در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050
کتاب انگلیسی مجازی آنلاین

جستجو

کتابهاي انگليسي

نمونه سوال و کتابهای معلم جواب ورک بوک کانون زبان دانلود کتابهای فامیلی اند فرندز محل تبليغات شما محل تبليغات شما منابع آموزشی کتابهای اسپیک نو محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان بزرگسالان
کتابهای زبان نوجوانان
کتابهای زبان کودکان
منابع آزمونهای زبان
آموزش زبان انگلیسی
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت
آموزش آی تی
زبان آلمانی
ترفند

به مجازی آنلاین خوش آمدید

جواب کتاب انگلیسی کانون زبان
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : Telegram Channel : @Majazionline

جملات کاربردی و رایج زبان انگلیسی، در مورد مسائل مربوط به حیوانات خانگی، پرندگان و حشرات

جملات رایج زبان انگلیسی، در مورد مسائل مربوط به حیوانات خانگی، پرندگان و حشرات

کلیات

۱- این حیوان در معرض خطر انقراض می باشد.

This animal is an endangered species./ this animal is threatened with extinction.

2- آن حیوان خونسرد/ خونگرم است.

That animal is cold- blooded / warm- blooded.

3- قورباغه ها عمدتاً از حشرات تغذیه می کنند.

Frogs feed mainly on insects.

4- گاو علف خوار و شیر گوشتخوار می باشد.

Cows are herbivorous animals, but lions are carnivorous.

5- گاو ها دارند در چراگاه می چرند.

The cows are grazing in the field.

6- آن سگ دارد استخوان می جود.

That dog is chewing in a bone.

7- شیرها کدام حیوانات را شکار می کنند؟

What do the lions prey on?

8- آنها معمولاً از آهو و گور خر تغذیه می کنند.

They usually prey on antelopes and zebras.

9- من دوست دارم که گربه را رو پاهایم بگذارم و نوازشش کنم.

Have you shown your dog to a vet?

10- سگ خود را به دامپزشگ نشان دادی؟

Have you shown your dog to a vet?

11- دامپزشگ گفت که سگم باید یک هفته قرنطینه بشود.

The vet said that my dog had to go into quarantine for one week.

12- این اسب باید گشته بشود.

This horse has to be put down/ destroyed/ killed.

13- این گوسفند را برای سلاخی می برند.

This sheep is being sent for slaughter.

14- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

15- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

16- باید این اسب ها را ببریم نعل کنیم.

We should take these horses to be shod.

17- دوستم داخل اصطبل داره اسبش را زین می کند.

My friend is in the stable, saddling up his horse.

18- تا پا روی پنجه سگ گذاشتم، ناله کرد.

The dog let out a yelp as I trod on its paw.

19- این سگ کک/شپش دارد.

This dog has got fleas/lice.

20- این سگ پوست نرمی دارد.

This dog has a smooth coat.

21- سگ زوزه می کشید تا از اتاق بیرون بیاد.

The dog was wailing to be let out of the room.

22- تا حالا به پوست پولکی مار دست زدی؟

Have you ever touched the scaly skin of snake?

23- می توانی اسم چند حیوان را بگویی که به خواب زمستانی می روند؟

Can you tell me the names of some animals which hibernate?

24- من هم گوشت طیور و هم گوشت قرمز میخورم.

I eat both poultry and red meat.

25- یک حیوان آدم خوار در این جنگل است.

There is a man-eating animal in this jungle.

26- گربه ام تمام شب بیرون میو میو می کرد.

My cat was meowing outside all night.

27- گربه خودش را به پاهای من می مالید.

The cat was rubbing itself against my legs.

29- آن گربه تو را چنگ نمی زند.

That cat won’t scratch you.

30- دم گربه لای در گیر کرد.

The cat’s tail was trapped in the door.

31- گربه روی قالی استفراغ کرده است.

The cat’s been sick on the carpet.

32- گربه من خیلی مریض است. حیوونکی!

My cat’s very ill, poor old thing!

33- پایش به گربه گیر کرد و افتاد.

She tripped over the cat and fell.

34- این گربه ولگرد را از اینجا دور کنید.

Scare this alley cat away.

35- گور خر شکار شیر شد.

The zebra fell prey to the lion?

36- تا حالا سوار شتر شده ای؟

Have you ever ridden a camel?

37- گاهی شیر را سلطان حیوانات می نامند.

The lion is sometimes called the king of beasts.

38- شیر دندانهایش را در گردن آهو فرو کرد.

The lion buried its teeth in the deer’s neck.

39- کرکس ها به لاشه شیر نوک می زدند.

The vultures were picking at a lion’s carcass.

40- شیر شکار خود را از روی علف های بلند می کشاند.

The lion stalked its prey through the long grass.

41- شیر،بی قرار در قفس بالا و پایین می رفت.

The lion paced restlessly up and down in its cage.

42- ببر او را درید.

He was mauled by a tiger.

43- باید تله بگذاریم تا آن موش را بگیریم.

We have to set a trap to catch that mouse.

44- موش در تله افتاد.

The mouse was caught in the trap.

45- اول فکر کردم آن موش مرده، ولی بعد دیدم یک مرتبه تکان خورد.

At first I thought the mouse was dead, but then I saw it suddenly give a slight twitch.

46- آن گاو را تلقیح مصنوعی کرده اند.

They have inseminated that cow.

47- گاو گوساله اش را لیسید و پوزه خود را به او مالید.

The cow licked and nuzzled its calf.

48- کمکم می کنی که گاوها را بدوشم؟

Do you help me to milk the cows?

49- در مورد جنون گاوی چقدر می دانی؟

How much do you know about mad cow disease?

50- ماهی طعمه را قورت داد.

The fish swallowed the bait.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

پرندگان – bird

1- عقاب و جغذ پرندگانی شکارچی هستند.

Eagles and owls are birds of prey.

2- جغد ماده معمولاً دو تا تخم می گذارد.

The mother owl normally lays two eggs.

3- می تونی وقتی داری می آیی خانه مقداری دان مرغ برام بخری؟

Can you get some birdseed for me on your way home?

4- پرستو ها دارند زیر شیروانی لانه می کنند.

The swallows are nesting under the roof.

5- من در خانه مرغ و خروس نگهداری می کنم.

I keep poultry at home.

6- این تخم مرغ ها رسمی هستند.

These are free-range eggs.

7- این مرغ را باید بکشیم و برای شام پر بکنیم.

We have to kill this hen and pluck it for dinner.

حشرات: Insects

1- یک سویک داره روی برگ راه میره.

These is a beetle crawling along the leaf.

2- دیروز یک زنبور نیشم زد.

I was stung by a wasp yesterday.

3- آن زنبور عسل بد جوری نیشم زد.

That honey bee gave me a nasty sting.

4- از بالا تا پایین بازوم پر از جای نیش پشه است.

I have got mosquito bites all down my arm.

5- چشمم به خاطر نیش پشه باد کرده بود.

My eye had puffed up because of a mosquito bite.

6- وزوز پشه ها در شب اعصابم را خرد می کنه.

The buzz of mosquitoes at night drives me crazy.

7- چرا پشه بند نمی خری؟

Why don’t you buy a mosquito net?

8- حتماً می دانی که پشه ها ناقل مالاریا هستند.

You certainly know that mosquitoes are vector of malaria.

9- مگس کش کجاست؟می خواهم آن مگش را بکشم.

Where is the swatter? I want to swat that fly.

10- دور سطل آشغال مگس جمع شده است.

The flies are swarming around the garbage can.

11- وقتی داری می آیی خانه یک حشره کش هم بخر بیا.

Buy an insecticide spray on your way home.

12- من بد جوری از سوسک/ عقرب/ هزارپا/ ملخ/ جیرجیرک می ترسم.

I am terribly afraid of cockroaches/ scorpions/ centipedes grasshoppers/ crickets.

13- از دیدن آنها تنم مور مور می شود.

They give me creeps.

14- آشپزخانه پر از سوسک بود.

The kitchen was crawling with cockroaches.

15- تا آن سوسک را دیدم جیغ کشیدم و با پام لهش کردم.

As soon as I saw that cockroach, I shrieked and stamped on it.

www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

لغات بیشتر

دام پروری: animal husbandry

غذای گربه:cat food

گوشتخوار: carnivorous

خانگی:domestic

فضله پرندگان: droppings

به حیوان غذا دادن:feed an animal

جویدن: gnaw at /on

گیاهخوار:herbivorous

سم: hoof

شاخ:horn

کوهان:hump

پستاندار:mammal

انگل:parasite

چنگال:paw

حیوان دست آموز:pet

حیوان باربر:pack animal

حیوان قرنطینه شده:quarantined animal

مزرعه دامداری:ranch

خزنده:reptile

نشخوار کردن:ruminate

کشتارگاه:slaughter house/ abattoir

دم:tail

رام کردن:tame

دامپزشک:veterinarian

یال شیر:lion’s mane

جانور شناس: zoologis
www.majazionline.ir
سایت آموزشی مجازی آنلاین

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : جملات کاربردی و رایج زبان انگلیسی، در مورد مسائل مربوط به حیوانات خانگی، پرندگان و حشرات ,جملات"کاربردی"حیوانات"انگلیسی"زبان"رایج"لغات"پرندگان"ضروری"مهم"خانگی ,
1421 سه شنبه 07 بهمن 1393 majazionline نظرات (0)موضوع(جملات مفید انگلیسی)

مطالب مرتبط

جملات زبان انگلیسی در مورد ازدواج و خانواده Marriage and Family
متن و جملات انگلیسی تبریک روز مادر با ترجمه فارسی
دوست معمولي کيه؟یه دوست واقعي کيه؟Who s a REAL friend
متن جالب در مورد سيزده بدر به زبان فارسي و انگليسي
اس ام اس انگلیسی تبریک سال نو با ترجمه فارسی
جملات طنز انگلیسی با ترجمه فارسی
عاشق شدن از نـگاه چـارلی چاپلیـن-انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفدهم)
متن پیام نوروز1394رهبرانقلاب باترجمه انگلیسی
سخنانی زیبا از حضرت علی به زبان انگلیسی همراه با ترجمه فارسی
پیامک های رومانتیک به زبان انگلیسیRomantic SMS
متن انگلیسی درباره مرحوم لادن و لاله بیژنی دو قلوهای به هم چسبیده ایرانی
جملات زیبای انگلیسی با کلمه دستها با ترجمه فارسی
متن زیبا درباره سیزده بدر(انگلیسی با ترجمه فارسی)
آیا می دانیدDid You Know…?(انگلیسی با ترجمه فارسی)
کوتاه ترین جمله انگلیسی که شامل تمامی ۲۶ حروف الفبای انگلیسی است
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت شانزدهم)
چیستان انگلیسی همراه با پرسش و پاسخ
متن زیبا درباره گل رز (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات عاشقانه اگه عاشق كسي شدی(انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن مصاحبه باوارنر بافیت، دومین مرد ثروتمند دنیاWarren Buffet (انگلیسی با ترجمه فارسی)
متن انگلیسی درباره افسردگی با ترجمه فارسی
متن زیبادرباره ی کوسه ها (انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت پانزدهم)
متن زیبای انگلیسی قدرت و صلابت يك مرد با ترجمه فارسی-The strength of a man
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت چهاردهم)
نکات مهم پزشکی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت سیزدهم)
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دوازدهم)
جملات زیبابرای بکارگیری در زندگی ( انگلیسی با ترجمه فارسی)
جملات زیبا خداوند در زبان انگلیسی
جملات زیبا اندیشه های زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی-Thoughts for Life
جملات زیبا درباره تفاوتهای زمان قدیم با الان به انگلیسی با ترجمه فارسی-Paradox of Our Times
جملات زیبای انگلیسی با کلمه (ارزش)با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت یازدهم)
جملات رویا پردازی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت دهم)
جملات زیبای یک زندگی متفاوت به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت نهم)
جملات زیبا درباره زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هشتم)
خواص میوه هابه انگلیسی با ترجمه فارسی
آیا میدانستید که...!!!DID YOU KNOW
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت هفتم)
باید و نبایدهای زندگی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملاتی زیبا درباره سلامتی به انگلیسی با ترجمه فارسی
جملات ناب و ارزشمند انگلیسی با ترجمه فارسی(قسمت ششم)
متن زیبای عاشق تر از عشق به انگلیسی با ترجمه فارسی
متن فوق العاده زیبای چرا خدا مادران را آفرید به انگلیسی با ترجمه فارسی-Why God Made Mothers
متن زیبای انگلیسی از خیلی خوب به خیلی بد با ترجمه فارسی

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


کد امنیتی رفرش
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

کانال مجازی آنلاین

کانال تلگرام مجازی آنلاین

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

آمار سايت

کل مطالب : 7587
کل نظرات : 1463
افراد آنلاين : 45
تعداد اعضا : 9717
بازديد کل سايت : 37,905,570