morning.

5-I clean the blackboard. (Often)
I often clean the blackboard.

6- She prays in the mosque. (Often)
She often prays in the mosque.

د-پاسخ کوتاه بدهید:

D-Give short answer:

Example:
Is he playing?
Yes, he is. NO, he isn’t.
Does he play?
Yes, he does. No, he doesn’t

1- Does he speak English?

Yes, he does. No, he doesn’t.

2- Do they walk every day?
Yes, they do. No, they don’t.

3- Are they reading books?
Yes, they are. No, they aren’t.

4- Is he a teacher?
Yes, he is. No, he isn’t.

5- Am I a student?
Yes, you are. No, you aren’t.

6- Do you have a watch?
Yes, I do. No, I don’t have.

7- Do you sleep before eight o’clock?
Yes, I do. No, I don’t.

8- Is he washing his hands?
Yes, he is. No, he isn’t.

9- Are they cleaning the blackboard?
Yes, they are. No, they aren’t.

10- Do they clean the blackboard after the class?
Yes, they do. No, they don’t.

الف- منفی کنید:

A-Change into the negative:

1- The students have many watches.
The students don’t have many watches.

2- Mr.Farshid cleans the blackboard every day.
Mr.Farshid doesn’t clean the blackboard every day.

3- These are clocks.
These aren’t clocks.

4- We are washing our faces now.
We are not washing our faces now.

5- They play in the afternoon.
They don’t play in the afternoon.

ب-سئوالی کنید:

B-Change into the questions:

1- This is a clean classroom.
Is this a clean classroom?

2- He has a good brother.
Does he have a good brother?

3- They are going back home.
Are they going back home?

4-I listen to my teacher every day.
Do you listen to your teacher every day?

5- The man is reading the Koran now.
Is the man reading the Koran now?

ج- از “now” به “every day” تبدیل کنید:

C-Change from “now” to “every day”:

Example:
He is standing now.
He stands every day.

1- The girl is sitting at that table now.

The girl sits at that table every day.

2-I am praying to Allah now.
I pray to Allah every day.

3- We are not doing our homework now.
We don’t do our homework every day.

4- He is not standing in the classroom now.
He doesn’t stand in the classroom every day.

5- You are doing your homework now.
You do your homework every day.

د-مطابق نمونه جملات را تغییر دهید

D-Change the sentences like the example:

Example:
It is a book (on the table)
There is a book on the table.

1- It is a bag. (Under the bench)
There is a bag under the bench.

2- They are students. (In the classroom)
There are students in the classroom.

3- It is a window. (In the room)
There is a window in the room.

4- They are apples. (In the box)
There are apples in the box.

5- They are boys. (In the mosque)
There are boys in the mosque

منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

آموزش چرا قادر به مکالمه روان نیستیم؟
گزارشی از درآمد باورنکردنی آموزشگاههای زبان در ایران
آموزشگاه زبان خوب را چگونه بشناسیم ؟
زبان انگلیسی را به جهنم تبدیل کنید
آموزش نکات مهم برای هر زبان آموز در روز جمعه
آموزش راهکارهای موفقیت در کلاس زبان انگلیسی
آموزش اسم توله حیوانات به انگلیسی
آموزش 5روش یادگیری زبان انگلیسی بدون معلم
آموزش تقویت یادگیری سریع زبان انگلیسی با نرم افزارSRS
آموزش یادگیری انگلیسی بازرگانی
آموزش حفظ لغات انگلیسی به روش باب اسفنجی
معرفی 9 فیلم برتر کلاسیک برای یادگیری زبان انگلیسی
توضیح کامل درباره پفک در زبان انگلیسی
بررسی کتاب های درسی زبان انگلیسی در مدارس ایران
آموزش زبان انگلیسی از طریق اخبار
بهترین مدرس زبان کیست؟
آموزش نحوه نوشتن رزومه Curriculum Vitae (انگلیسی با ترجمه فارسی)
آموزش یادگیری واژگان زبان انگلیسی بدون فراموشی
مشکلات آموزش زبان انگلیسی در ایران
10اصطلاح درمورد کلمه "TIME"
یادگیری زبان در خواب، آیا واقعی است یا رویاست؟؟؟
مزایای استفاده از آهنگ های انگلیسی برای آموزش زبان انگلیسی
آموزش چند نکته جالب و جذاب در زبان انگلیسی
آموزش7نکته برای فراگیری زبان از مترجمان TED
آموزش ۴ نکته‌ای که معلمین انگلیسی به شما نگفته‌اند!
آموزش ارتقا اسپیکینگ هنگام سفر به یک کشور خارجی زبان
آموزش تسلط بر زبان انگلیسی
آموزش از سیر تا پیاز یادگیری زبان انگلیسی
کامل ترین آموزش الفبای زبان انگلیسی
دانلود پاورپوینت متفرقه آموزش زبان انگلیسی
آموزش حل مشکل فراموشی املای کلمات در زبان انگلیسی و دیگر زبان ها
متن کامل قرآن کریم با ترجمه انگلیسی به تفکیک سوره (مخصوص رایانه)
آهنگ های خارجی همراه متن و ترجمه فارسی
خصوصیت زنان و مردان به زبان انگلیسی
21 پيشنهاد براي يادگيري سريع تر زبان انگلیسی
آموزش مهمترین نکات در Listening زبان انگلیسی
چند مثال تصویری با Wh questions
رایج ترین سوال در تعیین سطح زبان انگلیسی
آموزش 50راه جادویی برای یادگیری سریع زبان انگلیسی
تفاوت آموزش زبان انگليسي در موسسات زبان و مدارس
آموزش کلمات و جملات کاربردی در کلاسهای زبان انگلیسی
با استفاده از این اصطلاحات انگلیسی معلمتون رو تحت تأثیر قرار بدید!
آموزش تفاوت برخی کلمات هم معنی در زبان انگلیسی
دانستنیهای جالب در زبان انگلیسی
شوخی با کلمات انگلیسی
آموزش چگونه تست زبان انگلیسی بزنیم؟
آموزش روزهای هفته و واژه های مرتبط به زبان انگلیسی
آموزش بیان احساسات در زبان انگلیسی(Emotions)
واژه دوست داشتن به 100 زبان زنده دنیا
آموزش نکاتی در مورد تلفظ در زبان انگلیسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1205
افراد آنلاين : 14
تعداد اعضا : 7407
بازديد کل سايت : 14,636,613

چت باکس

[My_Chat_Box]