در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت چهاردهم)

جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی

If some days your dignity came down don't give up hope because the sun every evening sets to rise tomarrow's morning.

اگر روزگاری ، شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو ، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

The most powerfull people is whom that controls his anger.

نیرومندترین مردم آن است که خشم خود را نگه دارد .

In the world the unique funds of prosperity is kindness.

در جهان یگانه ، مایه نیکبختی انسان محبت است .

One who praise you by things you don’t have in success and prosperity days,000 will not hesitate to lie in separation days.

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازگاری و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد داشت .

I came to this world , of necessity and lived amazement and will go reluctantly.

به ضرورت آمدم در این جهان و به حیرت زیستم و به کراهت می روم

Every one who is seeking others prosperity , finaly will gain his prosperity.

هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خودش را هم به دست خوهد آورد .

Don't consider a little thing humble which may overcom you.

هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .

Don't forget the kindness and don't consider it humble.

محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .

Examine a man by his action not his words.

امتحان کنید مرد را به فعل او نه به قول او .

See in the mirror . if you are beautiful , act as your beauty . if you are not beautiful , don't add bad action to your ugly face.

در آئینه نگاه کن اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام بده اگر قیافه ات نامتناسب است زشتی کردار را به زشتی صورت میفزا

If you want to know nature of someone , consult with him to be familiar with his justice, oppression and evil.

اگر بخواهی طبع کسی را بشناسی با او مشورت کن تا به عدل و جور و شر او واقف گردی .

Unpatiense do not free the human from pain but it is a new pain which the human adds to his other pain for his mortality.

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد تازه ایست که انسان برای از پا درآوردن و نابود ساختن خود بر سایر دردهای خویش می افزاید .

Every body's foolishness will be known by two things:first,say things which are not asked,seconb' to speak more than necessity.

نادانی هر کس به دو چیز دانسته شود ، اول خبر دهد و بگوید چیزی که از او نپرسیده اند ، دوم با سخن گفتن زیادتر از حد ضرورت .

Act your promise to gain two superiority , the trust and munificence.

آن چه وعده کردی وفا کن تا حائز و فضیلت گردید

Life without love is impossible . world is like a cemetery for people who don't have love

زندگی بی عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی است

Behaviour excellencies should be gain for beauty and health of soul, not for fear of punishment.

فضایل اخلاقی نه به امید مکافات و نه از ترس مجازات بلکه برای خاطر صحت و جمال روح باید اکتساب شود .

Excellence is similarity of soul to its highest kind, means its similarity to GOD.

فضیلت عبارتست از مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا

There are two power in the world , sword and policy. Most of the time sword is defeated by policy.

در دنیا دو نیرو هست : شمشیر و تدبیر ، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده است .

Do not request quickness of the work but try for its goodness because people will not ask you how long you did it , they search for perfect work .

سرعت و تندی کار را مجوی بلکه خوبی و برگزیدگی آن را سعی کن ، زیرا که مردم از تو نپرسند در چه مدت کار ر انجام دادی بلکه خوبی و بی نقصی آن را میجویند .

Do not expect speed of the act but request goodness of the action because the goodness as been asked not the speed .

سرعت در عمل را نخواهید بلکه نیکویی عمل را بخواهید که بعد از فراغ از نیکویی عمل پرسیدند نه از سرعت آن .

Never go to meet the person which don't has attention to you and don't speak with whome which don't belives your saying and don't say any words to whome which don't listen to you.

به دیدن کسی که با تو سر سنگین است نرو با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

The most sagacious people are the most powerfull.

خردمندترین مردم ، قدرتمندترین هستند .

When Alexander asked plato for ministry , he refused and said ; Don't forget GOD , Keep promise , Keep faith , gain knowledge , suppress the anger , conceal evil , refuse bad friends , Keep away selfishness , grant to oppressed , gain the paradise .

بعد از آن که اسکندر افلاطون را برای وزارت خواست و قبول نکرد به او گفت : یاد دار خدا را ، نگاه دار وفا را، سخت دار دین را ، گرد کن علم را ، بخور خشم را ، بپوش شر را ، ببر همنشین بد را، بردار خود را ، بده مظلومان را ، بشان بهشت را .

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

Love the people who treat you right   
  
Forget about the ones who don't  
  
And Believe that everything happens for a reason.  

  

مردمانی که با تو درست برخورد می کنند را دوست داشته باش  
  
کسانی که تو را دوست ندارند را به فراموشی بسپار  
  
و باور داشته باش که هر آنچه که اتفاق می افتد حکمتی در خود نهفته دارد 

If you look into my eyes,

اگر در چشمانم بنگری


You will see,
All the lies you once told me.

خواهی دید تمام دروغ هایی که به من گفتی.


If you look into my eyes,
You will see,
All the pain that you left me.

اگر در چشمانم بنگری خواهی دید تمام رنج هایی که تو به من دادی.


If you look into my eyes,
You can still see,
All the Love that is still in me.

اگر در چشمانم بنگری خواهی دید تمام عشقی که هنوز در من وجود دارد(نسبت به تو)

After all the things you said,
After all the things that you did,
After all the Promises that you made,

بعد از تمام چیزهایی که گفتی وبعد از تمام کارهایی که انجام دادی و بعد از تمام قول هایی که دادی.

You never Looked into my eyes!

تو هیچ وقت در چشمانم ننگریستی!

Easy is to weep for a lost love.
Difficult is to take care of it so not to lose it.

 

گریه کردن برای یک عشق دیرینه آسان است.
ولی تلاش برای از دست نرفتن آن مشکل است.

Easy is to think about improving.
Difficult is to stop thinking it and put it into action...

فکر کردن برای پیشرفت آسان است
متوقف کردن فکر و رویا و عمل به آن مشکل است.

Easy is to think bad of others
Difficult is to give them the benefit of the doubt...

فکر بد کردن در مورد دیگران آسان است.
رها ساختن آنها از شک و دودلی مشکل است.

Easy is to receive
Difficult is to give

دریافت کردن آسان است.
اهدا کردن مشکل است.

Easy to read this
Difficult to follow

خوندن این متن آسان است .
ولی پیگیری آن مشکل است.

Easy is keep the friendship with words
Difficult is to keep it with meanings

حفظ دوستی با کلمات آسان است .
حفظ آن با مفهوم کلمات مشکل است .

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

دگرباره تو را در ساحت مقدس عشق از کف می دهم و به خدای خود که تنها نگهبان تو برای حضورت در این ساحت است، پناه می برم. اطمینان دارم نگهبان خوبی برگزیده ام. گهگداری چشمانم می سوزد و طاقت اشکهای بیشتر را ندارد. چه کنم. توانم بسیار کم است. مبارزه عشق اگر سالها به طول انجامد، اگر پیچ و خم فراوان دارد، اگر قدرت برابری با ناملایمات می خواهد، باید بود و تحمل کرد. باید کشید و صبور بود و مبارزه کرد. یاد خدا را نگهبان دل افسار گسیخته ام می کنم و هم، از او می خواهم تو را پاس بدارد و اگر ناملایمات دست آزار بر تو بلند کرد، توانایی ات را افزون کند. حتی اگر یادت رفت پنجره اتاق آجر مشکی ات را باز کنی، سری به جزوه های نوشته شده تابستانهای گذشته بزن. شاید واژه امیدی نگاشته شده باشد. من آه دلم را بدست نسیم پاییزی داده ام. دانه به دانه آجرهای مشکی اتاقت، تجسم آن آه اند.

I lose you again in circle of love and take refuge from my God, the only sentry to keep you in this circle. I'm sure I've taken a good sentry. Some times I feel pain in my eyes and can't beer any more tears. What should I do? If the challenging of love lasts years, if it has problems, if it needs power to encounter hardships, I've got to tolerate and stay. Should encounter and have patience and go on the challenge. I use power of love as the protector for my uncontrollable heart and also, I want him to protect you and increase your power for the hardships come to you. If you forget even to open the window of your black bricks room, go to that notes written last summer. Maybe a word of hope was written. I gave my heart's sigh to fall breeze. Each black bricks of your room are incarnation of that sigh, one by one.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

I swear by the quiet silence of your paper house, I know your dreams are as beautiful as my fancies believable. You've got the mystic believe of love from my silence. I've got the final point of belief from your silence. Maybe it's not possible to feel that the words we say about the paper world we've made are hearable. But we can start to paint the gray branches of the paper trees green. I know painting, you know painting too. So why don't you start? When I was a child, I didn't have any water color. I used to go to little garden near stream and cut all the color flowers and paint. If we search the paper garden near paper house for a short time, there have to be flowers to paint our believes the red color of love. 


به سکوت آرام خانه کاغذی ات قسم که می دانم رویاهای تو به زیبایی خیالات من باورکردنی است. تو از سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای. من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام. شاید نتوان درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است. ولی می شود دست به کار شد و رنگ سبز به شاخه های خاکستری درختهای کاغذی کشید. من که نقاشی کردن می دانم. تو هم که نقاشی کردن می دانی. پس چرا دست به کار نمی شوی؟ وقتی بچه بودم، برایم آبرنگ نمی خریدند. می رفتم سراغ باغچه کنار رودخانه هر چه گلهای رنگی بود می چیدم و نقاشی می کردم. اگر کمی در باغ کاغذی کنار خانه کاغذی مان جستجو کنیم حتماً گلهای کاغذی دارد که رنگ قرمز عشق به باورهایمان بکشیم.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

TRUST is a very important factor for all relationships. When trust is broken, it is the end of the relationship. Lack of trust leads to suspicion, suspicion generates anger, anger causes enmity and enmity may result in separation.

A telephone operator told me that one day she received a phone call. She answered, "Public Utilities Board." There was silence. She repeated, "PUB." There was still no answer. When she was going to cut off the line, she Heard a lady's voice, "Oh, so this is PUB. Sorry, I got the number from my Husband's pocket but I do not know whose number it is."

Without mutual trust, just imagine what will happen to the couple if the telephone operator answered with just "hello" instead of "PUB

اعتماد فاکتورخیلی مهمی برای تمام روابط است . وقتی اعتمادازبین میرود آن پایان رابطه می باشد. فقدان اعتماد منجر به شک وشک موجب عصبانیت می شودو عصبانیت نیز موجب دشمنی شده ودشمنی ممکن است به جدایی منجرشود.

یک اپراتور تلفن به من گفت که یک روزبا اویک تماس تلفنی گرفته شد.اوجواب داد:" بخش خدمات عمومی " دراینجاسکوت بود او دوباره تکرارکرد بخش خدمات عمومی بازهم جوابی داده نشد. وقتی او میرفت که تماس راقطع کند اوصدای یک زن راشنید "اوه پس اینجا بخش خدمات عمومی است ببخشید من شماره راازجیب همسرم برداشتم و نمیدانستم شماره برای چه کسی است.

بدون اعتماد متقابل فقط تصور کنید چه اتفاقی می افتاد برای زوج اگر اپراتور تلفن میگفت "سلام" به جای "بخش خدمات عمومی"

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

If you love some body, let them go. For if they return, they were always yours and if they don't, they never.

اگر کسی را دوست داری بگذار برود. چون اگر برگشت برای همیشه مال تو خواهد بود و در غیر این صورت هرگز مال تو نخواهد بود.

The end of the world is at your hand

پایان دنیا(زندگی) در دستان خود توست

Never put off till tomorrow what you can do today

کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن

The great pleasure of life is doing what people say you can not do

خوشی بزرگی زندگی آن است که کاری را انجام دهی که دیگران می گویند قادر به انجام آن نخواهی بود

When you reach for the stars you may not quite get one but you won't come up with a hand full of dust either.

هنگامی که به آسمان ها دست می یابی ممکن است که نتوانی به ستاره ای دست پیدا نکنی ولی این طور هم نیست که با دست خالی برگردی

When there is no trust, there is no love

وقتی که اعتماد نباشد عشق هم نیست

Watch your thoughts, and then become your words;

Watch your words, and then become your action;

Watch your action, and then become your habit;

Watch your habit, and then become your character;

Watch your character, it becomes your karma.

به افکارت توجه کن٬ این ها در آینده کلمات می شوند جاری بر زبان تو

به سخنانت نگاه کن٬ این ها در آینده می شوند اعمال تو می شوند

به اعمالت نگاه کن٬ اینها در آینده عادات تو را تشکیل خواهند داد

به عاداتت نگاه کن٬ این ها همانی است که در آینده شخصیت تو می شوند

به شخصیتت نگاهی بینداز٬ این مقصد توست.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی ,جملات" ناب" ارزشمند" انگلیسی" ترجمه" فارسی"بزرگان"دانشمندان"کاربردی"زیبا"روزمره"اصطلاحات"واژگان"سخنان" ,
1735 پنجشنبه 07 اسفند 1393 majazionline نظرات (0)موضوع(جملات مفید انگلیسی)

مطالب مرتبط

جملات زبان انگلیسی در مورد ازدواج و خانواده Marriage and Family
متن و جملات انگلیسی تبریک روز مادر با ترجمه فارسی
دوست معمولي کيه؟یه دوست واقعي کيه؟Who s a REAL friend
متن جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي
اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو با ترجمه فارسی
جملات طنز انگلیسی با ترجمه فارسی
عاشق شدن از نـگاه چـارلی چاپلیـن-انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفدهم)
متن پیام نوروز1394رهبرانقلاب باترجمه انگلیسی
سخنانی زیبا از حضرت علی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
پیامک های رومانتیک به زبان انگلیسیRomantic SMS
متن انگلیسی درباره مرحوم لادن و لاله بیژنی دو قلوهای به هم چسبیده ایرانی
جملات زیبای انگلیسی با کلمه دستها با ترجمه فارسی
متن زیبا درباره سیزده بدر(انگلیسی با ترجمه فارسی)
آیا می دانیدDid You Know…?(انگلیسی با ترجمه فارسی)
کوتاه ترین جمله انگلیسی که شامل تمامی ۲۶ حروف الفبای انگلیسی است
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت شانزدهم)
چیستان انگلیسی همراه با پرسش و پاسخ
متن زیبا درباره گل رز (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات عاشقانه اگه عاشق كسي شدی(انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن مصاحبه باوارنر بافیت، دومین مرد ثروتمند دنیاWarren Buffet (انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن انگلیسی درباره افسردگی با ترجمه فارسی
متن زیبادرباره ی کوسه ها (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت پانزدهم)
متن زیبای انگلیسی قدرت و صلابت يك مرد با ترجمه فارسی-The strength of a man
نکات مهم پزشکی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت سیزدهم)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دوازدهم)
جملات زیبابرای بکارگیری در زندگی ( انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات زیبا خداوند در زبان انگلیسی
جملات زیبا اندیشه های زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی-Thoughts for Life
جملات زیبا درباره تفاوتهای زمان قدیم با الان به انگلیسی با ترجمه فارسی-Paradox of Our Times
جملات زیبای انگلیسی با کلمه (ارزش)با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت یازدهم)
جملات رویا پردازی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دهم)
جملات زیبای یک زندگی متفاوت به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت نهم)
جملات زیبا درباره زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هشتم)
خواص میوه هابه انگلیسی با ترجمه فارسی
آیا میدانستید که...!!!DID YOU KNOW
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفتم)
باید و نبایدهای زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملاتی زیبا درباره سلامتی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت ششم)
متن زیبای عاشق تر از عشق به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن فوق العاده زیبای چرا خدا مادران را آفرید به انگلیسی با ترجمه فارسی-Why God Made Mothers
متن زیبای انگلیسی از خیلی خوب به خیلی بد با ترجمه فارسی
بیوگرافی استاد فرشچیان به انگلیسی با ترجمه فارسی

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


کد امنیتی رفرش
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

آمار سايت

کل مطالب : 7587
کل نظرات : 1463
افراد آنلاين : 40
تعداد اعضا : 9717
بازديد کل سايت : 37,519,355