در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

توضیح کامل درباره انواع زمان در زبان انگلیسی

 

زمان حال ساده
Simple Present Tense
طرز ساختن:
شكل ساده فعل (مصدر بدون to) + فاعل
تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s یا es می گیرد.
( قید زمان - قید مکان) قید + مفعول + شکل اصلی فعل + فاعل
قید +مفعول+فعل+do/does + not+فاعل: جمله منفی


. I don’t eat breakfast at home every morning
. She doesn’t eat breakfast at home every morning


سوال سازی با کلمات پرسشیWh question :

? بقیه جمله+فعل+فاعل +Wh ……. + do/does _________ ? فعل+فاعل + do/does+اسم + Which

Which book do you prefer
?Where does he go every day


قید های زمان حال ساده:


فصلها+ Every / اوقات روز + Every / روز + Every / زمان+Every
every day / every Sunday / every morning / every winter
every week / every Monday / every night / every spring
زمان حال استمراری:

نشان دهنده کار یا عملی است که در حال انجام است و هنوز به پایان نرسیده است.قید+مفعول+ ing+فعل + {am/is/are}+فاعل :Fجمله

. I am studying English now ___ من الان دارم انگلیسی مطالعه می کنم.
. She is eating lunch right now ____ او در حال حاضر دارد ناهار می خورد.? قید+ مفعول + ing + فعل + فاعل + /Are /I s/Am:سوالی

Are you writing English now? Yes, I am. / No, I’m not
. Is she eating lunch right now? Yes, she is. / No, she isn’ t


قید +مفعول+ing+فعل+ am-is-are+not + فاعل : جمله منفیF

. I’m not writing English at home now
. She’s not eating lunch at the restaurant right now

? بقیه جمله + ing+فعل + فاعل+ F: Wh… + am/is/areسوالی با wh

در فرمول سوال سازی با WH، به این دلیل از عبارت-بقیه جمله- استفاده می کنم،چون بنا به کلمه پرسشی که ابتدای جمله استفاده می شود یکی از اجزاء جمله اصلی حذف می شود. به عنئان مثال اگر از what استفاده شود در مورد مفعول سوال پرسیده میشود بنابراین مفعول از جمله حذف می شود. اگر who باشد، فاعل- اگر whenباشد، قید مکان و اگر whereباشد، قید زمان از جمله حذف می شود. به مثالهای ریز دقت کنید:


? What is she eating at the restaurant now
. She is eating lunch at the restaurant now

? Who is eating lunch at the restaurant now
. Maria is eating lunch at the restaurant now

? Where is she eating lunch now
. She is eating lunch at the restaurant right now

نکته:

در زمان حال استمراری، بعضی از افعال هنگام اضافه شدن ing تغییر مختصری میکنند که در نوشتن باید بدین نکته توجه کنید.در افعالی که به e ختم می شوند( که تلفظ هم نمی شود) به هنگام اضافه شدن ing ، e حذف می شود. افعالی که یک حرف مانده به آخر آنها جزء یکی از حروف صدادار باشد( a –e – i – o – u) به هنگام اضافه شدن ing ، آن حرف 2بار نوشته می شود که به اصطلاح عامیانه میگوییم حرف مانده به آخر دبل می شود.

قیدهای زمان حال استمراری:

Now __- right now _______ at the moment ___ at the present
در حال حاضر ___ هم اکنون ___ حالا


زمان حال کامل:
نشان دهنده کار یا عملی است که در زمان گذشته شروع شده و در زمان حال کامل شده است و اثرش در زمان حال پیداست.

قید+ مفعول+ قسمت سوم فعل +has/ have+فاعل:فرمول جمله

I have eaten my lunch.
He has already done his homework.


Have --> I / you / we / they
Has -->she / he / it

?( yet +) مفعول+قسمت سوم فعل+ ever +فاعل+Have/Has

Have you ever ridden a horse? Yes, I have. No, I haven’t.

Has she done her homework yet? Yes, she has. No, she hasn’t.


مفعول+قسمت سوم فعل+ have/has +not +فاعل

She hasn’t done her homework yet.
I haven’t ridden a horse yet.

Wh … question

How long have you been a teacher?

I’ve been a teacher for 5 years.

I’ve been a teacher since 1383.

قیدهای زمان حال کامل:

Already قبلا"

Yet هنوز(نشانه منفی و سوالی)

Sinceاز(برای نشان دادن مبداء زمان)

For به مدت(نشان دهنده طول زمان)

Recentlyاخیرا"

Times :مرتبه ها

Once یکبار

Twiceدوبار
Three times (a day/week/month/year
)
Four times


Up to now تا کنون
So far

زمان گذشته ساده:
نشان دهنده کار یا عملی ست که در زمان گذشته انجام شده است و به پایان رسیده است.

فعل کمکی زمان گذشته ساده Did می باشد که مانند افعال کمکی زمانهای ذکر شده برای سوال سازی،منفی ساختن جمله و جواب کوتاه مثبت و منفی برای تمامی اشخاص استفاده میشود .


در زمان گذشته افعال به دو دسته افعال با قاعده ، و افعال بی قاعده تقسیم می شوند.

افعال با قاعده به آن دسته از افعال گفته می شود که در زمان گذشته ساده، به آخر آنها ed اضافه می شود که نشان دهنده زمان گذشته ساده می باشد و هنگامیکه فعل کمکی Did در جمله باشد این ed حذف میشود و فعل جمله به صورت شکل ساده نوشته می شود.
Wash / washed
Play / played

افعال بی قاعده افعالی هستند که در زمان گذشته ساده به جای اضافه شدن ed به آخر آنها، شکل آنها تغییر کرده و به صورت شکل دوم فعل نوشته می شوند. زمانی که فعل کمکی در جمله باشد این افعال به صورت شکل ساده و اولیه نوشته می شوند.

See / saw
Eat / ateقید+ مفعول + (یا ed یا تغییر شکل) فعل دوم قسمت + فاعل

. I washed the dishes last night. I eat an apple yesterday


? قید+مفعول+شکل ساده فعل+فاعل+Did: سوالی

?Did you eat an apple yesterday? Did you wash the dishes last night


. Yes, I did. No, I didn’t

قید+مفعول+شکل ساده فعل+did+not+ فاعل : منفی


. I didn’t wash the dishes last night

. I didn’t eat an apple yesterdayبقیه جمله+شکل اصلی فعل +فاعل+wh… + did: سوالی باWh

? What did you eat yesterday? What did you wash last night? What did you do last night


قید های زمان گذشته ساده
اوقات روز + Last / روز+Last / زمان + Last
Last week / Last Monday / Last night


گذشته افعال tobe

شکل گذشته افعالtobe مانند Am/is/are، سوالی و منفی می شو د.

Am / Is > was
Are > were

من دیروز در خانه بودم. . I was at home yesterday

زمان گذشته استمراری

نشان دهنده کار یا عملی ست که در زمان گذشته برای مدت زمانی استمرار داشته است.


تمامی قوائد دستوری این زمان به مانند زمان حال استمراری می باشد تنها با این تفاوت که در تمامی فرمول ها به جای am/is /are از فرم گذشته آنها یعنی was/were استفاده می کنیم .


قید های زمان گذشته استمراری تا حدی مشابه گذشته ساده می باشد.


زمان گذشته کامل یا ماضی بعید:


نشان دهنده کار یا عملی است که قبل از عمل دیگری در زمان گذشته انجام شده است.

قید +مفعول + (قسمت سوم فعل) had + p.p+ فاعل
.I had brushed my teeth before I went to bed

قید+ مفعول +had + not + p.p +فاعل
.She hadn’t finished her homework

? مفعول +p.p+فاعل+ Had
?Had they repaired the car before they left the city
.Yes, they had. No, they hadn’t

آینده ساده
نشان دهنده کار یا عملی ست که در زمان آینده انجام خواهد شد.

قید+مفعول+شکل ساده فعل+ will +فاعل
. I will go to the park tomorrow

?قید+مفعول+فعل+فاعل+Will :سوالی
?Will you go to the park tomorrow
Yes, I will. No, I will not (I won’t)قید+مفعول+ فعل +wil l+not +فاعل :منفی
I will not go to the gym tomorrow.

?بقیه جمله+فعل+فاعل+Wh: Wh …+will
Where will you go to the park


قید های زمان آینده ساده:

Tomorrow (زمان_ روز_ اوقات روز) + next

Tomorrow morning tomorrow morning tomorrow night next week
Next month
Next year
Next Monday

گردآوری وتنظیم: www.majazionline.ir
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

آموزش کامل فرمول اصلی برای نوشتن جملات انگليسی
نمونه سوال زمان گذشته در زبان انگلیسی-SIMPLE PAST
نمونه سوال حروف اضافه زمانها در انگلیسی
تست زمانها وحروف اضافه قیدها در زبان انگلیسی
چند مثال تصویری با Wh questions
نمونه سوال حال کامل-present perfect
نمونه سوال زمان حال استمراری-Present continous
نمونه سوال 'گذشته ساده و استمراری-PAST SIMPLE &CONTINOUS
نمونه سوال گذشته کامل استمراری-past perfect continous
نمونه سوال گذشته استمراری-past continous
نمونه سوال گذشته ساده-Simple past
آموزش ساختار جمله سؤالی درزبان انگلیسی
دانلود کتاب زمانهای انگلیسی
آموزش زمان حال ساده درزبان انگلیسی همراه بامثال
آموزش سوالی و منفی کردن جملات انگلیسی درزمان حال ساده
آموزش کل دستور زبان انگليسي سال سوم راهنمايي همراه با نمونه سوال
آموزش کامل زمان ها در زبان انگليسي
تمرين زمان حال استمراري درزبان انگلیسی
آموزش زمان گذشته ساده(Irregular verbs)-(simple past tense)
آموزش کامل انواع زمان در زبان انگلیسی
آموزش زمان حال استمراری در زبان انگلیسی
آموزش Guide to Present Tenses راهنمای زمان های حال
آموزش گذشته ساده و گذشته استمراری در زبان انگلیسی
جدول های مربوط به شکل زمان ها در زبان انگلیسی(بصورت تصویری)
آموزش زمان ها در زبان انگليسي
زمان آینده در گذشته درزبان انگلیسی
زمان آینده کامل استمراری درزبان انگلیسی
زمان آینده کامل درزبان انگلیسی
زمان آینده استمراری درزبان انگلیسی
زمان آینده درزبان انگلیسی
زمان گذشته کامل (ماضی بعید) درزبان انگلیسی
زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
زمان گذشته ساده درزبان انگلیسی
زمان حال کامل استمراری درزبان انگلیسی
زمان حال کامل (ماضی نقلی) درزبان انگلیسی
زمان حال استمراری درزبان انگلیسی
زمان حال ساده در زبان انگلیسی
کاربرد زمان حال به همراه کلمات مربوط به حواس پبج گانه

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7387
کل نظرات : 1244
افراد آنلاين : 11
تعداد اعضا : 7673
بازديد کل سايت : 17,612,470

چت باکس

[My_Chat_Box]