در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

رايج ترين اصطلاحات انگليسي در مکالمات (شماره2)

Home boy & Home girl...... بچه محل
Are U happy or married.......... ؟. مجردي یا متاهل
I must talk so my self.... تعریف از خود نباشه
I wasn`t born yesterday....... موهامو توآسیاب سفید نکردم
She doesn`t lift a finger.......... دست به سیاه و سفید نمیزنه
Whenever he opens he`s mouth he puts he`s feet in it....... اومد حرف بزنه راه رفت
how much bread have u got..........؟ مایه تیله چقد داري
error is human........ انسان جایز الخطاس
i will put you in your place......... حالتو میگیرم
No offence........ دور از جون........و بعضی مواقع به معنی جسارت نباشه
You cant eat your cake and have it........... هم خدا رو میخواد هم خرما
what a stupid thing i did........ عجب غلطی کردم
Cause my finger...... وقتی چیزي رو به سمت کسی پرتاب میکنیم براي عذر خواهی این اصطلاح رو میگیم
he is so behind.......... طرف شوته
her bark is worse than her bite.......... زبونش مثل نیش مار میمونه
Variety is the spice of life.......... تنوع چاشنی زندگیه
it's beyond his mind............ عقلش قد نمیده
Great boast little toast....... پزعالی جیب خالی
i am as i am............. همینم که هستم
double whamming........... قوز بالا قوز
Rock the boat...... سنگ جلوي پاي کسی انداختن
He has a big mouth....... ادم دهن لق
Are u with me........؟... داري منو
Don`t look the other way.......... خودتو به کوچه علی چپ نزن
Poor fellow......... بنده خدا
He is post master at .............. طرف خداي فلان کار است
Cut my legs and call me shorty........ تو گفتی و منم باور کردم
She`s a liar liar........ روده راست تو شکمش پیدا نمیشه یه
ta ta for now ......... ( خداحافظ (فعلا
night night boy....... سوسول
Chicken out...... این اصطلاح براي فردي استفاده میشه که جا میزنه تو کارا
to make two ends meat.( بیشتر براي جواب دادن در مورد شغل استفاده میشود (به معنی بخور و نمیر
First learn the rules then break some.... اول قانون رو یاد بگیر بعد اونو زیر پا بزار
He has money to burn...... اصطلاح براي ادم خرپول
He is loaded with money
He is made of money
He is rolling in it
He is well off
He was born with a silver spoon in his mouth
the weather has changed..... شرایط عوض شده
She was born on the wrong side of the bed........ حرام زاده
push arround the bush........ طفره رفتن
He`s all thumb...... آدم شلخته
talk of devils........... حلال زاده است
rool the red carpet for somebody.......... جلوي کسی گاو کشتن...احترام خیلی زیاد
to flatter.... پاچه خواري
to kissup somebody..... پاچه خواري
apple polisher..... پاچه خوار
give someone lip service....... شیر کردن کسی با حرف
chicken chicken..... چقدر ترسو
chicken feed.... پول خرد...ناچیز
chicken scrach.... خرچنگ قورباغه
bread line...... خط فقر
copy cat....... کسی که زود هر چیز را تقلید میکند
back breaking job...... شغل سخت و کمر شکن
has the penny dropped........؟ دوزاریت افتاد
dress up like a cristmas tree..... تیپ زدن
you shine like a new penny...... اصطلاح براي تعریف از افراد خوشتیپ
thick skull..... کله پوك
how can i put it into your thick skull...... چطوري توي کله پوکت فرو کنم
you look lost..... گیج میزنی
when there is a will, the is a way........ خواستن توانستن است
christ sake........ خدا به دادمون برسه
i put it down to experience....... پشت دستم رو داغ گذاشتم
I learned my lesson
I got the message
Goody Goody........ کسی که پاچه خواري یا خود شیرینی میکنه بهش میگن
Im just picking on you...... فقط سر به سرت میزارم....سر کارت گذاشتم
i will fix you........ پدرتو در میارم
i will teach you a good lesson
I will send you on a trip...... یه کاري کنم حال کنی
you`ve got belly........ شکم آوردي
your shirt is what i really adore......... ( لباست منو کشته ( لباس فقط براي مثال هست
stop talking rubbish........... شر و ور نگو
stop talking nonsense......... مزخرف نگو
excuse my french.......... گلاب به روت روم به دیوار
free loader...... اصطلاح براي ادمهاي چتر باز که خونه فک و فامیل یا دوستاشون چتر بازي میکنن
white wash....... ماست مالی
I will rip you in half........ دو شقه ات میکنم
there`s the bell.... زنگ خورد
the class is missed
tell me what to do.......... تکلیف منو روشن کن
I was ruined....... پدرم در اومد
I had one of those days.
It`s a big bell...... این یه اخطاره
He has a hand in high places......... طرف خرش خیلی میره
Im getting nicked...... دارم کلافه میشم
You look like an apple on stick........ این اصطلاح را براي افرادي استفاده میکنیم که موهایشان نا مرتب و بسیار بلند است
Apple of someone`s eye....... نور چشمی
Be in harmony......... هماهنگ باش
To be in tune with....... هماهنگی
We are moving at snail`s pace...... خیلی کند پیش میریم
Im loaded........( توپ توپم(وقتی غذا زیاد خوردیم
I stuffed my face........ تا خرخره خوردم
It rings a bell to me....... برام آشناس
he is an understanding boy......... پسر فهمیده اي است
he is impossible........ اون غیر قابل تحمله
he is a head and shoulder above me.......... یه سر و گردن بلند تره
dont let the cat out of the bag........... راز رو فاش نکن
as cold as cucamber.......( آدم بی روح و بی احساس (سیرابی
Any body for tennis........... ؟ کسی حاضره؟کسی داوطلب هست
let me set the fire......... بذار دعواتون بندازم
can i put it in this way...............؟ میتونم اینجوري بگم
please correct me if im wrong......... اگه اشتباه میگم منو تصحیح کنید
what comes first....... چیزي که در مرحله اول مهمه
He looks proud......... خودشو میگیره
he has no right........ غلط کرده
if you dont go into too much trouble...... اگه تو زحمت نمی افتی
but no but........ اما و آخه نداره
you are the ultimate........ تو خود خودشی.....تو آخرشی
you are it
to sentence someone.......... محکوم کردن کسی
dont finger your point on someone`s else......... تقصیر کس دیگه اي ننداز
dont duck the responsibility
you should face the music.......... باید قبول کنی
strike a light...........( یه چراغ روشن .بعضی مواقع هم میگیم(بابا ایول
dont play tricks on my heart........ با قلب من بازي نکن
she is second to none............ دومی نداره آخرشه
its as A B C........ خیلی راحته مثل آب خوردن
other stuff like this......... یه چیزي تو این مایه ها
I beg you to pray....... التماس دعا دارم
he has got itchy feet........ اصطلاح براي کسی که دوست داره زیاد سفر بره
bark up the wrong tree......... تیرت خطا رفت
Bet on the wrong horse....... کسی که آینده نگریش خوب نیست
bull in a china shop.......... دست و پا چلفتی
cat get one`s tongue........ گربه زبونب و خورده
change horse in midstream........ وسط دعوا نرخ تعیین کردن
cry wolf......... چوپان دروغگو
making a roll call........ حاضر غایب کردن
my foot is twisted...... خورده پام پیچ
my hand is swollen..... دستم ورم کرده
Im having second thought....... نظرم عوض شد
for no reason....... همینجوري
you look fishy....... مشکوك میزنی
It calls question...... مشکوکه
Alles for you........ واي به حالت
We will se about it....... خواهیم دید
Must be nice........... وقتی از چیزي خوشحال میشیم
he has got snake in his pocket......... اصلاح براي آدمهاي خسیس
He is charming....... مهره مار داره...جذابه
dont mock anyone........ کسی رو مسخره نکن
Pull the rog from under someone........ زیر آب کسی رو زدن
You blew it......... خیت کاشتی...گند زدي....ضایع کردي
it was publicly known....... گندش در اومد
he is in game....... طرف اهل حاله- اهل دل
wipe that smile of your face........ نیشتو ببند
that`s you....... اگه کسی به شما بد و بیراه گفت با این جمله ساده اصطلاحا میگین: خودتی
back at you...... اینم جوابت
im getting sick and tired of you........ دیگه داري حالمو بهم میزنی
i cant stand the sight of you.......... مرده شورتو ببرن
Out of sight,Out of mine......... از دل برود هر آنکه از دیده رود
legwork......... پادویی
it seems we are in the same boat....... به نظر میرسه راهمون یکیه
what a chick...... بچه پررو
you are so chicky........... عجب رویی داري-خیلی پررویی
its on the tip of my tongue........... نوك زبونمه
sleep of my tongue....... اشتباه لپی
piss off..... بزن به چاك
im a bit lost...... یه کمی گیج شدم
how could you do that with me.........؟ چطور تونستی این کارو با من بکنی
he is playing with you...... داره بازیت میده
do i have your word on it....... میتونم روت حساب کنم
let me clear up a couple of things............ بزار چند تا چیزو روشن کنم
dont use that tone with me...... با من اینجوري حرف نزن
he is a fun sucker........ اهل دل
suck fun out of everything........ فقط حال کن ...فقط خوش باش
are you listening to a word im saying........ اصلا گوش میکنی ببینی چی میگم
dance about the truth......... گربه رقصونی
sit that ass down........... بتمرگ
nothing major........ چیز مهمی نیست
its diffrent with me......... وضعیت من فرق فوکوله
are you bullshiting me.........؟ داري منو دست میندازي؟ اسگلمون کردي
im dying tobe with you...... میمیرم واسه اینکه با تو باشم
we`ll make jack so jelous...... یه کاري میکنیم بقیه از حسرت بترکن
throw your fear away.... رو دور بریز ترست
he is such a hash.......... (طرف عملیه) مواد مخدر استفاده میکنه
opium taker......... تریاکی
dig in....... بزن تو رگ
lets have a bite........ یه لقمه بزن
my mouth waters........ دهنم اب افتاد
you have no tolerance........ خیلی بی جنبه اي - ظرفیت نداري
you have little tolerance......... کم جنبه اي
there are limits to my tolerance.......... ظرفیت منم حدي داره- تحمل منم حدي داره
let it out and have a good cry........ گریه کن ...خودتو خالی کن
do you like to party....... دوست داري مواد مصرف کنی
he has a thing for speed.......... عشق سرعت
piegon fancier...... کفتر باز
enough is enough....... دیگه به اینجام رسیده....دیگه بسه
my job is on the line.......... شغلم در خطره
my pride is on the line........ آبروم در خطره
dont make me lose the face....... آبرومو نبر- ضایعم نکن
dont discredit me
i proud of you........ بهت افتخار میکنم
dont show off......... قیف نیا- کلاس نزار
Hey bulky.......... هی گنده بک
Arm wresteling...... مچ انداختن
Break the wishbone....... جناق شکستن
She drank a massive amount of wine..... ( خودشو خفه کرده بود(با شراب
Redneck..... جواد-خز
Hillbilly....... جواد جوات
Preserve your eyesight.......( مراقب چشماتون باشید(به کسی که چشم چرونی میکنه میگی
Pray in public but criticize in private........ تو جمع تشویق کن تو خلوت انتقاد
Rainy day...... روز مبادا
Work for rainy day...... براي روز مبادا کار کن
Let me agree to disagree....... بزار ادامه ندم- بیخیال شو
Let us leave it in that point
There is no point coming to this clay....... فایده اي نداره
The point is that........ نکته اینجاست
Thankyou for pointing that out....... ممنون که به این نکته اشاره کردین
I have a funny feeling.......... حالم یه جوریه- یه جور ناجور
Does he resent my being here........؟ دلخور شده من اومدم اینجا
Don’t molest me....... اذیت نکن کرم نریز
He is not like you........ به قیافت نمیخوره
Likes like like........... کبوتر با کبوتر
It doesn’t concern you........ به تو ربطی نداره
It has nothing to do with you
Mind your own business........ سرت تو کار خودت باشه
Spring cleaning.......... خانه تکانی
Fat chance...... غیر ممکن
Noway!............ عمرا
Never in a million.
Noway?............؟ راه نداره
curiosity killed the cat.......... کنجکاوي زیاد سر آدم رو به باد میده
dog eat dog....... سگ صاحابش رو نمیشناسه
donkey`s years..... یک قرن طول کشیدن
dumb bunny.......... مشنگ و منگل
eager beaver.......... کشته مرده کار
eat like a horse.....( مثل اسب خوردن(به قول ایرانیها مثل خر خوردن
every dog has his day........ یه روز هم نوبت ما میشه
fraidy cat....... ببو و بزدل
get on one`s high horse.......... از خود متشکر
get off one`s high horse......... از خر شیطون بیا پایین
go ape....... قاط زدن
hit the bulls eye....... (زدن توي خال)دقیقا به نکته اشاره کردن
hold one`s horse........ دندون رو جیگر گذاشتن
holy cow...........( طرف فیوزش پریده (قاط زده
horse around........ آتیش سوزوندن
horse trade......... چانه زدن
in the dog house.......... مثل سگ میترسه
kangaroo court........ ( کسی که خودش قضاوت میکنه و تنها به قاضی میره (دادگاه سر خود
heart is through his stomach ......... مردها بنده شکم اند
when you are in Rome do as the Romans do.... خواهی نشوي رسوا همرنک جماعت شو
don't bite off more than you can chew ......... لقمه را به اندازه دهانت بردار
don't bite the hand that feeds you......... نمک خوردى نمکدان مشکن
don't cry over spilt milk ریخته رو نمیشه جمع کرد ............ آب
he kicked the bucket yesterday.......... دیروز غزل خداحافظی رو خوند
he is all thumb.......... آدم دست و پا چلفتیه
lets sleeping dogs lie....... پا روي دم شیر نذار
live high on the hog...... زندگی بر وفق مراد بود
lock the barn door after the horse is gone...... اصطلاح به معنی نوش دارو پس از مرگ سهراب
make the mountain out of a molehill.......... از کاه کوه ساختن
monkey business........ خر کاري
put the cart before the horse........ کارها رو سر و ته انجام دادن
rain cats and dogs........ (آسمان سوراخ شده) وقتی باران شدید میاد این اصطلاح رو به کار میبریم
rat out on........ کلاه کسی رو برداشتن- به کسی خیانت کردن
rat arce......... چرخیدن- گیج زدن دور خود
road hog....... لایی کشیدن تو خیابون
scarely cat........ ببو...شوت
smell a rat........ اینکه کاسه اي زیر نیم کاسه است
straight from the horse`s mouth.......... منبع موثق
straw that breaks the camel`s back......... این رو زمانی استفاده میکنیم که یک مشکل شوخی شوخی جدي میشه
Tail between one`s leg......... از خجالت آب شدن
Take the bull by the horns..... دل به دریا زدن
Talk until the cows come home....... مغز همه رو خوردن
Throw someone to the wolves....... تو دل شیر رفتن
Turn tail.......... دم روي کول گذاشتن
Wolf in sheep`s clothing....... (گرگ در لباس بره) اصطلاح براي ادمی که سعی میکنه خودشو خوب جلوه بده
Black will take no longer......... بالاتر از سیاهی رنگی نیست
No pains,no gains........ نابرده رنج گنج میسر نمیشود
Everyone is in the same boat........ بر هر که بنگري به همبن درد مبتلاست
He that hunts two hares will catch neither....... با یک دست نمیشه دو هندوانه برداشت
Knowledge is power.......... توانا بود هر که دانا بود
What comes with the wind goes with the water............ باد آورده رو باد میبره
To kill a man with a cushin........... با پنبه سر بریدن
One cant make war with rose water.......... تو دعوا حلوا پخش نمیکنن
He`s more catholic than the pope........... کاسه داغ تر از آش
He build castles in the air............ آدم خیالاتی ....کسی که خیال خام تو سرش داره
The proof of pudding is in the eating.......... حلواي تنتنانی تا نخوري ندانی
In the long run right will out............. حق به حق دارمیرسه
Exchange is no robbery.......... چیزي که عوض داره گله نداره
It is six of one and half a dozen of the other............. چه علی خواجه چه خواجه علی
Charity begins at home......... چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
There is a honour among thieves........ چاقو دسته خودشو نمیبره
There is no room to swing....... جاي سوزن انداختن نیست
His foot is on the verge of the tomb.......... پاش لب گوره
He is rolling in money....... غلط میخوره توي پول
To play a lyre in vain to an ass.......... یاسین به گوش خر خوندن
After death the doctor........ نوش دارو پس از مرگ سهراب
He snapped his finger at his friend........ به ریش دوستش خندید
The nest of the blind is made by God........... خدا کس بی کسان است
Bird of a feather flock together......... کند هم جنس با هم جنس پرواز
A pebble and a diamond are all alike to a blind man.......... براي کور تاریک و روشن یکسان است
A bad vessel is seldom broken.............. بادمجان بم آفت نداره
One word leads to another......... حرف حرف میاره
As you make your bed,so you must lie on it........ خودکرده را تدبیر نیست
The nearer the church, the further the grace......... کوزه گر از کوزه شکسته آب میخوره
Here is the thief, and here is the goat....... دزد حاضر و بز حاضر
Nothing is so easy as revenge, nothing is so grand as forgiveness........ درعفو لذتی است که در انتقام نیست
I was embarrassed to death............. از خجالت مردم
What brings you here..........؟.. از این طرفا
Watch for man....... مواظب مردا باش
Do you have any dirty secret...........؟ گناه ناجوري کردي
Watch out...... بپا
Shut the hell up........ خفه شو..دهنتو ببند
Sit the hell down........ بتمرگ
It was like this........ اینجوري شد...اینطوري شروع شد
He is not my type.......... ما به هم نمیاي
Swear on god........... قسم به خدا
Shaking........ قر دادن- رقصیدن
I will make your life a living hell......... زندگیتو جهنم میکنم
You will spoil the effect........ از دهن میفته...مثلا شامت از دهن میفته
It is going to beg.......... باد کرده
To be supposed to....... قرار بود
Skip the class...... دودر کردن کلاس
Gate crasher........ مهمان ناخوانده
Make face..... شکلک در آوردن
Make mock
Don’t teas me......... اذیت نکن
Henpecked..... زن ذلیل
patriarch....... مرد سالاري
Matriarch...... زن سالاري
Distraction........... نکته و یا گزینه انحرافی
It isn’t worth a penny.......... پشیزي نمیارزه
You are the abbreviated from of nothing........... هیچی نیستی ...سوسکی
She burst into tears........ زد زیر گریه
Shed tear........ اشک ریختن
Cry slightly....... خیلی ارام گریه کردن
Disloyal......... بی وفا
It is crystal clear......... تابلوئه...کاملا واضح
Don’t make a spectacle of your self.......... تابلو بازي در نیار
It is obviously to all........ همه میدونن
Man of house........ مرد خونه....مثلا خانوما میگن مرد خونه نیست
How nice....... چه خوب
Since that is the case......... حالا که اینجوریه
Jump in........ وسط حرف کسی پریدن
Weird thing..... حال عجیب
I heard from mouth of a horse......... از یه منبع موثق شنیدم
Thisworld........ این دنیا .....afterworld....... جهان آخرت
Underworld......... دنیاي تبهکاران
Don’t do rascality..... پدر سوخته بازي در نیار
Be in the pink......... چاق و چله بودن.......سرحال و قبراق بودن
To be in the red...... بدهکار بودن..حساب منفی داشتن...بد حساب بودن
Be in the black......... موجودي داشتن...خوش حساب بودن
Catch someone red handed........ سر بزنگاه کسی را گرفتن...مچ کسی را گرفتن
White lie....... دروغ مصلحت آمیز
Get out of the red.......... از زیر بار قرض بیرون امدن
Red carpet........ پذیرایی مخصوص...جلوي کسی گاو کشتن
Rose-colored spectacles.......... عینک خوش بینی
In a brown study............ در عالم هپروت
To give someone the green light.............. چراغ سبز نشان دادن
Out of the blue.......... مثل عجل معلق
A white elephant....... گران...پر دردسر...بی خاصیت
Hey disloyal….dont you love me anymore? آهاي بی وفا دیگه دوستم نداري
Here we go....... بزن بریم ...بسم ا
Come apart at seams........ از کوره در رفتن
Lend someone an ear...... دل به دل کسی دادن
Not hold a candle to someone........ به گرد پاي کسی نرسیدن
Bark up the wrong tree...... سوراخ دعا را گم کردن
Be low man on the totem pole......... مثل خر لنگ بودن
In nothing flat...... به سرعت باد... مثل باد
In a flash........ مثل برق
See the writing on the wall........ نتیجه مثل روز ..مثل آفتاب روشن
Be green...... تازه کار بودن
Be wet behind the car........ ناشی بودن
Go to nuts and bolts.......... سراغ اصل مطلب رفتن
Have a green thumb.......... دست خوب داشتن
Chain smoker........ (کسی که سیگار پشت سیگار روشن میکنه)سیگاري قهار
spend money like water........ مثل ریگ پول خرج کردن
run arround like a chiken with its head cut off............ مثل مرغ سر کنده دور خود چرخیدن
be tough as nails....... مثل کوه استوار
like a bat out of hell....... مثل فشفشه
easy as pie.......... مثل آب خوردن
be sharp as tack................ تیز بودن
be like looking for a needle in a haystack............ توي کاهدان دنبال سوزن گشتن
quick as a wink........... به یک چشم به هم زدن
tell like it is............... روراست بودن....بی پرده حرف زدن
to play lyre in vain to an ass.......... یاسین به گوش خر خوندن
to rinse the prayer carpet......... جانماز آب کشیدن
be a hit below the belt.......... ضربه ناجوانمردانه
be a loner....... تک رو بودن
be a long shot........ تیري در تاریکی
cannot change a leopard`s spots......... آش کشک خالته
Drag one`s feet....... لفت دادن و کش دادن کار
Elbow one`s way in........... سرخر شدن
Face up to sth............ تن در دادن به کاري
Fair shake....... حق کسی را دادن
Fall apart......... از پا در آمدن
Fall down on the job.......... مثل خر تو گل ماندن
Feel fenced in.......... گیر افتادن
Feel hemmed in........ تو تله افتادن..گیر افتادن
Feel like a million bucks.............. مثل اینکه خدا دنیا رو بهش داده
Find middle ground....... میانه روي کردن
Flip out......... فیوزش پریده...طرف چت میزنه
Flow the tide........... همرنگ جماعت شدن..با باد حرکت کردن
Fly off the handle............. ترمز از دستش در رفت....خیلی عصبانی شد....قاط زد
Get ahead......... پیشرفت کردن
Get burned............ نقره داغ شدن
Get the show on the road........ دست به کار شدن
Give someone`s a piece of one`s mind.............. هر چی از دهنش در اومد گفت
Give someone the ax.............. از پشت به کسی خنجر زدن...بی خبر خنجرزدن
reward............ مژدگانی
touch me that..... اونو بده من
finishing touch....... حسن ختام
set the table.......... چیدن میز
help your self............. وقتی چیزي تعارف میکنیم بفرمایید
pick on somebody on your own size........ با یکی شوخی کن که هم قد خودت باشه
chewbreaking language........ زبان عامیانه
to kill somebody with kindness.............. دوستی خاله خرسه
he is a new money.......... آدم تازه به دوران رسیده
his days are numbered.......... پاش لب گوره
squeak throw a test .............. نمره ناپلئونی
kick the bucket.......... به درك واصل شدن
you have got bags underyour eyes............. زیر چشات پف کرده
cats eye........... شبرنگ
dream on.........( خواب دیدي خیر باشه (به حالت مسخره
cold sore........... تبخال
burn to a crisp........... جزغاله شدن
set somebody up.......... پاپوش درست کردن براي کسی
frame somebody
she married beneath......... با پایینتر از خودش ازدواج کرده
on me...... مهمون من
on my treat
roughneck......... گردن کلفت
giant idiot.......... نره خر
this idiot didn`t get what i said....... گاگول اصلا نفهمید من چی گفتم
they cannot handle it........... ظرفیتشو ندارن
dont be funny............ مزه نریز
i`ll get a charter.......... دربست میگیرم
go and fly a kite.......... برو بابا
I will recieve your benediction........ دعاي خیر
U are adorable together........ واقعا برازنده هم هستید
you should be ashamed........ خجالت بکش از خودت
I give U a point........ یه آوانس میدم بهت
He is off the record......... خودمونی
i had a narrow escape...... خطر از بیخ گوشم گذشت
we are now even...... حالا با هم بی حساب شدیم
that will be even........ اینجوري بی حساب میشیم
i kept telling you...........؟... هی بهت نگفتم
she gave me cold shoulder...... بهم بی محلی کرد
back at you......... اینم جوابت
you are dreaming....... دلت خوشه ها
dream on....... به همین خیال باش
have one...take one....... براي تعارف کردن میوه یاچیز دیگه
talk highly of someone.......... از کسی تعریف کردن
You are going too fun........ دیگه شورش رو در آوردیا
U r so behind...... خیلی شوتیا
dont idle your time...... وقتتو تلف نکن
moral lesson......... پیام اخلاقی
He charmed his way in my heart........... تو دلم جا باز کرده
You can be of no help....... از دستت کمکی بر نمیاد
I didn`t mean to upset you......... نمیخواستم ناراحتت کنم
talk highly of someone....... از کسی تعریف کردن
why did you discourage him.........؟ چرا زدي تو ذوقش
zid up....... دهنتو گل بگیر
I will show you some skill......... یه چشمه اي بهت نشون میدم
let settle it....... شر رو بخوابونیم
the situation is way out of control.......... کار از این حرفا گذشته
put some effort....... یه خودي نشون بده
get this straight to your ear.......... اینو خوب تو گوشت فرو کن
why do U make fun of me..........؟ مگه من شدم مسخره شما؟....چرا منو مسخره میکنی
U were saying......... داشتید میفرمودید
testtify against someone.......... بر علیه کسی شهادت دادن
U were a babe in the arm......... بچه بودي به سیب زمینی میگفتی دیبدمینی
That`s that....... همینی که هست
see someone off...... بدرقه کردن
U made me like dumy...... عروسکی بودم برات
when I say no i mean it........... وقتی میگم نه یعنی نه
Its a Guy thing..... مساله مردونس
Have U ever seen this side of him.....( تا حالا اون روشو دیدي(مثلا ادماي دو رو
u scared the wits out of me...... زهرمو آب کردي
U R so cheap..... خیلی پستی
U R bagged...... سوسک شدي
I wrote it by mistake........ دستم خط خورد
right on....... دمت گرم
strike a light........ بابا ایول دمت گرم...بزن قدش
no hard feeling........ آشتی آشتی
burry the hatches........ آشتی کردن
uncross with with U......... باهات قهرم
hackle & haggle on the price.......... چک و چونه زدن سر قیمت
bargain with someone over the price
big spender........ دست و دلباز
he is intelligent......... کله اش کار میکنه
he faced an obstacle......... سرش به سنگ خورد
he has a stony heart......... دلش از سنگه
I feel sad......... دلم گرفته
he has the habit of stealing.......... دستش کجه
he can earn his living.......... دستش به دهنش میرسه
I took a risk.......... دل به دریا زدم
he has dangerous political views.......... کله اش بوي قرمه سبزي میده
I desire to be with you.......... دلم هواتو کرده
I can do nothing.......... دستم به جایی بند نیست
I am broken these days.......... دستم تنگه
he was scared to death.......... بند دلش پاره شد
he came to his senses.......... حالش جا امد
I dont have the face to tell him.......... رویم نمیشه که بهش بگم
he is half-seas-over........... کله اش گرمه
he made a scene............ قیامتی بر پا کرد
he is no scholar........... چیزي بارش نیست
dont lose your hair........... دستپاچه نشو
play hard to get................ طاقچه بالا گذاشتن/ ناز کردن
get cute with............. سر کسی شیره مالیدن
I'm game ............... پایه ام
go dutch with.............. دنگی حساب کردن
on the house............ مجانی/ مفت/ به قول ایرانیا صلواتی
do time ............... آب خنک خوردن/ زندانی کشیدن
skip town............. جیم شدن
wouldn't be caught dead............... عمرا
till the cows come home
stick out like a sore thumb............. تابلو شدن
throw a monkey wrench in the works................. چوب لاي چرخ کسی گذاشتن
give somebody your word................. قول شرف دادن
keep someone posted......... در جریان گذاشتن
Play ball with someone ........ دست به دست کسی دادن ، با کسی همکاري کردن
The coast is clear......... اوضاع روبراهه ، خبري نیست
Turn someone off........... حال کسی را گرفتن ، دلسرد کردن
All ears.............. سرا پا گوش بودن
bend over backwards to do something................ از جان مایع گذاشتن
Come down to earth............ از رویا بیروین آمدن ، واقع بین بودن
at six and sevens.............. سر در گم ، به هم ریخته ، آشفته
Sitting pretty................ در بهترین شرایط قرار داشتن
Let sleeping dog lie............. پا روي دم سگ (کسی) نگذاشتن ، دنبال دردسر نگشتن
[
The party is over............ دیگه بازي تموم شد
When the pigs fly............ وقت گل نی
white wash............. ماسمالی
put sb down................. کسی رو ضایع کردن
Making goof....................... سوتی دادن
have a golden touch....................... یعنی دست به هر چیزي می زنه طلا می شه
grin and bear it. ............... دندان روي جگر گذاشتن
come off one’s high horse.............. از خر شیطون پایین اومدن
take a leap in the dark...................... دل به در یا زدن
I have nothing to do with you ................... دیگه نه من نه تو
ask for sb's hands .................. تقاضاي ازدواج کردن
اعداد در اصطلاحات
All in one......... همه با هم
All rolled up in one....... در یک آن به طور هم زمان
At one time......... یک زمانی...اون وقتها آن زمان
At one with someone...... هم عقیده بودن...یک حرف بودن
Back to square one.......... سر خانه اول...دوباره از صفر شروع کردن برگشتن
Dressed to the nines...... هفت قلم آرایش کرده بود
For one thing........... اولا ...یکی اینکه
Forty winks....... چرت...خواب مختصر
Give three cheers for someone.......... هورا کشیدن ..تشویق کردن
Great one for something........... عشقش اینه که
Hundred to one shot/chance............ شانسش زیر صفر...شانس یک در هزار
In two minds about something......... دودل بودن
In two shakes of a lamb`s tail............ سه سوت...ایکی ثانیه
Kill two birds with one stone............ با یک تیر دو نشان زدن
New one on me........... تازگی داشتن..غیر منتظره بودن
Nine-day wonder........... جلب نظر میکنه اصطلاح براي چیزي که یه مدت
Nine times out of ten.......... اکثرا..اغلب
On all fours....... چهار دست و پا
On cloud nine.......... ذوق زده شدن
One and only........ عالیترین..بهترین
One and the same........ فرقی نمیکنه
One by one....... یکی یکی
One good turn deserves another.......... جبران کردن...از خجالت کسی در اومدن
one in a million........ بی همتا
one of the boys....... پاي ثابت گروه...اصطلاحا میگیم ادم پایه
one of these days..... یکی از همین روزا
one of those days....... روز بدبیاري یا رو شانس نبودن
one of those things......... بدبیاري...بد شانسی
one ro two..... تعداد انگشت شمار
the one that got away....... قسر در رفتن
one`s lucky number comes up........... شانس در خانه کسی را زدن
one`s opposite number............ همتا ...هم ردیف
pull a fast one one someone......... کلاه کسی را برداشتن
put two and two together........... شصت کسی خبر دار شدن
quick one.......... نفسی تازه کردن
Seventh heaven......... در پوست خود نگنجیدن
A stitch in time saves nine......... علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
Ten to one....... به احتمال قوي ...احتمال ده بر یک
There are no two ways about it........... راه چاره دیگري وجود ندارد
Two can play game....... چیزي که عوض داره گله نداره
Two heads are better than one.......... هر سري یک فکري دارد
Two wrong don’t make a right........ خون رو با خون نمیشورن
Two`s company there`s a crowd........ دو تا خوب سه تا زیاد
Have a swallen head........ کله پر باد داشتن
Make someone`s blood boil......... خون کسی رو به جوش آوردن
Be at someone`s elbow....... تو دست و بال کسی بودن
Bite off more than one can chew......... لقمه بزرگ تر از دهان برداشتن
Be out of lunch.......... توي باغ نبودن
Be tickled pink............ قند توي دل کسی آب شدن
Beat the odds........... دل به دریا زدن
Count to ten........ (صلوات بفرست) هنگام عصبانی شدن
the ABC of sth ............. الفباي چیزي - مقدمات چیزي
be about to................ در آستانه کاري- در شرف اقدام به کاري
abrupt turns(in the road)..............( پیچ هاي تند(در جاده
his accent gave him away................ لهجه اش او را لو داد
accidents will happen.................... جلوي سوانح را نمی شود گرفت
of one's own accord.................... داوطلبانه -به میل خود
of no account........................... بی اهمیت- بی ارزش و اعتبار
there's no accounting for taste....................... هر کس سلیقه اي دارد
sb's achilles heel.................................... نقطه ضعف شخصی
act of God...................................... مشیت الهی
act/play fool ............................. دیوانه بازي در آوردن
actions speak louder than words.................... به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست دو صد گفته چون نیم کردار نیست
add fuel to the fire......................... آتش را دامن زدن
add insult to injury.............. روي زخم کسی نمک پاشیدن.بد را بدتر کردن
that is my affair.................. به خودم مربوط است
after pnc's own heart................. دلخواه کسی- باب میل کسی
after you,please...................( اول شما بفرمایید!(در آستانه درب ورودي
against the grain....................... بر خلاف میل یا آرزوي شخصی
be against the grain..................... مایه دردسر بودن- نگران کننده بودن
habies in the world........................ افراد ساده و معصوم
a baby in arms....................( بچه بغلی(کنایه از افراد بی تجربه و نابالغ
like the back of abus.................. خیلی زشت و بد ترکیب
on one's back................... مریض- بستري
back out..................... شانه خالی کردن-زیر قول زدن
back stairs..................... غیر مستقیم-غیر رسمی
backroom boys.................. اهل مطالعه- اهل تحقیق
a bad workman blames his tools.................. عروس نمی تواند برقصد می گوید زمین کج است
stop hemming and hawing around................... اینقدر من و من نکن
in a mad rush................ هول هولکی- با عجله
that is that....................... همین و بس
a bird of ill omen............. آدم بد قدم
his name is mud...................... اسمش بد در رفته
to some extend ................ تا حدودي
where there is a will,there is a way........... کار نشد نداره
Behave yourself........... مودب باش
Shame on you........... خجالت بکش
No waves are made.................. آب از آب تکون نمی خوره
Sorry excuse................ عذر بدتر از گناه
Don not get on my bad side.............. آن روي منو بالا نیار
he let it slip................. از دهنش در رفت
rack your brain................... به مغزت فشار بیار
Keep under your hat .............. به کسی نگیا
knock my socks off........... کفم برید
Go fly a kite............... بزن به چاك
in the hole................... هشتش گروي نهشه
Shake a leg................ بجنب-عجله کن
dead and buried ............... هفت کفن پوسانده
with a high hand........................... پر فیس و افاده
have ( got ) mixed feeling.................. بر سر دو راهی گیر کردن
no pains no gains....................... نابرده رنج گنج میسر نمیشود
nothing venture ,nothing gain.......................... براي رسیدن به چیزي که میخواهی باید ریسک کنی
Let bygones be bygones .............................. گذشته ها گذشته، بیا گذشته رو فراموش کن
pile on the agony .................. ننه من غریبم در اوردن
a shoulder to cry on ..................... سنگ صبور ، همدرد
اندامهاي بدن در اصطلاحات
heart to heart talk........ گفتگوي صمیمانه
putting our heads together....... فکر هاي خود را روي هم ریختن
learn by heart...... از حفظ کردن...از بر کردن
the answer is right under your nose....... جواب مثل روز روشنه
hit the nail on the head......... تو خال زدن
see eye to eye....... هم دل بودن..هم عقیده بودن
have one`s nose in the book........... دائم سرش تو کتاب است
took the words out of my mouth........ سخن از زبان من گفتن
getting to the heart of the matter.......... دست روي اصل مطلب گذاشتن
be all thumb........ دست پا چلفتی بودن
make no bones about it.......... رك و پوسکنده گفتن
there is more to the matter than meets the eye........... مسئله پیچیده تر از اونه که میبینیم
the matter in hand........... موضوع مورد بحث
turn a blind eye......... نادیده گرفتن..چشم پوشی کردن
make head or tail of something........... سر در آوردن از چیزي
get off your chest............. خود را خالی کردن دق دل
off hand...... فی البداهه....سر ضرب
Tell something straight from the shoulder........ بدون رودربایستی گفتن
To earmark something for this end........ اختصاص دادن براي این هدف
Take fresh heart at something........ به چیزي دلگرم شدن..به چیزي دل بستن
Be a heartening development............ پیشرفت دلگرم کننده...چشمگیر
Eat one`s heart out........ غصه چیزي را خوردن
Take the responsibility on one`s shoulder........... مسئولیت چیزي رو به عهده گرفتن
The Achilles` heel of something......... نقطه ضعف چیزي...پاشنه آشیل
Take heart....... دلگرم شدن... جرات کردن
Put one`s best foot forward............ زیاد هر چه سریعتر ..با سرعت
Heart of the matter......... جان کلام...لب مطلب
Have some ideas in my head........... یه فکرایی دارم
Keep one`s fingers crossed............. انشاله خدا کنه
اصطلاحات راجع به زمان، بسیار ساده ولی کاربردي
In no time....... آنی
Times without number...... پی در پی..بی شمار
Take your time..... عجله نکن
The other day..... چند روز قبل
It was high time....... وقت اون رسیده..دیگه وقتشه
When the time was ripe...... در وقت مناسب/مقتضی
For the time being..... حال حاضر در
In the short run........ در کوتاه مدت
In the long run......... دراز مدت در
Time alone will tell....... آینده معلوم میکنه
One of these days...... همین روزا ...به زودي
At the eleventh hour........ درآاخرین لحظه
Once in a blue moon...... خیلی به ندرت
Every now and then........ هر از گاهی
Work against the clock..... به کوب کار کردن
At your earliest convenience........ در اولین فرصت
Time and again....... چندین بار...بارها
Every other day............ یک روز در میان
Time presses...... وقت تنگ است
Spare time........ وقت آزاد...اوقات فراغت
Time is up....... وقت تمام است
In the nick of time....... سر بزنگاه
fine است و معمولا همه در جواب میگن how are u یکی از ساده ترین سوالهایی که در طول روز از ما پرسیده میشه
ولی آیا جواب دیگه اي وجود نداره؟ thanks
زمانی که شما احساس خوبی میکنید
How are you
in the pink
I feel exellent
I feel great
I feel marvelous
All the systems go well
Everything in the garden is lovely
Over the moon
On the top of the world
I`m having the time of my life
In seventh heaven
As right as rain
وقتی شما عادي هستید و احساس خاصی ندارید
How R U
Surviving
Hanging in there
So So
Alive and kicking........ اي رنده ایم
Could be better
Decent
وقتی احساس خوبی ندارید یا ناراحت هستید
How R U
I feel blue
I feel low
I feel lousy
I`m having one of those days
I`m not feeling well
Could be worse
وقتی شما احساس خستگی میکنید
How R U
Im dead on my feet
exhausted
I feel like a bus ran over me
Im wipped out
Im dog tired
Im dead tired
وقتی شما احساس نگرانی میکنید
How R U
In the jam
In the soup
between the devil and deep sea
Anxious
ولی جمله هاي دیگه اي هم وجود I think براي ابراز عقیده چند تا جمله و راه بلدید؟ هر وقت از شما سوالی میشه اکثرا میگید
دارند :
In my book
Im of the opinion that
In my point of view
I express the idea that
I feel strongly that
In my estimation
It`s important........ مهمه که
It is of capital importance...... مهم در راس مسائل
It is of crucial importance
I pot significant
One is important is that........ خیلی مهمه اینه که یه چیزي که
to the best of my knowledge......... میدونم تا اونجایی که


 منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

آموزش چرا قادر به مکالمه روان نیستیم؟
آموزش مهارت های خوب صحبت کردن در زبان انگلیسی
لیست کامل سوالات مورد استفاده در مکالمات انگلیسی
140 اصطلاح در محيطهاي پزشكي و رفتن به دكتر به انگلیسی
مكالمه تلفني به زبان انگلیسی
نمونه سوالات امتحان تعیین سطح زبان انگلیسی برای علاقمندانی که می خواهند مکالمه یادبگیرند
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Borrowing Class Notes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Finding an Error in Your Test Score
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Turning Homework in Late
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Making an Appointment with Your Professor
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Meeting New Students
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Registering for a Class
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leave-Taking
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Ending a Conversation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Declining an Invitation to a Party 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Accepting an Invitation to a Party
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Waiting for an Invitation
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-A Sick Classmate
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Invitation to a Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Sports
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Music
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Favorite Movie
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Leisure Activities
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Complimenting Someone's Clothes
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Joy at Someone's Success
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Expressing Concern for Someone
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Describing People
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Calling a Friend
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 3
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 2
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Weather 1
مکالمه های عامیانه انگلیسی با صوت-Greetings
دانلود کتابهای مکالمه زبان انگلیسی برای سطوح مختلف
800مکالمات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی
مشکلات نامفهوم بودن مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی
50مکالمه فیلم های انگلیسی
50مکالمه روزمره امریكایی(مکالمه انگلیسی)
دانلود چندکتاب برای تقویت مکالمه درزبان انگلیسی
مکالمات انگلیسی در کلاس درس – آنچه معلم می گوید
آموزش مکالمه مهاجرت و گمرک به زبان انگلیسی
مکالمه در مورد تحویل گرفتن وتخلیه کردن اتاق در هتل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد استعفا دادن از شغل به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کاربه انگلیسی
آموزش مکالمه درمورد مرخصی گرفتن به انگلیسی
آموزش مکالمه در اداره یا شرکت به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سیگار کشیدن به انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد سینما و فیلم به انگلیسی
آموزش مکالمه درباره آب و هوا - تابستان و پاییزبه انگلیسی
آموزش مکالمه در مورد کسل بودن به انگلیسی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما
محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

آمار سايت

کل مطالب : 7387
کل نظرات : 1244
افراد آنلاين : 16
تعداد اعضا : 7671
بازديد کل سايت : 17,588,696

چت باکس

[My_Chat_Box]