در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبلیغات شما اینجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اصطلاحاتIdioms-سری اول

 www.majazionline.ir

Don’t die on me.

مرا سر کار نگذاری.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

Fling away.

بزن به چاک.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Don’t drag me into this.

پای مرا وسط نکش.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He is a trouble maker.

او دردسرساز است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

That’s no excuse.

این که دلیل نمی شود.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He is a button short.

عقلش پاره سنگ برمی دارد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He ducked out of the responsibility.

او از زیر بار مسؤلیت شانه خالی کرد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Live and learn.

زگهواره تا گور دانش بجوی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Get away with murder.

جان سالم به در بردن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

A bad apple…

یک سیب خراب...(بز گر گله را گر می کند.)

منبع: www.majazionline.ir

I don’t believe my eyes.

باورم نمی شود.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

He left me high and dry.

او بدون هیچ کمکی مرا تنها گذاشت و رفت.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

But someone spilled the beans.

اما یک نفر خبرها را زودتر لو داد.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

Jump the gun.

دستپاچه شدن.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

He really turned me off.

او واقعاً مرا منزجر کرد.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

What’s been eating you lately?

اخیراً چی شما را غمگین و اذیت می کند؟

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

He was warned that his job was on the line.

به او هشدار داده شد که شغلش در خطر است.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

Feel like a million dollars.

احساس خیلی خوب و عالی داشتن.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

He was able to hang on.

او توانست استقامت کند.

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠

It’s very difficult to make ends meet.

پرداخت هزینه ها خیلی سخت است.

منبع: www.majazionline.ir

Keep dreaming.

به همین خیال باش.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Bring to justice.

محاکمه کردن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

What are the odds?

شانس را می بینی؟

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

That’s your call.

به میل خودت بستگی دارد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

She wants to spite me.

او می خواهد لج مرا دربیاور.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

The pigs are walking.

دارد موش می دواند.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Give me some room.

یک فرصتی به من بده.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It has seen better days.

دیگر از رونق افتاده.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Don’t show off.

پز نده.

Fair and square.

بی شیله پیله.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Leave it to me.

آن را به عهده من بگذار.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

You can keep it.

پیش خودتان باشد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

She burst into tears.

بغضش ترکید.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

I don’t care.

اهمیتی نمی دهم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Good appetite.

نوش جان.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It made my blood run cold.

مرا زهرترک کرد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

I don’t fancy it.

باب طبعم نیست.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Am I disturbing you?

آیا مزاحمتان هستم؟

منبع: www.majazionline.ir

To be in Dutch.

گیرافتادن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

For a rainy day.

برای روز مبادا.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

His days are numbered.

پیمانه اش پر شد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Get out of the red.

از زیر بار قرض بیرون آمدن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Have other fish to fry.

لقمه چرب تر در نظر داشتن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Flow with the tide.

همرنگ جماعت شدن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

The Achilles’ heel of something.

نقطه ضعف چیزی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Get down to the nuts and bolts.

به اصل مطلب پرداختن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

To the pure all thing are pure.

آدم پاکدل همه چیز را پاک می بیند.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He has an iron will.

او اراده ای قوی دارد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

This is too shall pass.

این نیز بگذرد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Don’t take it personally.

زیاد به دل نگیر.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

You set me up.

تو برای من نقشه کشیدی بود.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

The more, the merrier.

هر چه بیشتر، بهتر.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He’s stubborn.

او کله شق است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

We’re leaving in an hour.

تا یک ساعت دیگر می رویم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

You scared the hell out of me.

تو مرا جان به لب کردی.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Learn from your mistakes.

از اشتباهات خودت پند بگیر.

منبع: www.majazionline.ir

Poor thing, I pity him.

طفلکی، دلم به حالش می سوزد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It is much about the same.

فرقی نکرده، همان است که بود.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

I am bitter about him.

از او دل پری دارم.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Stop nagging.

اینقدر نق نزن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

So what?

خب که چی؟

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Without fail.

بی برو برگرد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

As you think fit.

هر طور صلاح می دانید.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It all depends.

تا چی پیش آید.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Away with you.

برو پی کارت.

She was beaming with joy.

گل از گلش شکفته شد.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It is miles from anywhere.

جای پرتی است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

It is free of charge.

مجانی است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He turned green with envy.

از حسادت ترکید.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

He is a naughty boy.

بچه شیطانی است.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Hold water.

مو لای درزش نمی رود.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Get on the ball.

دل به کار دادن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

Get someone’s goat.

کفر کسی را درآوردن.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

By hook or by crook.

با دوزوکلک.

منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگلیسی-کتابهای انگلیسی-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگلیسی-زبان آنلاین-انگلیسی-سایت زبان انگلیسی-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگلیسی-سوال تستی زبان انگلیسی-English-لغات انگلیسی-اصطلاحات انگلیسی-زبان انگلیسی دوره راهنمایی-زبان انگلیسی دوره دبیرستان-آموزش زبان کودکان-آموزش تصویری زبان انگلیسی-مکالمه انگلیسی-فیلمهای زبان انگلیسی-داستان انگلیسی-آهنگ انگلیسی-فایلهای صوتی زبان انگلیسی- ,

مطالب مرتبط

آموزش 10جمله کاربردی درباره اجاره کردن آپارتمان
آموزش 10 عبارت انگلیسی در مورد هیجان بیش از حد
آموزش 10جمله برای گفتن قیمت در زبان انگلیسی
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد گشت و گذارsightseeing
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد تحصیلات Education
جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی در مورد اجزاء خارجی یک خودروParts of the exterior of a car
جملات مربوط به عشق به انگلیسی با ترجمه فارسی
جدیدترین اصطلاحات تصویری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات عاشقانه به انگلیسی با ترجمه فارسی
آشنایی با اصطلاحات رایج زبان انگلیسی
اصطلاحات مورد استفاده برای احوال پرسی و ملاقات به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای افراد پرو به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای افراد خالی بند به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای قول دادن به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای افراد زرنگ و فرصت طلب به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای افراد بد اخلاق و بد دهن به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای دوستی و روابط دوستانه به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای عذر خواهی و نحوه جواب دادن به آن به انگلیسی با ترجمه فارسی
اصطلاحات مورد استفاده برای در دل به انگلیسی و ترجمه فارسی-To open out one's heart
تکیه کلام ها ی رایج ایرانی با ترجمه انگلیسی-Some habitual words & tunes
جملات کاربردی خرید پوشاک در زبان انگلیسی Shopping Clothes
جملات و اصطلاحات درموردشهرهاو مکالمات روزانه به انگلیسی
آموزش اصطلاح Cat got your tongue در زبان انگلیسی
انواع اتاق در هتل به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی
وسایل لوازم التحریر به زبان انگلیسی
اصطلاحات معمول انگلیسی...
جملات و اصطلاحات مورد نیازدر پمپ بنزین به زبان انگلیسی In the Gas Station/filing station / service station
مکالمات در کلاس درس – بخش اول- آنچه معلم می گوید Classroom language – what the teacher says
معادل های کلمه بفرمایید در زبان انگلیسی
جملات واصطلاحات رایج انگلیسی در رستوران
جملات و اصطلاحات انگلیسی رایج در فیس بوک
جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد داروخانه
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد مراجعه به پزشک
جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد کار کردن و شغل
جملات و اصطلاحات رایج انگلیسی در مورد مهمانی
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد روابط خانوادگی و فامیلی
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد پول
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد خرید ماهی، گوشت، میوه و سبزی
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد عکس گرفتن
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد وعده شام
جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد لاستیک و چرخ خودرو
جملات و اصطلاحات انگلیسی در ریاضیات
آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی همراه با مثال کاربردی(2)
آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی همراه با مثال کاربردی(1)
نمونه سوال اصطلاحات انگلیسی(Idioms in English)
140 اصطلاح در محيطهاي پزشكي و رفتن به دكتر به انگلیسی
لیست تمام اصطلاحات ریاضی به انگلیسی
با استفاده از این اصطلاحات انگلیسی معلمتون رو تحت تأثیر قرار بدید!
اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی در رابطه با استفاده از اینترنت
آموزش روزهای هفته و واژه های مرتبط به زبان انگلیسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7340
کل نظرات : 1205
افراد آنلاين : 24
تعداد اعضا : 7415
بازديد کل سايت : 14,652,295

چت باکس

[My_Chat_Box]